Tuesday, December 10, 2013

การจัดให้มีรัฐบาลรักษาการ เมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลง


การจัดให้มีรัฐบาลรักษาการ เมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลง

ดร.เสรี วงษ์มณฑา
Facebook, 10 ธันวาคม 2556
----------

Keywords: การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, Democracy, ระบอบทักษิณ, ดร.เสรี วงษ์มณฑา, ทักษิณ ชินวัตร, Taksinocracy, อัตตาธิปไตย (Autocracy), ขโมยาธิปไตย, โจราธิปไตย, Kleptocracy, ธนาธิปไตย, Plutocracy, ญาติกาธิปไตย, Cronyismocracy, cronyism, ประชานิยมาธิปไตย , Populismocracy, populism policies
----------

สำหรับคนที่จะคล้อยตามการอ้างรัฐธรรมนูญของคนในสายพรรคเพื่อไทยในการยืนยันที่จะต้องรักษาการและไม่อาจปฏิเสธการทำหน้าที่รักษาการนั้น ขอให้ท่านย้อนไปพิจารณาพฤติกรรมของคนพรรคนี้ในอดีต

มีกี่ครั้งแล้วที่เขาปฏิเสธศาล
มีกี่ครั้งแล้วที่เขาข่มขู่ศาลก่อนตัดสินคดีความต่างๆ
พวกเขาไม่ใข่เหรอที่ไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญ
พวกเขาไม่ใช่เหรอที่ทำผิดรัฐธรรมนูญมาหลายครั้งแล้ว
พวกเขาไม่ใช่เหรอที่ฟ้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พวกเขาไม่ใข่เหรอที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

พฤติกรรมการตีความกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองคือสันดานของพรรคนี้มาหลายครั้งหลายวาระแล้ว เมื่อเป็นเชนนี้แล้ว พวกท่านยังจะคล้อยตามพวกเขาที่ดาหน้าออกมาอ้างเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอีกเหรอ ท่านเชื่อหรือว่าเขาถอยสุดซอยแล้ว ไม่มีที่ให้ถอยต่อแล้ว

ท่านเห็นนังปูทำท่าจะร้องไห้ตอนแถลงเรื่องถอยสุดแล้วและเรียกร้องให้พวกเราให้เกียรติตระกูลของเธอ แล้วท่านเห็นตอนเธอสบัดบ๊อบลงจากแท่นไหมคะ เห็นเธอแอบแสยะยิ้มหลังจากลงจากแท่นแถลงหรือเปล่าคะ อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ตอแหลจะเรียกซุงแหลให้ใหญ่กว่าตอได้ไหมคะ

เวลานี้ท่านต้องฟังอาจารย์กฎหมายและอาจารย์รัฐศาสตร์ที่หลุดออกมาจาก Ideal world without realistic contexts เข้ามาอยู่ใน practical world with realistic contexts ดีกว่า ซึ่งก็ต้องจอขอบคุณท่านพวกนี้ด้วยความคาราวะจากหัวใจ

ดร. บรรเจิด ดร. พิชาย ดร. สมบัติ (นิด้า)
ดร. สมคิด ดร. สุรพล ดร. สุรินทร์ อาจารย์แก้วสรร อาจารย์ธีรยุทธ (ธรรมศาสตร์)
ดร. สุจิต ดร. เขียน (จุฬา)
อาจารย์คมสัน ดร. ธีรภัทร (สุโขทัย)
ดร. เจตน์ (สยาม)
รองอธิการบดีรามคำแหง

และท่านอื่นๆ(ขอโทษที่ไม่ได้เอ่ยนาม) ที่ได้กรุณาแนะนำทางออกให้ประเทศไทยไม่ติดกับอยู่กับทางตัน ไม่ยึดติดกับโลกในอุดมคติที่ไร้บริบทเข้าสู้โลกแห่งการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้บริบทอันเป็นประจักษ์ 

เพราะยามนี้เราจะต้องให้ความสำคัญกับการหาทางออก เราจะติดกับดักของความคิดว่าโน่นนั่นทำไม่ได้อีกต่อไปไม่ได้แล้ว เราต้องนำพาประเทศให้พ้นจากความทุกข์เพื่อให้เดินหน้าต่อไปในเส้นทางแห่งการพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้า ปราศจากพญามารและบรรดาลิ่วล้อขี้ข้าทั้งหลาย เราฝันร้ายมานานแล้ว ตื่นได้แล้วคนไทย เปิดใจเปิดหูเปิดตากำจัดอวิชชาเพื่อความรู้แจ้ง