Monday, March 11, 2013

ตลาดควินซี่ (Quincy Market) เมืองบอสตัน

ตลาดควินซี่ (Quincy Market) เมืองบอสตัน


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ศิลปะ, วัฒนธรรม, สถาปัตยกรรม, สหรัฐอเมริกา, USA, บอสตัน, รัฐแมสสาชูเสทส์, Boston, Massachusetts, ตลาดงานเทศกาล, festival market, ตลาดควินซี่, Quincy Market, โถงแฟนูอิล, Faneuil Hall Marketplace

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

ตลาดควินซี่ (Quincy Market) ปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ (U.S. National Register of Historic Places) U.S. National Historic Landmark
Quincy Market, east side, 1987
สถานที่ (Location):
เมืองบอสตัน รัฐแมสสาชูเสทส์ (Boston, Massachusetts)
จุดที่ตั้งด้วย GPS (Coordinates):
สร้างเมื่อปี (Built):
ค.ศ. 1825
สถาปนิก (Architect):
อเลกซานเดอร์ แพริส
Alexander Parris
แบบสถาปัตยกรรม (Architectural style):
ยุคกรีกฟื้นฟู (Greek Revival)
องค์กรบริหาร (Governing body):
ท้องถิ่น (Local)


ภาพ ตลาดควินซี่ (Quincy Market) ตลาดควินซี่ (Quincy Market) เป็นอาคารประวัติศาสตร์ ใกล้กับโถงแฟนูอิล (Faneuil Hall) กลางเมืองบอสตัน รัฐแมสสาชูเสทส์ (Boston, Massachusetts) มันถูกสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1824-1826 และตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกเทศมนตรีชื่อ โจไซย่า ควินซี่ (Josiah Quincy) ผู้จัดให้ก่อสร้างอาคารนี้ โดยไม่ต้องใช้เงินภาษี และไม่ต้องเป็นหนี้

หากใครได้ไปเที่ยวเมืองบอสตัน ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่เกี่ยวกับการเกิดประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วก็ต้องถือโอกาสไปเที่ยวที่ตลาดควินซี่ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ

มีผู้กล่าวว่า ผู้สร้าง Asiatique – The Riverfront ในกรุงเทพฯ ได้แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบ “ตลาดเทศกาล” (Festival Market) ที่มีคนกล่าวขวัญ ว่าได้แนวคิดจากตลาดควินซีนี้ ใครอยากรู้ความเป็นมาของ Asiatique ก็ต้องไปถามหาข้อมูลจากกลุ่มผู้สร้างตลาดนี้ในประเทศไทย

โถงแฟนูอิลในตลาด
Faneuil Hall Marketplace

โถงแฟนูอิล (Faneuil Hall Marketplace) เคยเป็นแหล่งเสื่อมโทรมมาก่อน

ในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970s เป็นต้นมา ตลาดเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อได้ย้ายไปสู่พื้นที่ๆใหญ่กว่าและทันสมัยกว่า ตลาดควินซี่ก็เสื่อมโทรมลง และด้วยการใช้การลงทุนร่วมระหว่างภาคราชการและเอกชน ได้จ้างบริษัทสถาปนิก Benjamin Thompson and Associates และบริษัทพัฒนาที่ดิน Rouse Company เพื่อพัฒนาอาคารในรูปแบบใหม่ เรียกว่า “ตลาดงานเทศกาล” (Festival marketplace) ตลาดใหม่รวมตลาดควินซี (Quincy Market) เข้าไปด้วย และเรียกว่า “ตลาดเทศกาลโถงฟานูอิล” (Faneuil Hall Marketplace) เริ่มเปิดดำเนินการในปี ค.ศ. 1976 ในปี ค.ศ. 1977 ตลาดนี้ได้รับรางวัล Harleston Parker Medal และในปี ค.ศ. 2009 ได้รับรางวัล “25 ปีของ AIS”


ภาพ โจไซย่า ควินซี่ (Josiah Quincy) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบอสตัน,
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 

ตัวอาคารตลาดควินซีกลายเป็นแหล่งขายอาหารสำหรับชาวบอสตัน และเปลี่ยนมาเป็นแผงขายอาหาร (Food-stall), ร้านอาหารจานด่วน (Fast-food), และภัตตาคาร (Restaurants) ที่นี้นับเป็นสถานที่โปรดปรานของชาวเมือง เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันที่พลุกพล่านสำหรับคนหาอาหารรับประทาน นักท่องเที่ยวจากต่างเมืองและต่างประเทศ เมื่อไปเยี่ยมหรือเที่ยวเมืองบอสตัน นอกจากจะไปเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์แล้ว ก็ต้องไปเที่ยวและรับบรรยากาศของ “ตลาดงานเทศกาล” แบบตลอดทั้งปีได้ที่นี่


ภาพ บรรยากาศดังงานเทศกาลตลอดปีของบอสตัน ตลาดควินซีทางด้านขวา และ “ตลาดเทศกาลโถงฟานูอิล” (Faneuil Hall Marketplace) อยู่อีกด้านหนึ่ง


ภาพ ตลาดควินซี ยามอากาศแจ่มใส


ภาพ แผงอาหารภายในอาคาร ซึ่งเป็นอาหารขายไม่แพง


ภาพ ตลาดเทศกาลโถงฟานูอิล” (Faneuil Hall Marketplace


ภาพ ตลาดควินซี่ (Quincy Market)


ภาพ เมื่อซื้ออาหารแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารในห้องโถง เก้าอี้นั่งจำลองแบบสมัยเก่า