Thursday, March 7, 2013

คอนเซียช (Concierge) เป็นมากกว่าคนเฝ้าประตู


คอนเซียช (Concierge) เป็นมากกว่าคนเฝ้าประตู

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ธุรกิจการท่องเที่ยว, hospitality management, การเดินทาง, transportation, ที่พัก, lodging, อาหาร, restaurant, food, เครื่องดื่ม, drinks, beverage, สันทนาการ, recreation, concierge, butler, Portero

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Concierge เป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านว่า คอนเซียช เป็นพนักงานของอาคารห้องชุดให้เช่า หรือ อพาร์ทเมนท์ (Apartment building) โรงแรม หรืออาคารสำนักงาน ทำหน้าที่บริการแขก มีหน้าที่คล้ายกับหัวหน้าผู้รับใช้ของบ้านผู้ดีในสมัยโบราณ (Butler)

ชื่อตำแหน่งนี้สามารถใช้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสุสานฝังศพ (graveyard shift) ในภาษาสเปนมีชื่อเรียกว่า “ปอร์เตโร” (Portero) หรือผู้เฝ้าประตู หรือคนดูแลเทียน (Keeper of the Candles) ที่ต้องคอยดูแลแขกผู้มาเยี่ยมปราสาทในสมัยกลาง ซึ่งอาจมีความมืดในปราสาท หรือเป็นยามค่ำคืนที่ต้องมีคนส่องไฟให้

ในสมัยกลางจริงๆนั้น Concierge คือเจ้าหน้าที่ของพระราชา ผู้มีหน้าที่จัดการระบบความยุติธรรม โดยมี “ปลัด” (bailiffs) เป็นผู้ช่วย ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 18 เป็นตำแหน่งระดับสูงของราชอาณาจักร แต่งตั้งโดยกษัตริย์ทำหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบของสังคม ดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจและประวัติผู้ต้องโทษ (Prisoner records)

Concierge = คนเฝ้าประตู
Butler = หัวหน้าคนใช้ผู้ชายในบ้านผู้ดี
Portero = พนักงานยกกระเป๋า
Bailiffs = ปลัด

ในสมัยปัจจุบันที่เราจะพบคำว่าคอนเซียช (Concierge) บ่อยๆ คือที่โรงแรม (Hotels)


ภาพ เจ้าหน้าที่คอนเซียช (Concierge) ของโรงแรม ซึ่่งจะมีข้อมูลด้านสถานที่และบริการต่างๆของเมืองที่ไปพัก


ภาพ ณ ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่มีที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้า ซึ่งผู้ทำหน้าที่มักต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศเพียงพอ เพื่อการสื่อสารกับผู้มาใช้บริการ


Concierge จะมีหน้าที่ช่วยผู้มาพักในงานหลายๆด้าน เช่น จองที่นั่งในร้านอาหาร การจัดการบริการอบนวด (Spar services) แนะนำผู้มาพักเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวในยามค่ำคืน (Night life hot spots) การจองระบบเดินทาง ทั้งทางรถยนต์ (limousines & taxis) เครื่องบิน (airplanes), และทางเรือ (boats) การจองที่นั่งไปชมคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษ (Special events) การจัดความช่วยเหลือแก่แขกในด้านการท่องเที่ยวไปตามสถานที่น่าสนใจ ซึ่งนับได้ว่า งานของ Concierge นั้นกว้างขวาง และเป็นการอำนวยความสะดวกและรื่นรมย์ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาพักในโรงแรมนั้นๆ ได้อย่างมากทีเดียว