Wednesday, October 30, 2013

พิชัย รัตตกุล เป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรม


พิชัย รัตตกุล เป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรม

สักวันหนึ่ง กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่ง สุดซอย จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ วันนี้ ขอรวบรวมความคิดเห็นทั้งหลายเอาไว้ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการศึกษาสำหรับคนรุ่นต่อๆไป

ประกอบ คุปรัตน์
30-10-56

พิชัยร่อนจดหมายถึงเตือนสติส.ส.พท.คิดให้รอบคอบออกกม.นิรโทษเหมาเข่ง ระบุไม่อยากเห็นบ้านเมืองพังพินาศ


ภาพ นายพิชัย รัตตกุล อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

จาก BlueSky Channel

นายพิชัย รัตตกุล รองประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้เสนอ ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.... เรื่อง การดำเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เสียงข้างมาก ที่พิจารณาแก้ไขร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ที่คลอบคลุมไปไกล จนเรียกว่า เหมาเข่ง

มีใจความตอนหนึ่งว่า  เชื่อว่าการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวจะนำไปสู่ความสับสนหลายประเด็น ทั้งในมุมมองของหลักนิติรัฐ ที่กำลังถกเถียงกันอยู่ 3 แนวคิดด้วยกัน ดังนี้

1.ร่างดังกล่าวที่จะพิจารณาวาระ 2 ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ขัดหลักการกับตอนที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 1 หรือไม่ และในที่สุด ก็จะต้องนำไปสู่การตีความในศาลรัฐธรรมนูญอีกยาว

2.เรื่องบางเรื่องและบางคดี ฝ่ายตุลาการได้ตัดสินความไปแล้ว หากยังไม่มีการรับโทษ จะเหมาะสมหรือไม่ ที่ฝ่ายนิติบัญญัติไปก้าวล่วงคำพิพากษา

3.ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย ญาติ พี่น้อง หากมีกฎหมายฉบับ เหมาเข่งนี้จะทำให้ผู้เสียหายเสียสิทธิการเรียกร้องทั้งทางแพ่งและอาญาด้วยหรือไม่

อีกทั้งหากมองในทางรัฐศาสตร์ ก็จะเกิดการถกเถียงอีกหลายประเด็น ได้แก่

1.เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกกล่าวหาในหลายกรณีที่ยังไม่บรรลุถึงแก่นแท้ความจริงได้ว่าใครทำอะไร อย่างไรในอดีต ก็อาจจะเป็นชนวนความขัดแย้ง และกล่าวโทษกันอย่างเลื่อนลอยต่อไปอีกไม่จบสิ้น

2.นักการเมืองที่จะได้อานิสงส์ ไปพร้อมกับการช่วยให้ประชาชน พ้นผิดพร้อมๆ กันนั้น เหมาะสมแล้วหรือไม่กับสถานการณ์

ถ้าคิดให้ดีก็น่าจะมีทางออกได้ไม่ยากลำบากนัก อยากให้ ส.ส.เก่งๆ รุ่นน้องในพรรคเพื่อไทย คิดให้รอบคอบถึงผลได้ผลเสียที่จะตกแก่ประเทศและประชาชนโดยส่วนรวม ดังเช่นการจะพิจารณาใช้แนวทางที่ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เลขาฯนุการค

ณะกรรมาธิการนิรโทษฯ เสนอก็น่าสนใจ การต่อต้านหรือชุมนุมที่ไม่อยู่ในความสงบและสันติ เป็นเรื่องที่ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวและไม่ขอรับทราบว่าใครเป็นใคร เท่าที่พูดมาก็เพื่อไม่อยากเห็นการเผชิญหน้าขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จนบ้านเมืองพังพินาศไปต่อหน้าต่อตา

ผมอยากให้ ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้หยุดพิจารณาคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจยกมือสนับสนุน หรือยกมือคัดค้าน หากทำได้เท่ากับว่าท่านได้เป็นผู้ที่สร้างบุญคุณต่อประเทศชาติและลูกหลานของเรา ให้สังคมทุเลาความขัดแย้งลงได้ และจะเป็นบุญคุณของประเทศและพี่น้องประชาชนอย่างใหญ่หลวงที่ประชาชนจะแซ่ซ้องสรรเสริญท่านอย่างจริงใจตลอดไปนายพิชัยระบุ