Tuesday, December 10, 2013

ชนะศึก แต่ยังไม่ชนะสงคราม - พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร


ชนะศึก แต่ยังไม่ชนะสงคราม - พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร


จาก Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ), Facebook, 11 ธันวาคม 2556
-----------------

Keywords: การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, Democracy, ระบอบทักษิณ, ทักษิณ ชินวัตร, Taksinocracy, Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ), พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร (Vasit Dejkunjorn), อัตตาธิปไตย (Autocracy), ขโมยาธิปไตย, โจราธิปไตย, Kleptocracy, ธนาธิปไตย, Plutocracy, ญาติกาธิปไตย, Cronyismocracy, cronyism, ประชานิยมาธิปไตย , Populismocracy, populism policies
-----------------


พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร (Vasit Dejkunjorn)

มีคำถามมากมายว่าผู้ชุมนุมจะทำอะไรอีก ทำไมไม่กลับบ้านเพราะรัฐบาลยุบสภาฯแล้ว ตนจึงตอบกลับไปว่า กลับให้โง่หรืออย่างไร เพราะวันที่ 9 ธ.ค.เป็นแค่การชนะศึกแต่ยังไม่ชนะสงคราม รัฐบาลนี้กับสมาชิกพรรคเพื่อไทยเหมือนกันคือปลิ้นปล้อน การยุบสภาฯยังไม่ใช่ชัยชนะ จนกว่ารัฐบาลทั้งคณะจะลาออก. ที่อ้างว่าลาออกจากรักษาการไม่ได้ เป็นการเลือกอ่านรัฐธรรมนูญเฉพาะมาตราที่ชอบใจ ถ้ารัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกทั้งคณะ รัฐธรรมนูญกำหนดทางออกไว้แล้วมั่นใจได้ว่าเรามีนายกฯใหม่ได้แน่นอน ตนจึงเชิญชวนให้ประชาชนอดทนต่อสู้ต่อไป งานของเราไม่ใช่ล้มรัฐบาล ล้มระบอบทักษิณอย่างเดียว แต่เป็นการสถาปนาระบอบใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ต้องปฏิรูปทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และตำรวจ

"ประชาชนเสื่อมศรัทธาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ กลายเป็นผู้พิฆาตสันติสุข ภาพลักษณ์ของตำรวจไม่มีคนเลื่อมใส มีแต่คนรังเกียจเปลี่ยนชื่อให้เป็นตะกวด"

พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร (Vasit Dejkunjorn)
อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ

ส่วนหนึ่งของำปราศรัยของ พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร  บนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, คืนวันที่ 10 ธันวาคม 2556