Monday, January 14, 2013

เครื่องบินที่บินได้ด้วยพลังมนุษย์ (Human-Powered Aircraft)


เครื่องบินที่บินได้ด้วยพลังมนุษย์ (Human-Powered Aircraft)

ประกอบ คุปรัตน์Pracob CooparatE-mail: pracob.cooparat@gmail.com


จาก SolarImpulse.com

Keywords: การบิน, aviation, การขนส่ง, transportation, เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์, Human-powered plane, MIT DaedalusFixed-wing aircraft


ภาพ เครื่องบิน MIT Daedalus ใช้พลังปั่นของมนุษย์ในลักษณะคล้ายจักรยาน

สถิติล่าสุดสำหรับเครื่องบินที่บินได้ด้วยพลังมนุษย์ (Human-Powered Plane) และมีสถิติยอมรับโดย FAI คือ

ในปี ค.ศ. 1988 เครื่องบินพลังคน บินจาก Heraklion บนเกาะ Crete ไปยัง Santorini โดยเครื่องบินพลังมนุษย์นี้ ชื่อ MIT Daedalus 88 พัฒนาโดยสถาบัน Massachusetts Institute of Technology - MIT ในสหรัฐอเมริกา โดยมีคนขับชื่อ Kanellos Kanellopoulos บินระยะทางตรง 115.11 กิโลเมตร บินได้ในเวลา 3 ชั่วโมง 54 นาที ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้พลังปั่นที่ส่งไปยังใบพัด สำหรับเครื่องบินที่ออกแบบมาให้เบามาก สามารถทำให้บินได้ด้วยระยะทางกว่าสองเท่าของการวิ่งมาราธอน ในเวลาเกือบ 2 เท่าของวิ่งมาราธอนเช่นกัน

การพัฒนาเครื่องบินที่บินได้ด้วยพลังมนุษย์นี้ จะไปหยุดตรงที่ขีดความสามารถด้านร่างกายของคนขับขี่ ซึ่งต้องแข็งแรงเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว มีพลังที่ยืนยาวในลักษณะนักขี่จักรยานระยะไกล ส่วนความคิดที่จะใช้พลังไฟฟ้าลูกประสมกับพลังคนนั้น ยังไม่ได้มีการดำเนินการกันมากนัก เพราะส่วนใหญ่ หากเป็นเครื่องบินไฟฟ้า (Electric plane) ก็มักจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใช้พลังคนในการขับเคลื่อนเครื่องบิน