Wednesday, April 3, 2013

ผู้บริหารสายการบินซามัว (Samoa Air) เสนอเก็บค่าโดยสารแบบตามน้ำหนัก


ผู้บริหารสายการบินซามัว (Samoa Air) เสนอเก็บค่าโดยสารแบบตามน้ำหนัก

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Samoa Air boss defends charging passengers by weight.” BBC News, 2 April 2013, Last updated at 12:28 GMT

Keywords: การเดินทาง, transportation, การขนส่ง, การบิน, aviation, โรคอ้วน, obesity, Samoa Air, charge by weight


ภาพ เครื่องบินของสายการบิน Samoa Air ซึ่งเป็นอันมาก เป็นเครื่องบินขนาดเล็ก จุที่นั่งได้เพียง 12 ที่นั่ง

คริส แลงตัน (Crhis Langton) ผู้บริหารของสายการบินซามัว (Samoa Air) บอกกับสถานีวิทยุ ABC Radio ของออสเตรเลียว่า “เป็นวิธีการที่ยุติธรรมที่สุดที่จะเก็บค่าโดยสารตามน้ำหนักตัวผู้โดยสาร”
แทนที่จะจ่ายค่าโดยสารแบบตามจำนวนที่นั่ง ผู้โดยสารจะจ่ายค่าโดยสารตามจำนวนกิโลกรัมของน้ำหนักตัวและสัมภาระรวมกัน และขึ้นอยู่กับระยะทางของการบินนั้นๆ

สายการบิน Samoa Air บินในระดับท้องถิ่นและการบินไปสู่เขตอเมริกันซามัว วิธีการเช่นนี้อาจเป็นแรงกระตุ้นให้สายการบินอื่นๆเสนอนโยบายค่าโดยสารในแบบเดียวกัน บางสายการบินปฏิเสธผู้โดยสารที่น้ำหนักตัวมากเกิน ก็เสียผลเชิงประชาสัมพันธ์อย่างมาก แต่การไม่ปฏิเสธรับผู้โดยสารตัวอ้วนหรือตัวใหญ่ แต่หันมาเก็บค่าโดยสารตามน้ำหนักตัว น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าของเขา

สายการบินไม่ได้บริหารตามจำนวนที่นั่ง แต่โดยน้ำหนัก โดยเฉพาะบนเครื่องบินขนาดเล็กอย่าง Samoa Air ที่มีเครื่องบินขนาดเล็ก บินระหว่างเกาะ บางลำมีที่นั่งเพียง 12 ที่นั่ง

ในการคิดค่าโดยสารจ่ายตามน้ำหนัก บางคนอาจมีค่าโดยสารเพียงครึ่งของคนที่นั่งถัดไป ในรูปแบบบริหารใหม่ บางครอบครัวมีลูกหลายคนเดินทางไปด้วย ก็จะได้มีค่าโดยสารที่ถูกลง

อีกด้านหนึ่งที่จะถูกหรือแพง ก็คือเรื่องของสัมภาระที่นำติดตัวไปด้วย เพราะจะคิดไปตามกิโลกรัมที่นำติดตัวไปรวมกับน้ำหนักตัว แต่ไม่ได้นับเป็นจำนวนชิ้น

ค่าโดยสารของสายการบินซามัวจะคิด USD 1 ถึง USD 4.16 ต่อกิโลกรัม ผู้โดยสารจ่ายตามน้ำหนักตัวพร้อมกับน้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระต่างๆ

นายแลงตันให้ความเห็นว่า ด้วยวิธีการดังกล่าวจะเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันเป็นเหตุผลมาจากโลกกำลังประสบปัญหาคนน้ำหนักเกิน (Obesity) คนในปัจจุบันเริ่มตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับน้ำหนักตัว เพราะนั่นเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพของคนเป็นอันมาก และการบริหารค่าโดยสารตามน้ำหนักตัวที่ดำเนินการนี้ จะเป็นแนวคิดของอนาคตของสายการบินอื่นๆด้วย

คนในปัจจุบันตัวใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น และสูงขึ้นกว่าเมื่อ 50 ปีที่แล้ว และอุตสาหกรรมการบินก็ต้องมองในปัญหาเหล่านี้

ซามัวมีประชากรทั้งประเทศ 182,265 คน ร้อยละ 92.6 เป็นชาวซามัว ร้อยละ 7 เป็นเชื้อสายยุโรป (Euronesians) แต่สำหรับประเทศที่มีประชากรน้อยเพียงเท่านี้ แต่หากเป็นกีฬาคนตัวโตอย่างรักบี้ ทีมชาติซามัวอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก ชาติที่อาจมีประชากรมากกว่าหลายเท่า อย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย หรือมาเลเซีย ก็ไม่สามารถไปแข่งขันกับซามัวได้ เพราะพวกเขามีขนาดร่างกายใหญ่โต แข็งแรง แต่ในโลกยุคใหม่ ไม่ใช่เขาจะใหญ่โตแข็งแรง แต่จะมีแนวโน้มทีชาวซามัวมีปัญหาโรคอ้วนตามมาด้วย และเขาจะมองไม่เห็นปัญหาของโรคอ้วน เพราะจะอ้วนกันไปทั้งเกาะ ทั้งประเทศ


ภาพ รักบี้ทีมชาติซามัว จัดเป็นทีมที่มีฝีมือระดับแนวหน้าของโลก ทั้งๆที่ทั้งประเทศมีประชากรไม่ถึง 2 แสนคน ทั้งนี้เพราะชาวซามัวเองมีรูปร่างสูงใหญ่ หนา หนัก และแข็งแรง


ภาพ คนอ้วนน้ำหนักตัวมาก หากจะเดินทางไปซามัว ต้องทำใจจ่ายค่าโดยสารแพงกว่าชาวบ้านเขาแล้ว แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่เขาไม่ปฏิเสธการรับผู้โดยสารตัวอ้วนใหญ่


ภาพ สตรีชาวอเมริกัน ซึ่งชาติอเมริกันก็มีปัญหาโรคอ้วนมากทั้วทั้งประเทศเช่นกัน


ภาพ สายการบินในปัจจุบัน ไม่ได้สร้างมารองรับคนตัวอ้วนใหญ่ โดยเฉพาะคนที่ตัวอ้วนและใหญ่มากๆ ดังที่เห็นในภาพ