Wednesday, May 2, 2012

บันทึกชีวิต – เขียนบทความมาแล้ว 1257 รายการใน 4 ปี


บันทึกชีวิต – เขียนบทความมาแล้ว 1257 รายการใน 4 ปี

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Life diary, บันทึกชีวิต, การเขียนบทความ

เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2009 เมื่อผมไปพักผ่อนที่เมืองนิวยอร์ค ในสหรัฐอเมริกา และเริ่มเขียนบทความผ่าน Website ชื่อ My Words ใน Blogspot.com ซึ่งจัดการโดย Google และหลังจากนั้น ผมได้นำเสนอบทความ และข้อเขียนต่างๆของผมอย่างต่อเนื่องต่อมา และมีส่วนอื่นๆปนบ้าง รวมแล้วจนถึงปัจจุบันมีข้อเขียนเสนอไปแล้ว 1,257 รายการ ในปี 2012 (294), ปี 2011 (325), ปี 2010 (274), และ ปี 2009 (338) ผมใช้บริการของ Google นี้ ปัจจุบันคงเรียกว่า iCloud คือการนำบทความขึ้นไปเก็บไว้ในระบบ Server กลางที่เขามีระบบนำเสนอ มีระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ

การเขียนบทความนับเป็นการออกกำลังสมอง (Brain Exercise) ในปัจจุบัน ผมชอบพูดหรือบรรยายน้อยลง มันเป็นเหตุผลจากการเสียเวลากับการเดินทางเป็นอันมาก ไปบรรยาย 3 ชั่วโมง แต่ก็หมดเวลาไปเป็นวันๆ แล้วผู้เชิญบรรยายมักจะเลือกเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อเดิมที่เราเคยไปบรรยายไว้แล้ว ซึ่งผมอยากทำอะไรที่หลากหลายกว่านั้น

การเขียนบทความส่วนใหญ่มักมาจากการอ่านหนังสือในแต่ละวัน อ่านจาก Time, Fortune, ท่องเว็บตามข่าวจาก CNN, BBC, Aljazeera, Reuters, และอื่นๆ ไม่ได้จำกัด แล้วก็นำข่าวหรือบทความเหล่านั้นมาเขียนนำเสนอ มีบางครั้งที่เป็นความคิดของผมเอง เกิดปัญญาขึ้นมา แล้วก็ต้องรีบเขียน แต่ต้องยอมรับว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าการแปลบทความ แล้วเรียบเรียง เพิ่มเติมความคิดเห็นและประเด็นของเราลงไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำได้ง่ายกว่า

ในด้านผลตอบรับ โดยเฉลี่ยมีคนเข้ามาอ่าน หรือ Download เดือนละ 18,000-20,000 ครั้ง นับในช่วงเวลา 4 ปี มีคนติดตามรวม 388,848 ครั้ง สิ่งที่ผมแปลกใจคือ ไม่ค่อยมีคนให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมเขียน มันอาจจะเป็นเพราะผมทำการประชาสัมพันธ์ไม่ดีพอ หรืออาจเป็นเพราะเขาเกรงใจแบบไทยๆ ไม่กล้าท้วงติงผู้อาวุโส จึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือแนะนำมา

ผมคิดว่าแม้ผมจะเขียนบทความตามใจอยาก สนใจอะไรก็เขียนไป ไม่ได้คิดว่าเขียนเพราะความเชี่ยวชาญ เขียนเพราะเราทำตัวเป็น “นักศึกษา” อยากเรียนรู้อะไรก็หาอ่านเอา รู้แล้วก็นำมาเรียบเรียง เขียนเพื่อให้ได้ชัดเจนว่าเราได้เรียนรู้มาแล้วจริงๆ

เชิญนะครับ ในทุกบทความเขามีช่องให้แสดงความคิดเห็น ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม มีข้อมูลบางอย่างที่จะบอก เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร ก็เชิญแสดงความคิดเห็นลงไปได้นะครับ