Tuesday, April 16, 2013

การแข่งขันด้านการผลิตรถยนต์ในทศวรรษต่อไป


การแข่งขันด้านการผลิตรถยนต์ในทศวรรษต่อไป


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia และอื่นๆ

Keywords: การขนส่ง, การเดินทาง, transportation, vehicles, cars, electric hybrid cars, HEV, ev, PHEV, บริษัท General Motors - GM, Volkswagen -VW, Toyota, Hyundai Motor, Ford, Nissan, PSA, Honda, Renault, Suzuki, ประเทศ: China, USA, Japan, Germany, South Korea, India, Brazil, Mexico, Thailand, Canada, Russia, Spain, France, UK, Czech Republic, Turkey, Indonesia

ความนำ

ตลาดผู้ผลิตรถยนต์ (Automobile Industry) เป็นตลาดที่ดูเหมือนดี แต่เล่นยาก เพราะมีการแข่งขันกันสูง ต้องใช้พลังงานหลักในปัจจุบันจากน้ำมัน ซึ่งกำลังจะหมดไป การมองเพียงที่ความสามารถและผลการตลาดในปัจจุบันไม่เพียงพอ ต้องมองศักยภาพในอนาคตด้วย ทั้งความเป็นตลาดผู้ใช้รถยนต์ จำนวนประชากรเดิมและใหม่ที่จะใช้รถยนต์ ประเทศนั้นๆมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ใครพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน ความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative network) ที่มีกระจายไปทั่วโลกนั้น ใครมีโอกาสมากแค่ไหน

เพราะกิจการรถยนต์ได้เป็นกิจการข้ามชาติไปจนหมดแล้ว จุดกำเนิดหรือสำนักงานใหญ่อาจอยู่ในประเทศหนึ่ง แต่กิจกรรมไปเติบโตในส่วนอื่นๆของโลก ที่ห่างไกลออกไป

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์

ลองมาดูบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับนำ (Automobile manufacturing companies) ระดับนำ 10 บริษัทแรกของโลก โดยนับจากจำนวนคันที่ผลิตได้ในปี ค.ศ. 2011

อันดับที่หนึ่ง General Motors ของสหรัฐอเมริกา ผลิต 9,146,340 คัน General Motors หรือ GM เป็นบริษัทที่ผ่านการปรับตัวอย่างหนักและมากที่สุดในโลก โดยในปี ค.ศ. 2009 บริษัทต้องปรับลด ปิดกิจการส่วนที่ทำให้ขาดทุนหลายแห่งลง ปิดระบบผลิต Saturn และ Pontiac ลดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน ก็รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง ปรับเปลี่ยนระบบบริหาร เปิดขยายตลาดหุ้น (IPOs) ในที่สุดในปี ค.ศ. 2010 บริษัทได้กลับสู่สภาวะมีกำไรเป็นครั้งแรก แต่การต้องปรับตัวของบริษัทก็จะยังคงดำรงต่อไป

ในทางเทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ GM ได้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมแบบ Range Extender ที่เรียกว่า Chevy Volt กล่าวคือ เป็นรถยนต์ที่วิ่งได้ด้วยไฟฟ้า แต่มีเครื่องยนต์ไว้ปั่นไฟ เพื่อมาใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อน นับเป็นบริษัทรถยนต์อเมริกันยักษ์ใหญ่ ที่มีวิธีการในการพัฒนาแนวทางเฉพาะของตนที่น่าสนใจ


ภาพ รถยนต์ขนาดเล็ก Chevy EVEO ที่ต้องการเปิดตลาดรถเล็กราคาไม่แพงในเอเซีย และประเทศเศรษฐกิจใหม่

อันดับที่สอง Volkswagen จากเยอรมนี ผลิต 8,157,058 คัน Volkswagen – VW ของเยอรมัน มีจุดเด่นที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ การพัฒนาทางด้านเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์ขนาดกลางและเล็ก และพร้อมที่จะบุกตลาดอย่างเอเชีย และด้วยความร่วมมือกับจีน เพื่อเปิดตลาดใหม่
Volkswagen มีรถยนต์ 3 รุ่นที่อยู่ในรายชื่อรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดการ คือ Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf, และ Volkswagen Passat สองรุ่นหลังยังคงพัฒนาและผลิตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน บริษัท VW ได้ชื่อว่าลงทุนมากที่สุดอันดับหนึ่งของกลุ่มบริษัทรถยนต์ กับการวิจัยและพัฒนา

ชื่อ Volkswagen มีความหมายว่า People's car หรือ "รถมหาชน" ในปัจจุบัน บริษัทลงทุนพัฒนารถยนต์ไปในทิศทาง การใช้เครื่องยนต์ดีเซลสะอาด (Clean Diesel) การใช้พลังงานแอลกอฮอล (Neat ethanol vehicles) การใช้เครื่องยนต์ที่ยืดหยุ่น ใช้พลังงานได้หลายชนิด (Flexible-fuel vehicles) รถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicles) ยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท (All-electric vehicles) และ ยานพาหนะไฟฟ้าลูกประสม (Hybrid electric vehicles)


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า VW e-Up ที่เปิดตัวแล้วในปี ค.ศ. 2013 และจะออกสู่ตลาดในปี ค.ศ. 2014


ภาพ เครื่องยนต์ของรถยนต์ไฟฟ้า VW Golf Blue E-Motion

อันดับที่สาม Toyota จากญี่ปุ่น ผลิต 8,050,181 คัน ในปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้าลูกประสม (Electric Hybrid Cars) กับประสิทธิภาพในการจัดการระบบผลิต ราคาแข่งขันกับตลาดได้ ทำให้รถยนต์เป็นที่ต้องการในตลาด แต่กำลังการผลิตใหญ่จะไม่ได้อยู่ในประเทศแล้ว เพราะประชากรญี่ปุ่นเองมีอายุมากขึ้น มีคนรุ่นใหม่เกิดน้อย

รายได้ของโตโยต้า จำแนกตามภูมิประเทศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2007

แหล่งรายได้
รายได้
ประเทศญี่ปุ่น
Japan
8,152,884
อเมริกาเหนือ
North America
8,771,495
ยุโรป
Europe
3,346,013
เอเชีย
Asia
1,969,957
อื่นๆ
1,707,742

เริ่มในปี ค.ศ. 2002 Toyota ได้เริ่มโครงการ "นวตกรรมยานพาหนะอเนกประสงค์นานาชาติ" (Innovative International Multi-purpose vehicle - IMV) ใช้ประโยชน์จากระบบผลิตที่มีอยู่ทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น รถบรรทุกเล็ก (Pickup trucks) และยานพาหนะอเนกประสงค์ที่มีใช้อยู่กว่า 140 ประเทศทั่วโลก IMV มีฐานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทย (Thailand) เครื่องใช้น้ำมันเบนซินผลิตในประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) และระบบใช้เกียร์มือ (Manual transmissions) ในประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์ และส่วนประกอบเหล่านี้ สามารถส่งไปใช้ได้ในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับโรงงานประกอบ Toyota ใช้โรงงานในประเทศไทย (Thailand), อินโดนีเซีย (Indonesia), อาร์เจนติน่า (Argentina) และอัฟริกาใต้ (South Africa)


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม Toyota Prius C เป็นรถในรุ่นเล็ก ราคาไม่แพง ประหยัดน้ำมันได้ดีในการวิ่งในเมือง


ภาพ รถยนต์ต้นแบบรุ่นใหม่ของ Toyota ที่เน้นอากาศพลศาสตร์ และการใช้วัสดุใหม่ที่น้ำหนักตัวรถลดลง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประหยัดน้ำมัน

อันดับที่สี่ Hyundai Motor จากเกาหลีใต้ ผลิต 6,616,858 คัน Hyundai เป็นบริษัทเพิ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1967 ในปัจจุบัน หากนับรวมกับ Kia ของเกาหลีใต้ด้วยกัน จะมีกำลังผลิตเป็นอันดับที่ 4 ของโลก แต่หากคิดเป็นบริษัทเดี่ยว ก็จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก ส่วนบริษัท Kia Motors มีกำลังผลิต 1.6 ล้านคัน ปัจจุบันถือหุ้นโดย Hyundai ร้อยละ 33.99 หากนับรวมกันทั้งสองบริษัท จะมีกำลังผลิตเป็นอันดับ 4 ของโลก และด้วยสไตล์การบริหารแบบเกาหลีที่บุกลุย ดูตัวอย่างจาก Samsung ที่ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์แล้ว Hyundaiเป็นบริษัทที่น่าจับตามอง


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าของ Hyundai

อันดับที่ห้า Ford จากสหรัฐอเมริกา ผลิต 4,873,450 คัน Ford Motors เป็นบริษัทผู้ผลิตใหญ่อันดับสองของอเมริกา และเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับที่ 5 ของโลกตามการจัดอันดับในปี ค.ศ. 2010 ในปลายปี ค.ศ. 2010 Ford เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับที่ 5 ของยุโรป

Ford เป็นบริษ้ทผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกา ตามการนับจำนวนรถที่ผลิต ในสิ้นปี ค.ศ. 2010 Ford เป็นบริษัทรถยนต์ใหญ่อันดับ 5 ในยุโรป เป็นบริษัทใหญ่อันดับที่ 8 ของสหรัฐอเมริกา ตามการจัดอันดับของ Fortune 500

Ford เป็นบริษัทรถยนต์ข้ามชาติ มีความคุ้นเคยกับตลาดในยุโรป มีประสบการณ์และเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กและรถประหยัดพลังงานได้ดี ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา Ford จัดเป็นบริษัทเดียวใน 3 ยักษ์ใหญ่ที่ปรับตัวได้ดีที่สุด


ภาพ Ford Fushion Energi รถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวสู่ตลาดในปี 2013

อันดับที่หก Nissan จากญี่ปุ่น ผลิต 4,631,673 คัน หากกล่าวถึง Nissan ก็ต้องพิจารณา Nissan-Renault S.A. ของฝรั่งเศสไปพร้อมๆกัน เพราะ Nissan ได้ผ่านวิกฤติมาแล้ว โดยตั้งแต่ปีค.ศ. 1999 ได้ปรับโครงสร้าง และเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร และสามารถเปลี่ยนบริษัทจากที่ใกล้ล้มละลาย ให้กลายเป็นมีกำไร สามารถตัดหนี้ให้เหลือ 0 และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนปัจจุบัน ในอีกด้านหนึ่ง Nissan-Renault S.A. ในปัจจุบันนับเป็นบริษัทแนวหน้าด้านรถยนต์ไฟฟ้า (Electric cars - EVs) บริษัทได้จับติดกับเทคโนโลยีและการบริหารกิจการรถไฟฟ้าก่อนหน้าบริษัทอื่นๆไม่น้อยกว่า 2-3 ปี


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf เปิดตัวมาหลายปี นับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่่ขายได้มากที่สุดกว่า 50,000 คัน และในระยะต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์การเปิดตัวใหม่คือมีโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะในอเมริกา ทำให้ราคาลดลง เพิ่มประสิทธิภาพของรถขึ้นด้วย

อันดับที่เจ็ด PSA จากฝรั่งเศส ผลิต 3,582,410 คัน บริษัทรถยนต์ PSA Peugeot Citroën หรืออย่างเป็นทางการว่า Peugeot S.A., และเรียกสั้นๆว่า PSA เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับสองที่มีการผลิตในยุโรป รองลงมาจาก Volkswagen และเป็นอันดับ 8 ตามจำนวนการผลิตรถยนต์ในปี ค.ศ. 2010
PSA มีความร่วมมือกับโตโยต้าในโครงการผลิตรถยนต์ใน Czech Republic ปัจจุบันผลิต  Citroën C1, Peugeot 107 และ Toyota Aygo

PSA ร่วมมือกับ Mitsubishi ในการผลิตรถยนต์ในรัสเซียเริ่มในปี ค.ศ. 2011  Peugeot 4007, Citroën C-Crosser and Mitsubishi Outlander, and the Peugeot 308 และ Citroën C4


ภาพ Cetroen ของ PSA ในอดีต นับเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาอย่างก้าวหน้าของรุ่น


ภาพ รถยนต์ในความร่วมมือ i-MIEV ของ Mitsubishi ที่ในยุโรปจะทำการตลาดในชื่อของ Cetroen ปัจจุบันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขายดีอันดับสอง รองจาก Nissan Leaf ของค่าย Nissan-Renault

อันดับที่แปด Honda จากญี่ปุ่น ผลิต 2,909,016 คัน Honda Motor Company, Ltd. เป็นบริษัทผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ โดยในปี ค.ศ. 1959 และเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์เผาไหม้สำหรับยานพาหนะ (Internal combustion engines) หากนับตามจำนวนเครื่อง คือผลิต 14 ล้านเครื่องในแต่ละปี
Honda ลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านการวิจัยและพัฒนาร้อยละ 5 ต่อปี ในด้านรถยนต์ไฟฟ้า Honda ได้พัฒนาเทคโนโลยีติดตาม Toyota อย่างไม่ห่างนัก

ภาพ รถยนต์ CR-Z รุ่นใหม่ ของ Honda


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Honda Jazz EV ทำสถิติประหยัดพลังงานที่สุดในบรรดารถยนต์ไฟฟ้าที่ออกสู่ตลาด

อันดับที่เก้า Renault จากประเทศฝรั่งเศส ผลิต 2,825,089 คัน Renault S.A. เป็นบริษัทผลิตยานพาหนะข้ามชาติโดยมีฐานในประเทศฝรั่งเศส เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1899 โดยผลิตยานพาหนะหลายประเภท รถยนต์ (Cars) รถแวน (Vans) และในอดีตรวมถึงรถบรรทุก (Trucks), รถแทรกเตอร์ (Tractors), รถถัง (Tanks), รถโดยสาร (Buses/coaches) และรถที่ใช้วิ่งบนราง (Autorail vehicles) ในปี ค.ศ. 2011 Renault เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับสามของยุโรป รองจาก Volkswagen Group และ PSA ของฝรั่งเศส และเป็นอันดับ 9 ของโลก


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Renault Zoe ใช้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกับ Nissan

อันดับที่สิบ Suzuki จากญี่ปุ่น ผลิต 2,725,899 คัน Suzuki Motor Corporation เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ข้ามชาติของญี่ปุ่น มีสำนักงานใหญ่ใน Minami-ku, Hamamatsu, ประเทศญี่ปุ่น (Japan) บริษัทผลิตรถยนต์ 4 ล้อ จักรยานสองล้อ รถวิ่งทางกันดาร เครื่องยนต์ใช้สำหรับเรือเร็ว รถนั่งสำหรับผู้พิการ และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กอื่นๆ

Suzuki เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 10 ของโลก มีคนทำงาน 45,000 คน มีโรงงานหลัก 35 แห่งใน 23 ประเทศ มีส่วนการขาย 133 ส่วนใน 192 ประเทศ


ภาพ รถยนต์ Suzuki Swift ที่มีความร่วมมือ ผลิตในประเทศอินเดีย โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เพียง 800 ซีซี เน้นความประหยัดพลังงาน

ประเทศผู้ผลิต

ประเทศที่มีการผลิตรถยนต์มากที่สุด

ประเทศที่น่าจับตามองที่สุดคือประเทศจีน มีประชากรกว่า 1400 ล้านคน กำลังมีประชากรชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 300-400 ล้านคน มีแรงงานราคาไม่แพง ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางอย่างเต็มที่ในการลงทุน การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีการขยายทางหลวงรองรับความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง เป็นประเทศที่รวมศูนย์การบริหาร กล้าลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ
ประเทศ
จำนวนที่ผลิต
1.     
China
19,271,808
2.     
 USA
10,328,884
3.     
 Japan
9,942,711
4.     
 Germany
5,649,269
5.     
 South Korea
4,557,738
6.     
 India
4,145,194
7.     
 Brazil
3,342,617
8.     
 Mexico
3,001,974
9.     
 Thailand
2,483,043
10.  
 Canada
2,463,732
11.  
 Russia
2,231,737
12.  
 Spain
1,979,179
13.  
 France
1,967,765
14.  
 UK
1,576,945
15.  
 Czech Republic
1,178,938
16.  
 Turkey
1,072,339
17.  
 Indonesia
1,065,557
18.  
 Iran
989,110
19.  
 Slovakia
900,000"
20.  
 Argentina
764,495ภาพ รถยนต์ Fiat 500 ที่่จัดทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้า มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา