Saturday, December 14, 2013

‘ปธ.แพทย์ชนบท’ แฉแหลก คนใกล้ชิดนายใหญ่กว้านซื้อ รพ. เอกชน


ปธ.แพทย์ชนบทแฉแหลก คนใกล้ชิดนายใหญ่กว้านซื้อ รพ. เอกชน


Facebook, สายตรงภาคสนาม, 14 ธันวาคม 2556

Keywords: การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, Democracy, ปฏิรูปการเมือง, political reform, สุเทพ เทือกสุบรรณ, ทักษิณ ชินวัตร, ไสว บุญมา, ระบอบทักษิณ (Thaksinocracy, Taksinocracy), อัตตาธิปไตย (Autocracy), ขโมยาธิปไตย, โจราธิปไตย (Kleptocracy, Cleptocracy),ธนาธิปไตย (Plutocracy), ญาติกาธิปไตย (Cronyismocracy, Cronyism, Nepotism), ประชานิยมาธิปไตย (Populismocracy, Populism policies), Universal healthcare, สุขภาพดีถ้วนหน้า, น.พ. เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
----------


ภาพ วงเสวนา การปฏิรูปแระเทศไทย ปฏิรูปให้เรียบร้อยก่อนมีการเลือกตั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2556, หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปธ.แพทย์ชนบทแฉแหลก คนใกล้ชิดนายใหญ่กว้านซื้อ รพ. ต่างจังหวัด เอื้อนโยบาย รบ. - ยันเลือกตั้งก็ไม่พ้นวงจรเดิม 

ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ น.พ. เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวกับประชาชนที่มารับฟังในเวที สมัชชามวลมหาประชาชนว่า ก่อนหน้านี้ ศ.ธีรยุทธ บุญมี ได้บอกว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูป เพราะมีการซื้อเสียงมีการแจกเงินโดยตรงกับประชาชนผ่านนโยบายประชานิยม ซึ่งในฐานะที่ตนเคยหนุนนโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลในระบอบทักษิณนั้น เห็นว่านโยบายดังกล่าวดีเพียงเริ่มแรกเท่านั้น แต่หลังจากนั้นกลับไม่เคยมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขเลย และเอาความไว้วางใจของประชาชน ไปทำอะไรตามอำเภอใจ ซึ่งถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้บริหารต่อไป รัฐบาลก็จะเดินหน้าทำนโยบาย ‘เมดิคัล ฮับโดยมีคนในระบอบทักษิณไปกว้านซื้อหุ้นในโรงพยาบาลเอกชน มีกระบวนการสร้างแตกแยกคนในวิชาชีพ เพื่อให้ ร.พ.ของรัฐล้มเหลว และเมื่อเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ภาครัฐจะไม่สามารถเก็บภาษีกับโรงพยาบาลเอกชนได้ ค่ารักษาพยาบาลสามารถลอยตัวได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาล ทำให้คนจนหมดโอกาสในการรักษา และระบอบทักษิณ มีการโกงทุกรูปแบบ ความศักดิ์สิทธิ์กฎหมาย ลดลง ไร้ยางอายอย่างชัดเจน ข้าราชการสยบยอมการเมืองใครอยากก้าวหน้าในหน้าที่ก็ต้องไปดูไบ และกำลังให้หมอเป็นพวกขี้ข้าของทักษิณอีกด้วย

น.พ.เกรียงศักดิ์ กล่าต่อว่า ที่ผ่านมามีคนจำนวนหนึ่งที่ทำตัวเป็น ไทยเฉยจึงทำให้ไม่สามารถปฏิรูปได้ แต่ในวันนี้ คนไม่ได้เฉยแล้ว เพราะการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทำหน้าที่ของคนไทยตามระบอบประชาธิปไตยแค่ 5 วินาที แต่คนที่มาต่อสู้มาชุมนุมนั้น ใช้สิทธิ์ตามระบอบมาหลายวันแล้ว เพราะฉะนั้น ถ้ามีการเลือกตั้งตามกำหนดแล้ว ตนยืนยันว่า รัฐบาลชนะภาคประชาชนแน่นอน แต่ก็ยังคงวงจรเดิมๆ ต่อไป ซึ่งถ้าเลือกตั้งใหม่แต่คนไม่ยังกลับจากการชุมนุม ถือเป็นการลงทุนเพื่อรักษาอำนาจมากเกินไปของรัฐบาล นอกจากนี้ การปฏิวัติโดยทหาร มีความรวดเร็วก็จริง แต่หลายครั้งก็เสียของ แต่การทำปฏิวัติของประชาชนโดยไม่มีอำนาจหนุนหลัง ต้องอดทนและมีคนร่วมต่อสู้เป็นจำนวนมาก จึงจะชนะได้ 

มีคำถามว่า นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นเลขาฯ กปปส.แล้ว ใครเป็นประธาน กปปส. ผมก็บอกว่า ประชาชนทุกคนเป็นประธาน กปปส. โดยสภาประชาชน จำเป็นต้องมีคนต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ ไม่เช่นนั้น การต่อสู้ในครั้งนี้เสียของไร้ประโยชน์ และต้องมีทุกภาคส่วนตรวจสอบการทำงานตามกระบวนการปฏิรูปด้วยน.พ. เกรียงศักดิ์ กล่าว