Thursday, December 19, 2013

สู้ไม่ถอย – จากประวัติศาสตร์ "เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖"


สู้ไม่ถอย – จากประวัติศาสตร์ "เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖" ภาพ จากเหตุการณ์เดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ในช่วงตุลาคม 2516

ประวัติศาสตร์ "เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖" 

คืนวันที่ ๙ ตุลา ๑๖ ปัญหาการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาวิกฤตหนักทั้งการแตกแยกของผู้ชุมนุม ห้องน้ำไม่เพียงพอ ความผิดพลาดในการวิเคราะห์สถานการณ์ .....เสกสรรค์ ประเสริฐกุล พูดถึงควากดดันกับจิระนันท์ พิตรปรีชาว่า..... 

"...ถึงเวลาต้องแลกแล้ว ไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญขอให้รับรู้ด้วยว่า ถ้าเราแพ้ข้อหาครั้งนี้หนักหน่วง และมันอาจหมายถึงชีวิต" และการประพันธ์บทเพลง "สู้ไม่ถอย" เพิ่มอีกสองบทจนจบ ดังนี้

"สู้เข้าไปอย่าได้ถอย มวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่
รวมพลังทำลายเหล่าศัตรู พวกเราสู้เพื่อความยุติธรรม
เราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ ก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งมั่น
เขาจะฟาดเขาจะฟัน เราไม่พรั่น พวกเราสู้ตาย
สู้เข้าไปอย่าได้หนี เพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่
รวมพลังพวกเราเหล่าชาวไทย สู้ขาดใจพวกเราเสรีชน"
------------

สู้ไม่ถอย - ผมไปร่วมการชุมนุมในช่วงตุลาคม-ธันวาคม 2556 หลายครั้งได้ยินเพลง "สู้ไม่ถอย" นี้ ได้ฟังแล้วก็ฮึกเหิม คิดว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาในยุคต่อสู้กับระบอบทักษิณ แต่ไม่ทราบประวัติความเป็นมาว่ามันมาจากยุคตุลาคม 2516 ยอมรับในความเชย และไม่ได้ติดตามศิลปะและวรรณกรรมนี้ - ขอบคุณอาจารย์วัชรินทร์ สอนพูด ที่ได้นำมาเผยแพร่ครับ - ประกอบ คุปรัตน์ (19 ธันวาคม 2556)