Saturday, December 14, 2013

สดุดี อาจารย์เสรี วงษ์มณฑา จากศิษย์ที่ชื่อ กนก รัตน์วงศ์สกุล


สดุดี อาจารย์เสรี วงษ์มณฑา จากศิษย์ที่ชื่อ กนก รัตน์วงศ์สกุล

Facebook, Kanok Ratwongsakul กนก รัตน์วงศ์สกุล, 13 ธันวาคม 2556

------------

Keywords:

เป็นความภาคภูมิใจที่สุด ครั้งหนึ่งผมเป็นนักศึกษาคณะที่อาจารย์ "เสรี วงษ์มณฑา" เป็นคณบดี ไปที่ไหนผมก็จะคุยว่าท่านเป็นอาจารย์ผม (อาจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อาจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ด้วย) คืนนี้ อ.เสรี พูดถึงคนที่ออกมาขวางการปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่บ้านเฉยๆ แล้วถากถาง ตำหนิผู้ชุมนุม โปรดหยุดเถอะ เพราะเราทำเพื่อชาติ เมื่อพวกเราชนะ พวกคุณที่นั่งเฉยๆก็จะได้ประโยชน์ด้วย อ.เสรี ถามคนที่ชอบขวางว่า..

- ทักษิณ สร้างความแตกแยกในแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่หรือไม่?
- เครือยข่ายทักษิณ ฉ้อฉลคดโกงมากมาย?
- ใช้อัตตาธิปไตย ตัวกูของกู ประชาธิปไตยตามระบอบทักษิณบิดเบี้ยวไปหมดแล้ว
- ระบอบทักษิณย่ำยีตุลาการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ข่มขู่ตุลาการตั้งแต่ก่อนตัดสิน ตัดสินถูกใจก็ชมเชย ไม่ถูกใจก็ย่ำยี คุกคาม ไม่ยอมรับคำตัดสิน
- การออกนโยบาย เป็นการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว
- ให้ท้ายอันธพาลเสื้อแดงข่มขู่ คุกคามคนที่คิดต่าง
- ทำลายเสรีภาพของสื่อ กำจัดรายการที่คิดต่างออกไปจากจอฟรีทีวี
- ทำให้ตำรวจกลายเป็นขี้ข้า ทำเป็นรัฐตำรวจ กลั่นแกล้งประชาชน
ฯ ล ฯ

วันก่อน อ.เสรี พูด..

ดี - ชั่ว ถูก - ผิด ไม่มีกลาง

อ.เสรี เป็นอาจารย์ทั้งในห้อง และนอกห้องบรรยาย อาจารย์ ไม่ได้สอนแต่ในตำรา อาจารย์ ไม่เพียงสอนให้ลูกศิษย์ออกไปทำงานได้ดี ยังสอนให้ออกไปเป็นคนดี มีคุณธรรม

ทุกครั้งที่ผมเห็นอาจารย์ขึ้นเวที ผมต้องนั่งฟังอาจารย์ แล้วเปิดโน้ตบุ๊คพิมพ์ตามไปด้วย เหมือนเมื่อ 30 ปีก่อน ที่ผมเลคเชอร์วิชาที่อาจารย์สอน

"อ.เสรี วงษ์มณฑา" ยังเป็นอาจารย์ผมอยู่ทุกวันนี้ และจะเป็นตลอดไป