Sunday, December 15, 2013

ปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง - กรณ์ จาติกวณิช


ปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง - กรณ์ จาติกวณิช

Korn Chatikavanij
นายกรณ์ จาติกวณิช

Facebook, Korn Chatikavanij, 16 ธันวาคม 2556


ภาพ นายกรณ์ จาติกวณิช ( Korn Chatikavanij) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองนายกรัฐมนตรี ดูแลเศรษฐกิจ

Keywords: การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, Democracy, ระบอบทักษิณ (Thaksinocracy, Taksinocracy), อัตตาธิปไตย (Autocracy), ขโมยาธิปไตย (Kleptocracy, Cleptocracy), ธนาธิปไตย (Plutocracy), ญาติกาธิปไตย (Cronyismocracy, Cronyism, Nepotism), ประชานิยมาธิปไตย (Populismocracy, Populist Policy), Korn Chatikavanij, นายกรณ์ จาติกวณิช
---------------

เรียนเพื่อทราบ

วันอังคารนี้พรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะรวมไปถึงการแก้กฎข้อบังคับพรรคและการเลือกคณะกรรมการบริหารใหม่ จากนั้นคณะกรรมการบริหารก็คงจะต้องพิจารณาวาระสำคัญคือวาระการตัดสินใจท่าทีของพรรคที่มีต่อการลงสมัครเลือกตั้ง

ส่วนตัวผมเองนั้น ผมได้แจ้งหัวหน้าพรรคไปแล้วว่าผมขอเว้นวรรคไม่รับตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมเข้าพรรคที่จะไม่มีตำแหน่งบริหารใดๆ นับตั้งแต่สมัยแรกที่คุณสุเทพได้กรุณาเลือกให้ผมเป็นรองเลขาฯพรรค จากนั้นผมได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคให้เป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลกทม. มาสองสมัย

การตัดสินใจของผมครั้งนี้มีเหตุสืบเนื่องมาจากการที่ผมได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นรองหัวหน้าฯ เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม เพื่อออกมาต่อสู้ต่อการออกพรบ.นิรโทษกรรม การต่อสู้รอบนั้นได้รับการตอบรับโดยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี และนำไปสู่การต่อสู้รอบสองคือการปฏิเสธสภาฯ รัฐบาล และระบอบทักษิณ การต่อสู้รอบนี้ยังไม่แล้วเสร็จ และด้วยเหตุนี้ผมจึงยังไม่เห็นสมควรในการกลับเข้ามารับตำแหน่ง เพราะผมเองก็อยากที่จะเห็นการปฏิรูปบ้านเมืองให้มากที่สุดก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน ส่วนความคิดเห็นในวิธีการบางส่วนที่ไม่ตรงกับแกนนำนั้นก็เป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ไม่เป็นสาระสำคัญ เพราะเป้าหมายในการพัฒนาบ้านเมืองของเรานั้นตรงกันครับ

--------------

จาก Wikipedia - นายกรณ์ จาติกวณิช (Korn Chatikavanij) เกิด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากรูปร่างที่สูงถึง 193 เซนติเมตร ทำให้ได้สมญานามจากสื่อมวลชนว่า "หล่อโย่ง" ซึ่งตั้งให้เข้าชุดกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีสมญานาม "หล่อใหญ่" และสมาชิกพรรครุ่นใหม่คนอื่นๆ เช่น นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับสมญานามว่า "หล่อเล็ก" และ หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล ที่ได้รับสมญานามว่า "หล่อจิ๋ว"

ต้นปี พ.ศ. 2549 นายกรณ์ จาติกวณิช มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการขายหุ้นชินคอร์ปของ ตระกูลชินวัตร และดามาพงษ์ โดยได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นหัวหน้าคณะ​ทำงานตรวจสอบ​การขายหุ้นชินคอร์ป ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ในประเด็นการซุกหุ้น และหลีกเลี่ยงภาษี

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 นายกรณ์ชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ในเขตเลือกตั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา คลองเตย สาทร บางคอแหลม และยานนาวา) และภายหลังการจัดตั้ง รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ทำให้ พรรคประชาธิปัตย์ มีสถานะเป็นพรรคฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียวในสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์จึงประกาศจัดตั้ง คณะรัฐมนตรีเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น เพื่อติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะการบริหารงานของรัฐบาล ตามรูปแบบที่มีในต่างประเทศ นายกรณ์ในฐานะแกนนำทีมเศรษฐกิจ ได้รับเลือกจากทางพรรคให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค และ นายกรณ์ จาติกวณิช ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ทางด้านการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร นายกรณ์ จาติกวณิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

ต่อมาเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ครม.คณะที่ 59)