Wednesday, May 2, 2012

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT ร่วมกันเปิดสอนออนไลน์ฟรี


มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT ร่วมกันเปิดสอนออนไลน์ฟรี

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ข่าว, การศึกษา, education, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, ICT for Education

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Harvard and MIT launch edX to offer free online classes.” โดย  James O'Toole, @CNNMoneyTech May 2, 2012: 3:48 PM ET

NEW YORK (CNNMoney) -- ในประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กหนุ่มสาวเป็นอันมากมีความใฝ่ฝันอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอย่างฮาร์วาร์ด (Harvard University) แต่ปัจจุบันนี้มันจะเป็นจริงได้แล้ว โดยที่ท่านนั่งเรียนจากที่บ้าน และโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสสาชูเสท หรือ MIT ได้ร่วมกันประกาศในวันพุธที่ผ่านมาว่าจะร่วมกันเปิดวิชาให้เรียนออนไลน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วโลก ความริเริ่มนี้เรียกว่า EdX  ซึ่งจะเป็นการดำเนินการโดยองค์กรไม่แสวงกำไรที่ควบคุมโดยสองสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงนี้ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะลงเงินกันแห่งละ $30 ล้าน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 900 ล้านบาท
ในการเรียนวิชาแรก จะประกาศในช่วงฤดูร้อนนี้ และจะเริ่มชั้นเรียนได้ในภาคการศึกษาแรก คือราวฤดูใบไม้ร่วงในอเมริกา

นักศึกษาที่เรียนออนไลน์ผ่าน EdX นี้จะไม่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาจากชั้นเรียน ซึ่งจะมีเปิดสอนในหลายสาขาวิชา ไม่มีกระบวนการรับเข้า แต่มีการสอบและมีระบบการประเมิน มีวุฒิบัตรให้ได้ ในค่าทำเนียมบ้างเล็กน้อย สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบในเนื้อหานั้น

โครงการสร้างระบบการเรียนออนไลน์นี้ เป็นผลจากการที่ MIT ได้ประกาศไปในปีที่ผ่านมา วิชาต้นแบบในแบบออนไลน์ที่ได้เริ่มในเดือนมีนาคมมีผู้เข้าเรียน 120,000 คน แต่เมื่อเรียนไปแล้ว มีคนที่เรียนจนผ่านการสอบกลางภาคการศึกษาเพียง 10,000 คน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกล่าว