Tuesday, March 26, 2013

บริษัท Zipcar บริการแบ่งใช้รถยนต์แก่สมาชิก (Car sharing)


บริษัท Zipcar บริการแบ่งใช้รถยนต์แก่สมาชิก (Car sharing)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords:การบริโภคแบบร่วมมือ, Collaborative consumption, ตลาดแบบเพื่อนสู่เพื่อน, Peer-to-peer marketplaces, car sharing,ภาพ โฆษณา ใช้เวลา 350 ชั่วโมงในกิจกรรมเพศสัมพันธ์ ใช้เวลา 420 ชั่วโมงเพื่อหาที่จอดรถ ใช้บริการแชร์รถกับ Zipcar เริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 9.50 เหรียญ ได้บริการขับฟรี 50 เหรียญ

โลกในยุคปัจจุบัน เราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร ระบบอินเตอร์เน็ตทำให้การติดต่อสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว และเมื่อมีระบบใช้งานที่พัฒนาไปอย่างกว้างขวาง และง่ายที่จะใช้ ทำให้ผู้บริโภคเอง สามารถดำเนินการธุรกิจบางอย่างได้เองมากขึ้น ผู้บริโภคเข้าไปดำเนินการเองได้อย่างไม่เคยมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่าสินค้าและบริการ

ในการใช้รถยนต์ โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ คนจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Mass transit system) เป็นหลัก เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถประจำทาง (Buses) รถแทกซี่ หรือหากเดินทางไกล ก็ใช้เครื่องบิน รถไฟ รถไฟความเร็วสูง หรือรถโดยสาร เพราะมันทำให้มีปัญหาด้านที่จอดรถ การบำรุงรักษา ตลอดจนเงินต้นที่ต้องใช้เพื่อซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คนจะจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นเพียงบางช่วง เช่นการเดินทางออกนอกเมือง

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเกิดบริการแชร์ใช้รถยนต์ (Car sharing) โดยมีการรวมกลุ่มสมาชิก เพื่อแบ่งปันการใช้รถยนต์ตามที่ต่างๆ ดังการเกิดบริษัท Zipcar เพื่อให้บริการแก่สมาชิก

ซิปคาร์
Zipcar
ประเภท
Type
สาธารณะ
Public
อุตสาหกรรม
Industry
การแบ่งใช้รถยนต์
Carsharing
ก่อตั้งเมื่อ
Founded
January 2000
CambridgeMassachusetts
ผู้ก่อตั้ง
Founder(s)
สำนักงานใหญ่
Headquarters
เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมซสาชูเสทซ์CambridgeMassachusetts
เขตให้บริการ
Area served
เขตเมืองและตามวิทยาเขตของวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, สเปน, และออสเตรีย
urban areas and college campuses throughout the United States, Canada, the United Kingdom, Spain and Austria [1]
บุคคลหลัก
Key people
มาร์ค นอร์แมน
Mark Norman (CEO)
บริการ
Services
บริการแบ่งใช้รถยนต์
Carsharing
พนักงาน
Employees
over 700 คน
เว๊บไซต์
Website

Zipcar เป็นบริษัทให้บริการแชร์ใช้รถยนต์แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถสั่งจองใช้รถยนต์ และคิดค่าบริการเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน Zipcar ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2000 ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเสทส์ โดยเริ่มแรกเป็นการให้บริการแก่สมาชิกที่มีที่พักในเมืองเคมบริดจ์และใกล้เคียง บริษัทก่อตั้งโดย Antje Danielson และ Robin Chase ปัจจุบันบริหารโดย Scott Griffith ในฐานะประธานกรรมการ และผู้บริการสูงสุดของบริษัท บริษัทแชร์ใช้รถยนต์นี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นลำดับ สร้างความกังวลแก่บริษัทผู้ให้เช่ารถยนต์ที่ได้เกิดมาก่อนหน้านี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 บริษัทมีสมาชิก 777,000 คน และให้บริการรถ 10,000 คันทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States), แคนาดา (Canada), สหราชอาณาจักร (United Kingdom), สเปน (Spain), และออสเตรีย (Austria) หรือคิดได้เทียบเท่ากับบริการรถ 1 คันต่อสมาชิก 77 คน

สมาชิกสามารถสั่งจองรถยนต์ได้ทางออนไลน์หรือโดยโทรศัพท์ในเวลาใดก็ได้ จะเร่งด่วน หรือจองล่วงหน้าเป็นปีก็ได้ Zipcars ใช้ระบบการเข้าใช้โดยอัตโนมัติ โดยมีคาร์ด (Cards) สำหรับเปิดประตูรถ แล้วก็จะมีกุญแจรถยนต์เก็บไว้อยู่ภายใน Zipcar ให้บริการ iPhone หรือ Android อนุญาตให้สมาชิกบีบแตรเพื่อบอกตำแหน่งรถยนต์และปลดล๊อกประตูรถยนต์ Zipcar มีค่าสมัครเป็นสมาชิก (Application fee) แบบครั้งเดียว มีค่าใช้รายปี (Annual fee) ค่าบริการสั่งจอง (Reservation charge) ค่าน้ำมันเชื้อเพลง ค่าจอดรถ ค่าประกัน และค่าบำรุงรักษารวมอยู่ในราคาค่าแชร์ใช้แล้ว

ในระยะหลังมีบริษัทในลักษณะคล้ายกันที่เกิดเป็นคู่แข่งอีกมาก บริษัทให้เช่ารถยนต์ทั่วไป ก็ปรับบริการให้ใกล้เคียงกับ Zipcar ดังเช่น Hertz on Demand, Enterprise's WeCar, UHaul's U Car Share, Avis On Location, และ Car2Go ของบริษัทรถยนต์ Daimler

การแข่งขันในระดับภูมิภาครวมถึง CarShare ในเขตอ่าวซานฟรานซิสโก ในรัฐแคลิฟอร์เนีย, มีบริษัท Mint ในนิวยอร์คและบอสตัน, I-GO ในเมืองชิคาโก และมีบริษัทเริ่มกิจการใหม่ดังเช่น RelayRides และ Getaround

ในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2007 Zipcar ได้รวมกับคู่แข่ง ชื่อ Flexcar ทำให้บริการแชร์รถยนต์ได้ทั่วทั้งประเทศ บริษัทได้ขยายทุนในเดือนเมษายน ค.ศ. 2011 และนำเข้าตลาดหุ้น NASDAQ โดยใช้สัญลักษณ์ย่อว่า ZIP

มีการประกาศว่า บริษัทบริการให้เช่ารถยนต์ Avis Budget Group จะซื้อกิจการของ Zipcar ด้วยวงเงิน US$500 ล้าน Avis ดำเนินการสำเร็จในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2013


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม Toyota Prius หนึ่งในรถรุ่นที่ให้บริการแบ่งใช้ของ Zipcar


ภาพ โปรแกรมเข้าใช้บริการ Zipcar สามารถใช้โปรแกรม Social Media อย่าง facebook ได้