Monday, January 28, 2013

ไอศรีมน้ำผลไม้ (Sorbet)


ไอศรีมน้ำผลไม้ (Sorbet)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia และอื่นๆ

Keywords: อาหาร, Food, ของหวาน, dessert, ไอศกรีม, ice-cream, ซอร์เบท, ไอศกรีม, sorbet 

ซอร์เบท (Sorbet /sɔrˈbeɪ/) เป็นของหวานประเภทแช่แข็ง ทำจากน้ำผลไม้ โดยทั่วไปเป็นพวกน้ำผลไม้ หรือซุปข้น (purée) ไวน์ (wine) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Liqueur)

ซอร์เบท (Sorbet) อาจไปสับสนกับน้ำแข็งอิตาลี (Italian ice) ซึ่งมักจะเรียกกันว่า sherbet
ทั้ง Sorbets/sherbets อาจมีส่วนผสมของแอลกอฮอล (Alcohol) โดยมีการลดอุณหภูมิจนทำให้เป็นน้ำแข็งที่นุ่ม ไม่เป็นก้อนแข็ง ในประเทศสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย sherbet จะหมายถึงสิ่งที่เป็นผง แต่จะมีใช้เพียงคำว่า Sorbet

ในขณะที่ไอศกรีมทำมาจากนมหรือเนย (Dairy products) ที่ทำให้เย็นจนแข็งขณะปั่น ทำให้ได้เนื้อที่เหนียวข้น ส่วน Sorbet จะไม่ใช้นมหรือเนย เป็นลักษณะไอศกรีมที่ทำจากน้ำผลไม้ ไม่มีไขมันหรือมีไขมันต่ำ เป็นของหวานที่ทดแทนไอศกรีม (ice cream) หรือจะเรียกว่าไอศครีมน้ำผลไม้ก็ไม่ผิดนัก


ภาพ ซอร์เบทแรสเบอรี่ (Raspberry Sorbet)


ภาพ ซอร์เบทมะม่วง (Mango Sorbet)


ภาพ ซอร์เบทเชอรี่กับน้ำมะนาว (Fresh Cherry-Limeade Sorbet)