Sunday, October 20, 2013

กรณีศึกษา Obamacare ในการต่อสู้ มีบางครั้ง ต้องตัดสินใจเอาชนะเด็ดขาด


กรณีศึกษา Obamacare ในการต่อสู้ มีบางครั้ง ต้องตัดสินใจเอาชนะเด็ดขาด

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, สหรัฐอเมริกา, United States, USA, บารัค โอบาม่า, Barack Obama, การบริหารความขัดแย้ง, conflict management, crisis management, สุขภาพดีถ้วนหน้า, Universal healthcare, Obamacare, Patient Protection and Affordable Care Act – PPACA, กลุ่ม Tea Party


ภาพ กลุ่มผู้รณรงค์สนับสนุน Obamacare

ในการตัดสินใจแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict management) บางครั้งเราต้องยอม บางครั้งใช้การเจรจา ได้บ้าง เสียบ้าง (Compromise) บางอย่างคิดให้ดีแล้วชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายได้ (Win/Win) แต่บางครั้งเมื่อคิดรอบคอบแล้ว ต้องเลือกการชนะอย่างเด็ดขาด (Win/Lose)

โอบาม่าในการเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สอง เขาไม่ต้องกลัวเสียคะแนนนิยมอีกต่อไป จึงเลือกที่จะไม่เจรจาต่อรองเรื่อง "นโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้า" หรือ Obamacare ซึ่งจะต้องมีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อแลกกับการผ่านร่างกฎหมายกรอบงบประมาณ ซึ่งถูกชักพาไปโดยกลุ่มอนุรักษ์สุดขั้วของพรรครีพับลิกันฝ่ายตรงกันข้าม ฝ่ายบริหารถูกด่าว่าบ้าง แต่ฝ่ายตรงข้ามเสียหายมากกว่า

อเมริกาเป็นชาติที่การแพทย์ก้าวหน้าที่สุด และขณะเดียวกันก็ล้าหลังที่สุด

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีความพยายามทำให้คนอเมริกันได้มีหลักประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า อย่างที่ทั่วไปเรียกว่า Universal healthcare

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายปกป้องสิทธิผู้ป่วยและการได้รับการรักษาพยาบาลที่ไม่แพง (Patient Protection and Affordable Care Act - PPACA) ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า Affordable Care Act (ACA) หรือโอบาม่าแคร์ (Obamacare) เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางสหรัฐ นำเสนอโดยประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า จนผ่านเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2010 นับเป็นความพยายามที่จะปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพของคนอเมริกันทั้งประเทศ นับเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ หลังจากที่ได้มีกฎหมาย Medicare และMedicaid

ในสมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton, ซึ่งอยู่ในตำแหน่งในช่วง January 20, 1993 – January 20, 2001)ได้มีความพยายามนำเสนอการปฏิรูประบบสาธารณสุขของอเมริกันมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่สำเร็จ ในยุคสมัยของโอบาม่า ซึ่งอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีสองสมัย ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ปี ค.ศ. 2009 เขาถือนโยบายปฏิรูปการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นหนึ่งในสี่นโยบายสำคัญที่หาเสียงเอาไว้ และต้องทำให้สำเร็จ กฎหมายนี้แม้ได้ตราเป็นกฎหมายแล้ว และผ่านการพิจารณาการตีความของศาลสูงสหรัฐแล้ว แต่ก็ยังได้รับการต่อต้านจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมมากที่สุด และล่าสุดถูกลากเข้าไปร่วมในการต่อรองที่จะผ่านหรือไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลาง แต่ฝ่ายประธานาธิบดีโอบาม่าไม่ยอมเจรจา จนในท้ายสุด ต้องปิดกิจการรัฐบาลกลาง (Government shutdown) นานกว่า 16 วัน ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 และในที่สุดก็ต้องผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ และนับเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายต่อต้านกฎหมาย Obamacare นี้


ภาพ มิท รอมนีย์ (Willard Mitt Romney) ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน ผลักดันนโยบายประกันสุขภาพในรัฐแมสซาชูเสตสมัยเมื่อเป็นผู้ว่าการรัฐ แต่เมื่อแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโอบาม่า กลับมีนโยบายไม่เห็นด้วยกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผลักดันโดยรัฐบาลกลาง