Monday, March 25, 2013

สวนสัตว์เปิดแห่งแรกของโลก ซาบิแซนด์ (Sabi Sand Game Reserve)


สวนสัตว์เปิดแห่งแรกของโลก ซาบิแซนด์ (Sabi Sand Game Reserve)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: อัฟริกา, Africa, อัฟริกาใต้, South Africa, สวนสัตว์เปิด, game reserve, sustainability, สัตว์ป่า, wildlife, ช้าง, elephant, เสือดาว, leopard, ควายเคป, cape buffalo, สิงโต, lion, แรดอัฟริกา, Rhinoceros, Sabi Sand Game Reserve,


ภาพ การพานักท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าใน ซาบิ แซนด์ (Sabi Sand Game Reserve)

สวนสัตว์ป่าเปิดซาบิแซนด์ (Sabi Sand Game Reserve) สวนสัตว์เปิด ซึ่งในภาษาอัฟริกาใต้ (Afrikaans) อ่านว่า “ซาบิ แซนด์ วิลเดรอะเซอแวรต” (Sabi Sand Wildreservaat) หรือเรียกสั้นๆว่า ซาบิแซนด์ เป็นป่าสงวนเอกชน เพื่ออนุรักษ์สัตว์ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเอมพิมัวลังกา (Mpumalanga) ในประเทศอัฟริกาใต้ (South Africa) ตั้งชื่อตามเขตซาบิ (Sabie) และ แม่น้ำแซนด์ (Sand Rivers) ซึ่งไหลผ่านอุทยานแห่งนี้ ซาบิ แซนด์มีพื้นที่ 60,000-65,000 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ใกล้กับ Kruger Gate มีพื้นที่ยาวถึง 50 กิโลเมตรที่ร่วมกับวนอุทธยานแห่งชาติครูเกอร์ (Kruger National Park) โดยที่ไม่มีรั้วกั้น ซาบิ แซนด์เป็นที่กำเนิดของการท่องเที่ยวสัตว์ป่า (Sustainable wildlife tourism) และเป็นสวนอนุรักษ์เอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในอัฟริกาใต้

1 เฮคเตอร์ (Hector) = 625 ไร่ (Rai)

ซาบิ แซนด์เป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าอัฟริกาสำคัญ 5 รายการ (The Big Five) อันได้แก่ สิงโต (lion), ช้างอัฟริกา (African elephant),ควายเคป (Cape buffalo), เสือดาว (Leopard), และแรดอัฟริกา (Rhinoceros) และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อื่นๆอีกเป็นอันมาก และเพราะมีอีกด้านที่ติดกับวนอุทยาน จึงทำให้สัตว์ป่าสามารถข้ามไปมาระหว่างสวนสัตว์เปิดกับวนอุทยานได้อย่างเสรี


ภาพ ที่พักในแบบ Resort สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาดูสัตว์ป่า


ภาพ การจัดอาหารเช้าหรือค่ำที่ผู้มาท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติ


ภาพ ยานพาหนะที่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำพาไปชมสัตว์ป่า


สัตว์ป่าสำคัญ 5 รายการ (The Big Five) ที่มีที่ซาบิ แซนด์ คือ


ช้างอัฟริกา (African bush elephant หรือ Loxodonta africana)


แรดดำ (Black rhinoceros หรือ Diceros bicornis)


ควายเคปอัฟริกา (African Cape buffalo หรือ Syncerus caffer)


สิงโต (Lion หรือ Panthera leo)


เสือดาว (Leopard หรือ Panthera pardus)