Wednesday, December 18, 2013

คำมั่นจากคนเสื้อแดง ...


คำมั่นจากคนเสื้อแดง ...

หากคนเสื้อแดง (Redshirts) อย่างน้อยส่วนหนึ่งเป็นดังที่ให้คำมั่นนี้ ผมก็ขอร่วมสนับสนุนด้วยคน
ภาพ การชุมนุมของคนเสื้อแดง ระยะที่กระแสคนเสื้อแดงยังแรง

Vivat Visanuvimol, (July 8, 2011) เพื่อนนักการทหาร และนักคิดนักเขียน ได้นำข้อความที่เหมือนจะชี้ทิศทางของคนเสื้อแดงที่อยากจะให้เป็นมานำเสนอ - ข้อความต่อไปนี้เป็นคำมั่นสัญญาจากคนเสื้อแดงเมื่อกว่า 2 ปีครึ่งมาแล้ว แน่นอนว่าทุกคน รวมทั้งผมด้วยเบื่อการแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย และพร้อมสนับสนุนคำมั่นเหล่านี้ หากมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นจริง - ประกอบ คุปรัตน์ (19 ธันวาคม 2556)
--------------

ประเทศชาติขอคารวะคนเสื้อแดง เพราะคนเสื้อแดงได้ให้คำสัญญาแล้วดังนี้:-

1. จะสร้างคนพันธุ์ใหม่ให้มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ ไฝ่หาความรู้เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ ไม่มุ่งหาแต่ใบปริญญา และหมกมุ่นอยู่กับความรวย โดยไม่คำนึงว่าจะได้เงินมาด้วยวิธีใด และอยู่บนคราบน้ำตาของใคร

2. จะป้องกันไม่ให้คนฉวยโอกาส เอาเปรียบคนอื่น เพราะคนที่ชอบเอาเปรียบ จะเอาเปรียบคนอื่นร่ำไป ไม่ว่าจะพูดกันแบบโก้ๆว่า corruption หรือตอบแทนบุญคุณ ก็เป็นคนแบบเดียวกัน

3. จะหันมามองคนที่ไม่ใช่พวกพ้อง เพราะคนเราเกิดมามีโอกาสไม่เท่ากัน คนไม่รวย วิ่งเต้นไม่เป็น พูดไม่เก่ง มีแต่ความจริงใจให้กัน ยังเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งพวกเขามีความรัก และฝากความหวังไว้ที่ท่าน...อย่างจริงใจ

4. จะไม่ลืมว่า แผ่นดินนี้มีที่มาที่ไป คนเราไม่ได้เกิดมาเมื่อวันวาน ก่อนนอนจะคิดถึงแผ่นดินเกิด จะสรวมกอดพ่อแม่ ลูกๆ และเมียรัก...ทุกคืน —