Wednesday, March 6, 2013

GM กำลังพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ระยะ 320 กิโลเมตร


GM กำลังพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ระยะ 320 กิโลเมตร

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, พลังงาน, energy, alternative energy, GM, Chevrolet, Spark, Cruze


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Chevrolet Spark EV รถยนต์ขนาด Subcompact ใกล้เคียงกับ Honda Jazz

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “GM Working on 200-Mile Range Electric Car.” EV News, WEDNESDAY, MARCH 6, 2013

Dan Akerson ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทรถยนต์ GM ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า บริษัทกำลังพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบที่สามารถวิ่งได้ระยะ 322 กิโลเมตร

Dan Akerson กล่าวว่า “เทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้ากำลังถึงจุดผ่าทางตัน (Breakthrough) ทางเทคโนโลยีได้แล้ว มันยังอยู่ในระยะอีกไม่ไกลนัก” ในการนำเสนอที่ IHS CERA Week energy conference มีการถ่ายทอดสดผ่าน CNBC.com “ในปัจจุบันที่ GM เรากำลังพัฒนารถยนต์ ให้ก้าวพ้นข้อจำกัด โดยมีทางเลือก 2 แนวทาง หนึ่งคือมีเป้าที่วิ่งได้ 100 ไมล์ (160 กม.) อีกแนวทางหนึ่งคือทำให้วิ่งได้ระยะทาง 200 ไมล์ (320 กม.)”

ผู้บริหารสูงสุดของ GM ยังกล่าวอีกว่า ภายในปี ค.ศ. 2017 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า GM จะออกรถยนต์ 500,000 คันที่ใช้ไฟฟ้าในรูปแบบใดแบบหนึ่ง โดยรวมถึง Chevrolet Volt ซึ่งสามารถวิ่งได้ 38 ไมล์ด้วยเพียงแบตเตอรี่ไฟฟ้า และเขายังกล่าวว่าที่ดีทรอยท์ (Detroit) บริษัทกำลังพัฒนารถยนต์วิ่งด้วยใช้น้ำมันดีเซล (Diesel) และก๊าซธรรมชาติ (Compressed-natural gas)

สำหรับเครื่องยนต์สำหรับรถนั่งนั้น อเมริกาไม่ได้ให้ความสนใจมานาน ด้วยเห็นว่ามีความสกปรก แต่ด้วยความที่น้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันที่สามารถผลิตได้จากการเกษตร และในทางเทคโนโลยี ในยุโรปได้แสดงให้เห็นว่า ได้มีความก้าวหน้าไปมาก โดยรถนั่งกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ที่หันไปใช้เครื่องยนต์ดีเซล และใช้ในรถขนาดเล็ก โดยมีการพัฒนาเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพียง 800 ซีซี ที่ให้พลังเร่งได้สูง และมีการเผาไหม้ได้หมดจด ให้พลังได้อย่างเต็มที่

ในช่วงของการปราศรัย Akerson ได้เสนอให้ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่าแต่งตั้งคณะกรรมการมาเพื่อพัฒนานโยบายพลังงาน 30 ปี ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะต้องพัฒนารูปแบบพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงพลังงานที่สร้างขึ้นเองได้ (Renewable sources) โดยไม่ต้องพึ่งปิโตรเลียมหรือถ่านหิน
อีกแนวทางหนึ่งที่ผู้นำของ GM กล่าวถึง คือเรื่องการลดน้ำหนักรถยนต์ โดยกล่าวว่าหากลดน้ำหนักรถยนต์ลงได้ร้อยละ 10 จะทำให้ประหยัดน้ำมันไปได้ร้อยละ 6.5

เป้าหมายโดยรวม GM จะเน้นการลดน้ำหนักรถยนต์ลงร้อยละ 15 ขึ้นไป รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียว (EVs) GM จะออกตัว Chevrolet Spark ซึ่งเป็นรถประเภท Subcompact และสำหรับรถยนต์ใช้เครื่องดีเซล ซึ่งไม่เคยเป็นที่นิยมในอเมริกามาก่อน GM จะออกตัวรถ Chevrolet Cruze ซึ่งสองรุ่นรถนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์แนวใหม่ 20 รุ่นและแบบที่จะออกสู่ตลาดในสหรัฐอเมริกา และ GM จะเร่งขยายสัดส่วนการตลาด หลังจากได้ตกต่ำสุดในช่วง 88 ปีของบริษัทในปี ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา

รถ Spark นี้ จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ระหว่าง 75-80 ไมล์ เป็นรถยนต์ที่น่าจะสามารถแข่งขันกับ Nissan LEAF ทั้งในด้านราคาและสมรรถนะได้