Tuesday, April 23, 2013

เมืองนิวยอร์คเริ่มทดลองนำรถยนต์ไฟฟ้า Nissan LEAF ทำเป็นรถแทกซี่


เมืองนิวยอร์คเริ่มทดลองนำรถยนต์ไฟฟ้า Nissan LEAF ทำเป็นรถแทกซี่


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การขนส่ง, การคมนาคม, transportation, รถยนต์ไฟฟ้า, electric cars, เมืองนิวยอร์ค, New York City, Bloomberg, Nissan LEAF,

ศึกษาและเรียบเรียงจากข่าว “Nissan, New York City Launch LEAF Electric Vehicle Taxi Pilot.” EV News, April 22, 2013 in Electric Vehicles, EV News, Nissan


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Nissan LEAF ที่จะทดลองใช้วิ่ง 6 คันในเมืองนิวยอร์ค โดยเป็นรถทีสามารถชาร์จไฟได้เร็ว เต็มร้อยละ 80 ในเวลา 30 นาที

New York – เพิ่อฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก Nissan และนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์ค ไมเคิล บลูมเบิร์ก (Michael Bloomberg) ได้ร่วมกันแถลงว่าจะทดลองน้ำรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลก คือ Nissan LEAF จำนวน 6 คันไปทดลองใช้เป็นรถแทกซี่วิ่งในเมืองนิวยอร์ค รถจำนวนดังกล่าว จะประสมไปกับรถยนต์แทกซี่ที่มีวิ่งอยู่ทั่วไปในเมืองนิวยอร์ค

ความจริง การมีรถยนต์ไฟฟ้า 6 คันมาวิ่งในเมืองนิวยอร์คไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่การที่ทางนายกเทศมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ และชี้ทิศทางการจัดระบบการขนส่งสาธารณะของเมืองนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เมืองนิวยอร์คโดยรวม เขามีจำนวนโควต้ารถแทกซี่ แต่เขามีกฏเกณฑ์ที่แทกซี่ต้องรับผู้โดยสารทุกคน และในการเดินทางไกลที่เป็นที่รับรู้ระยะทางดังระหว่างสนามบินกับในเขตเมือง เขามีเพดานค่าโดยสารที่แทกซี่เก็บเกินจากที่กำหนดไม่ได้

ที่สำคัญ เมืองนิวยอร์คมีทิศทางอย่างไร เมืองอื่นๆ ก็มักจะดำเนินตาม เพราะมีสภาพความเป็นเมืองต้นแบบและที่อ้างอิงของที่อื่นๆ

นายกเทศมนตรีมองไปไกล โดยกล่าวว่า “แม้รถแทกซี่ไฟฟ้าสำหรับวันนี้ยังไม่มาจนกว่าจะอีก 6 เดือน แต่จะมองไปที่ในปี ค.ศ. 2020 รถยนต์แทกซี่ที่วิ่งในนิวยอร์คหนึ่งในสาม จะเป็นรถแทกซี่ไฟฟ้า”
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Nissan LEAF ที่จะนำมาวิ่งทดสอบในเมืองนิวยอร์คนี้ จะมีระบบชาร์จไฟร้อยละ 80 ของแบตเตอรี่ได้ในเวลา 30 นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนกะ

ในปัจจุบัน รถ Nissan LEAF เพิ่งเปิดตัวไปได้ 3 ปี แต่ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลก โดยมีคนใช้รวม 60,000 คัน ในปี ค.ศ. 2013 รถยนต์ไฟฟ้า LEAF ได้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ราคาต้นทุนถูกลง มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยรถยนต์จะมีการผลิตในสหรัฐที่เมือง Smryna ในรัฐเทนเนสซี (Tennessee)
ในด้านนโยบายการใช้รถแทกซี่ในนิวยอร์ค

จากสถิติเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เมืองนิวยอร์คมีรถแทกซี่ (NYC Taxis) ที่เป็นไฟฟ้าลูกประสม 4,300 คัน หรือร้อยละ 30 จากจำนวนแทกซี่ทั้งหมด 13,237 คันที่ยังให้บริการ นับว่าเป็นเมืองมีแทกซี่วิ่งมากที่สุดในอเมริกาเหนือ และมีรถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมใช้เป็นแทกซี่มากที่สุดในโลกเช่นกัน โดยทั่วไป เมื่อรถวิ่งได้ 300,000 ถึง 350,000 ไมล์ หรือไม่เกิน 560,000 กิโลเมตร เขาจะเริ่มสับเปลี่ยนเอารถใหม่เข้ามาแทน นายกเทศมนตรีเคยพยายามจะบังคับให้รถแทกซี่ของเมืองเร่งเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าลูกประสม (Electric Hybrid Cars, EVs) หรือรถไฟฟ้าทั้งหมด แต่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ก็ถูกศาลสูงปฏิเสธว่าทำไม่ได้

สำหรับรถแทกซี่ที่จะมาทดแทนรถแทกซี่สีเหลือง ได้มี 3 บริษัทเสนอตัวเข้าประมูลแบบ โดยได้แก่ KarsanNissan, และ Ford บริษัทใดชนะ ก็จะได้สิทธิในการจัดเปลี่ยนรถ 13,000 คัน เป็นรถรุ่นใหม่ทั้งหมด โดยจะทยอยดำเนินการใน 10 ปี และรถรุ่นใหม่นี้ก็จะต้องแสดงความสามารถในการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษทางอากาศของเมือง ทั้ง 3 บริษัทเสนอรูปแบบรถยนต์ทั้งหมดเป็นแบบแวนขนาดเล็ก (Small Van) มากกว่าเป็นรถนั่งแบบ Sedan และด้วยเงื่อนไขของการประหย้ดน้ำมัน รถทั้งหมดจึงต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม (Hybrid Electric Cars) หรือไฟฟ้าทั้งระบบ (Electric Cars, EVs) ในที่สุดนายกเทศมนตรีบลูมเบิร์กได้ประกาศการตัดสิน ให้บริษัท Nissan เป็นผู้ชนะการประมูล ได้เปลี่ยนรถแทกซี่สีเหลืองทั้งหมดของเมือง 13,000 คัน ให้เป็นรถยนต์ตามแบบของ Nissan โดยมีกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ นับไป 5 ปี หลังจากปี ค.ศ. 2013


ภาพ รถยนต์ต้นแบบที่จะใช้เป็นรถแทกซี่ของนิวยอร์ค ชนะการประมูลแบบโดย Nissan เรียกว่า Nissan NV200 แสดงที่งานแสดงรถยนต์นานาชาติที่เมืองนิวยอร์ค