Wednesday, October 2, 2013

นโยบายใหม่ของรัฐบาลจีนสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า


นโยบายใหม่ของรัฐบาลจีนสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords:นโยบายการขนส่ง, transportation policy, ประเทศจีน, China, รถยนต์ไฟฟ้า, electric car, ev, electric buses, electric trucks,

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “China's New Electric Vehicle Subsidies: Winners And Losers.” Forbes, 9/18/2013; 12:14PM

นโยบายของรัฐบาลส่วนหนึ่งคือส่งเสริมผ่านกระบวนการผลิต นั่นคือกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผลิตแล้วออกขายในตลาดได้ยาก ดังนี้ต้องเป็นเรื่องของนโยบายด้านภาษี ผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงการคลัง


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Venecia อันเป็นรถยนต์ผลิตโดยบริษัทความร่วมมือ Nissan-Dongfeng ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในโครงร่างและเทคโนโลยีของ Nissan LEAF สำหรับตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะ

ในวันที่ 17 เดือนกันยายน ค.ศ. 2013 กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศนโยบายด้านรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle หรือ EV) การสนับสนุนใหม่นี้ สอดคล้องกับความคาดหวังในตลาดรถยนต์ โดยทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลงกว่าปัจจุบันในปีหน้าร้อยละ 10 และในปีถัดไปเป็นร้อยละ 20 แต่การสนับสนุนรถโดยสารไฟฟ้า (Electric buses) ต่ำกว่าที่คาดหมายไว้

รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม (Conventional gasoline-electric hybrid models) ไม่ได้รับการสนับสนุน แต่รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) ได้รับการสนับสนุน โดยรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้ไกล 250 กิโลเมตรขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 60000 หยวน หรือ $9,802 และ 35,000 หยวน ($5,718) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ 150 กิโลเมตรขึ้นไป และ 80 กิโลเมตรขึ้นไป

ส่วนการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำทั่วไปถูกยกเลิกไป ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มนี้มักจะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่วในแบบเดิม

รถโดยสารไฟฟ้า (Electric buses) และรถโดยสารไฟฟ้าลูกประสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV buses) ได้รับการสนับสนุนในนโยบายใหม่นี้ด้วย โดยรถที่มีความยาว 50 เมตรขึ้นไป หากเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) จะได้รับการสนับสนุน 500,000 หยวน ($81,680) ถ้าเป็น PHEV ได้รับการสนับสนุน 250,000 yuan ($40,840.) รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมแบบ PHEV ขนาดสั้นกว่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุน แต่รถโดยสารไฟฟ้าขนาดยาว 8 เมตร และ 6 เมตรได้รับสนับสนุน 400,000 และ 300,000 หยวนตามลำดับ

อุตสาหกรรมรถยนต์ในจีน

อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศจีน เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 จัดเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อนับตามจำนวนคันของการผลิต ในปี ค.ศ. 2009 แต่ละปี จีนผลิตรถยนต์มากกว่าชาติสหภาพยุโรปทั้งหมดรวมกัน หรือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวมกัน

ในปัจจุบัน รถยนต์ที่วิ่งในจีน ร้อยละ 44.3 เป็นยี่ห้อของจีนเอง ซึ่งรวมถึง BYD, Dongfeng Motor, FAW Group, SAIC Motor, Lifan, Chang'an (Chana), Geely,Chery, Hafei, Jianghuai (JAC), Great Wall และ Roewe ส่วนที่เหลือเป็นรถยนต์ที่เป็นความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น  Volkswagen, General Motors, Hyundai, Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi โดยทั่วไป รถยนต์ที่ผลิตในจีนเป็นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ แต่ในปี ค.ศ. 2011 จีนมีรถยนต์ที่ผลิตเพื่อการส่งออก 814,300 คัน แต่การที่มีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ ทำให้จีนมีฐานในการพัฒนารถยนต์ของตนเอง และในอนาคตจีนมองการผลิตที่มุ่งสู่ตลาดโลก

ในปี ค.ศ. 2009 มีรถยนต์ รถโดยสาร รถแวน รถบรรทุกทิ่วิ่งอยู่ในจีนประมาณ 62 ล้านคัน และคาดว่าจะมีถึง 200 ล้านคันในปี ค.ศ. 2020 บริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company คาดว่าตลาดรถยนต์ในจีนจาก 62 ล้านคันในปี ค.ศ. 2009 จะเติบโตเป็น 200 ล้านคันในปี 2020 และจะเติบโตเป็น 10 เท่าในช่วงปีระหว่าง 2005 ถึง 2030

เมื่อตลาดรถยนต์มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ จีนต้องมองถึงปัญหาที่จะตามมาคือ พลังงาน (Energy policy) ปัจจุบันจีนต้องนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ เขาจึงต้องคิดหาทางพัฒนานโยบายการขนส่งและการเดินทางที่ต้องพึ่งรถยนต์ใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้น้อยลง และหันไปหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ นั่นคือรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่หลากหลายได้ เช่น จากพลังน้ำ พลังนิวเคลียร์ พลังลม และพลังแสงอาทิตย์ เป็นต้น