Thursday, January 31, 2013

กบฏเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1932 (June Rebellion) ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส

กบฏเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1932 (June Rebellion) ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: ประวัติศาสตร์, ฝรั่งเศส, การลุกฮือ, กบฏมิถุนายน, June Rebellion, uprising, Victor Hugo, Les Misérables 2012


ภาพยนตร์ Les Miserables ปี ค.ศ. 2012 มีฉากสงครามกลางเมือง ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1832

หากใครชมภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables ตามบทประพันธ์นิยายของ Victor Hugo จะพบว่ามีฉากที่เกี่ยวกับการต่อสู้ในการก่อการกบฎของนักศึกษาและชาวปารีสในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1832

กบฏมิถุนายน หรือ “การลุกฮือในปารีสปี ค.ศ. 1832” เป็นการลุกฮือต่อต้านสถาบันกษัตริย์ (Anti-monarchist insurrection) ของฝ่ายนิยมสาธารณรัฐในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำโดยชุมนุมนักศึกษา และเป็นการต่อสู้ขั้นรุนแรงใช้อาวุธในช่วงสั้นๆของวันที่ 5-6 ของเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1832 คนชมภาพยนตร์หรือละครเพลง Les Misérables อาจสับสนในฉากสงครามกลางเมือง อาจคิดว่าเป็นช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 แต่ไม่ใช่ มันเป็นฉากอันเกี่ยวกับกบฏนักศึกษา ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1832 หรือ 43 ปีให้หลัง

ฝ่ายกบฏผู้นิยมระบบสาธารณรัฐ (Republicans) ได้พยายามลุกขึ้นต่อต้านในช่วงปี ค.ศ. 1830 เป็นการต่อต้านฝ่ายกษัตริย์ของหลุยส์ ฟิลิปเป (Louis-Philippe) หลังการเสียชีวิตของหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์ โดยประธานสภา (President of the Council), ชื่อ Casimir Pierre Périer นักการเมืองและรัฐบุรุษผู้สวามิภักดิ์ต่อสถาบันกษัตริย์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1832 นับเป็นการลุกฮือและใช้ความรุนแรงครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวกับการปฏิวัติเดือนกรกฎาคม (July Revolution) และจบลงด้วยการต่อสู้โดยใช้อาวุธในวันที่ 5-6 มิถุนายน ค.ศ. 1932

กบฏเดือนมิถุนายน
June Rebellion
วันที่
Date
5-7 มิถุนายน ค.ศ. 1832
5–7 June 1832
สถานที่
Location
กรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส
ผล
Result
ฝ่ายนิยมกษัตริย์ (Orléanist victory) ได้รับชัยชนะ, ฝ่ายกบฏถูกบดขยี้
ฝ่ายเข้าร่วมสงคราม
Belligerents
Description: France ฝ่ายนิยมกษัตริย์
July Monarchy
Description: Red flag.svg ฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ
Republicans
ผู้คุมกองทัพและผู้นำ
Commanders and leaders
Description: Red flag.svg แต่ละส่วนมีผู้นำของตน
Each section had its own leaders
ความแข็งแกร่ง
Strength
30,000 คน
3,000 คน
ความสูญเสีย
Casualties and losses
ตาย 73 คน, บาดเจ็บ 344 คน
ตาย 93 คน, บาดเจ็บ 291 คน

พรรคฝ่ายนิยมกษัตริย์ในยุคนั้นเรียกว่า Orléanists เป็นพรรคฝ่ายขวา และขวากลาง (Right-wing/center-right) ที่เกิดขึ้นหลักการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) ในปี ค.ศ. 1789 ซึ่งมีการสังหารราชวงศ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และตามมาด้วยความรุนแรงและสับสนในสังคมฝรั่งเศส จึงได้เกิดการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์อีกครั้ง โดยเรียกว่า July Monarchy ของกษัตริย์ Louis Philippe ซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่าน โดยฝ่ายชนชั้นกลางและกลุ่มอนุรักษ์เข้ามามีอำนาจ ยึดแนวคิดที่เรียกว่า “ลัทธิออลินส์” (Orleanist Doctrine) ในทางเศรษฐกิจและนโยบายการต่างประเทศ ผู้นำของฝ่ายนี้รวมถึงนายกรัฐมนตรี François Guizot ซึ่งกลุ่มนี้ต้องลี้ภัยทางการเมือง หลังนโปเลียนที่สาม (Emperor Napoleon III) ได้ครองอำนาจ และกลุ่มต้องสลายลงเมื่อเกิดยุคสาธารณรัฐที่สามในปี ค.ศ. 1870