Wednesday, April 3, 2013

Sunseeker เครื่องบินบุกเบิกการบินด้วยพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

Sunseeker เครื่องบินบุกเบิกการบินด้วยพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia

Keywords: aviation, การบิน, Sunseeker, พลังแสงอาทิตย์, Solar-powered plane, Solar Impulse, electric plane, แบตเตอรี่ลิเธียม, Lithium battery, solar cells, Sunseeker

ในช่วงภาคฤดูร้อนปี ค.ศ. 1990 เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ชื่อ Sunseeker ขับโดยอีริค เรย์มอนด์ (Eric Raymond) ได้กลายเป็นเครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ลำแรกที่สามารถบินข้ามประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ชาร์จไฟด้วยเซลรับแสงอาทิตย์ (Solar cells) ที่ติดตั้งไว้บริเวณส่วนบนของปีก ซึ่งเป็นการผลิตพลังจากแสงอาทิตย์ใช้เป็นพลังขับเคลื่อนเครื่องบิน

ในปี ค.ศ. 2002 ได้มีการสร้าง Sunseeker II ซึ่งปรับปรุงในช่วงปี 2005-2006 โดยใช้มอเตอร์ที่มีพลังมากขึ้น มีปีกที่กว้างและใหญ่ขึ้น ใช้ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม (Lithium battery) ที่ส่งพลังควบคุมอิเลคโทรนิกส์ เครื่องบินนี้ได้บินอยู่เสมอ เรียกว่า Solar Flight ในปี ค.ศ. 2009 เครื่องบินนี้ได้เป็นเครื่องบินพลังแสงอาทิต์ลำแรกที่บินข้ามเทือกเขาแอลป์ (Alps) นับเป็นเวลา 99  ปีจากที่มีเครื่องบินเครื่องแรก อันเป็นเครื่องบินจากพลังน้ำมัน ที่ได้ข้ามเทือกเขานี้

เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ (Solar-powered plane) แม้จะยังไม่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงจัง เพราะพลังที่ผลิตได้จากแผงรับแสงอาทิตย์ ก็ให้ได้จำนวนจำกัด เครื่องบินเองก็มีปัญหาเรื่องต้องจำกัดน้ำหนักของนักบินหรือผู้โดยสาร แต่ก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นในมนุษย์ได้แสวงหาทางเลือกในการพัฒนายานเพื่อการขนส่งและเดินทางๆเลือกนี้ให้ก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆภาพ เครื่่องบินพลังแสงอาทิตย์ Sunseekerภาพ เครื่่องบินพลังแสงอาทิตย์ Sunseeker