Sunday, October 20, 2013

ตัดสินใจอย่างนิ่ง เฉียบขาด และไม่ใช้อารมณ์ ดัง Mr. Spock


ตัดสินใจอย่างนิ่ง เฉียบขาด และไม่ใช้อารมณ์ ดัง Mr. Spock

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, ความเป็นผู้นำ, leadership, leader, สหรัฐอเมริกา, United States, USA, บารัค โอบาม่า, Barack Obama, สปอค, Mr. Spock,


ภาพ มิสเตอร์สปอค (Mr. Spock) คนยืนด้านซ้าย

สปอค (Spock) คือตัวละครในภาพยนตร์โทรทัศน์ชื่อ Star Trek ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ระดับสูงในยานอวกาศชื่อ Enterprise และเขาเป็นผู้นำดูแลยานอวกาศเป็นบางครั้ง เขาเป็นคนลูกประสมระหว่างความเป็นมนุษย์และพวกดาววัลแคน ในบทละคร เขาทำงานร่วมกับกัปตัน James T. Kirk สปอคเป็นผู้ตัดสินใจด้วยเหตุผล ข้อมูลความรู้ และตรรกะ แบบไม่ใช้อารมณ์เหมือนมนุษย์ทั่วไป

ด้วยวิธีการคิดและตัดสินใจที่เมื่อถึงจุดแตกหัก ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า มักจะเป็นคนตัดสินใจในแบบนิ่งและเฉียบขาด จึงมักถูกล้อเลียนว่าเป็น Mr. Spock

วิธีการตัดสินใจของโอบาม่า ผู้ซึ่งในประวัติการเมือง เขาเป็นนักการเมืองสายพิลาป ไม่เห็นด้วยกับอเมริกันในบทบาทการเข้าไปทำสงครามในต่างแดน เขาเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ ส่วนหนึ่งด้วยเข้ากล้ายืนในจุดที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำสงครามในอิรัค (Iraq) และเป็นคนเดียวที่แสดงความไม่เห็นด้วยในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ บุช ผู้ลูก

แต่เมื่อโอบาม่าเข้ารับตำแหน่ง เขาต้องตัดสินใจตามสภาพข้อมูลและความเป็นจริง จะว่าโอบาม่าเป็นผู้นำสายพิลาปก็คงไม่ใช่แล้ว ดังจะดูได้จาก การตัดสินใจเข้าสู่สงครามในลิเบีย แม้จะเป็นแบบเข้าเร็ว และออกเร็ว ในการติดตามล่าสังหารโอซามา บินลาเด็น (Osama bin Laden) เขาตัดสินใจส่งทหารนาวิกโยธินหน่วย SEAL เข้าไปปฏิบัติการณ์ล่าสังหารบินลาเด็นในประเทศปากีสถาน ซึ่งมีทั้งความเสี่ยงที่จะผิดพลาด และไม่สำเร็จ เสี่ยงที่จะมีความขัดแย้งกับรัฐบาลปากีสถาน ความแตกต่างคือ เขาเสี่ยงตัดสินใจ แต่อย่างคำนวณความเสี่ยงในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ แล้วเขาก็ทำสำเร็จ

ด้วยความที่เป็นคนใจเย็น แต่เมื่อต้องตัดสินใจ เขาตัดสินใจในสิ่งที่ยากลำบากได้ อย่างไม่หวั่นไหว
หากเปรียบการบริหารประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) มีธรรมาภิบาล (Good Governance) คนทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจ จะมีบุคลิกคล้าย Mr. Spock มากที่สุด มีบุคลิกภาพอย่างที่ฝรั่งเขาเรียก Cool คือเป็นคนที่เยือกเย็นและสุขม

กล่าวคือ คนที่ทำหน้าที่นี้ ต้องเป็นคนฉลาด รอบรู้ คิดอย่างต้องมีข้อมูลแม่นยำ รอบคอบ และมองสรรพสิ่งอย่างรอบด้าน ก่อนที่จะตัดสินใจ เขาต้องนิ่งและไม่หวั่นไหว เมื่อจำเป็น เขาต้องพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นต่างจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือประชาชน โดยยืดหลักการมีข้อมูลและหลักวิชา โดยไม่หวั่นไหวถึงความมั่นคงหรือความอยู่รอดของตนเอง เพราะในท้ายสุด ความอยู่รอดของยาน Enterprise คือสวัสดิการของทุกคน


ภาพ ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า (Barack Obama) ขณะพบกับนางอองซาน ซูจี ที่เขาแสดงบทบาทยืนยันด้านสิทธิมนุษยชน


ภาพ บารัค โอบาม่า กับบทบาทสัมพันธภาพกับรัสเซีย ซึ่งมีทั้งมีสัมพันธภาพทีีดี และที่ขัดแย้งกัน


ภาพ โอซามา บินลาเด็น (Osama bin Laden) ซึ่งโอบามา ตัดสินใจสั่งสังหารอย่างเฉียบพลัน ด้วยการส่งหน่วยนาวิกโยธิน SEAL เข้าโจมตี ณ ที่ซ่อนแห่งหนึ่งในปากีสถาน