Sunday, January 13, 2013

เครื่องบินไฟฟ้าลูกประสมของ Volta Volaré ชื่อ GT4 e เปิดให้สั่งจองแล้ว


เครื่องบินไฟฟ้าลูกประสมของ Volta Volaré ชื่อ GT4 e เปิดให้สั่งจองแล้ว

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การบิน, aviation, การขนส่ง, transportation, เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์, solar-powered plane, Volta Volare, Electric Hybrid plane, GT4 e, Popsci

เรียบเรียงจาก “Volta Volaré's futuristic GT4 e-hybrid airplane available for order.” โดย James Holloway, May 4, 2012


ภาพ เครื่องบินไฟฟ้าลูกประสม Volta Volaré GT4 e มี 1 ใบพัดเป็นตัวผลักดันเครื่องบินให้บินไปข้างหน้า บันทุกผู้โดยสารได้ 4 คน

บริษัท Volta Volaré ได้เริ่มบอกรับคำสั่งผลิตเครื่องบินไฟฟ้าลูกประสม (Electric Hybrid Plane) ขนาดนั่งได้ 4 ที่นั่ง ชื่อ GT4 อันเป็นเครื่องบินพาณิชย์เอกชนที่มีความก้าวหน้าที่สุดที่มีเสนอในโลกนี้

แม้เครื่องบิน GT4 จะสามารถบินขึ้นได้ด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียว แต่เครื่องบินมีเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเผาไหม้ โดยเมื่อแบตเตอรี่มีพลังไฟลดต่ำลงกว่าร้อยละ 25 ในขณะที่บินอยู่กลางทาง เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร จะทำงานปั่นไฟฟ้า เพื่อมาใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องบิน ระบบขับเคลื่อน(Powertrain) มีอย่างเดียว คือมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ EViation Drive ดังนั้นระบบซ่อมบำรุงก็จะต่ำลงไปด้วย ทำให้เวลาที่จะต้องซ่อมเครื่องลดลง (Time Between Overhaul – TBO) เหลือประมาณ 1 ใน 10 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินแบบมีเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ทั่วไป

Volta Volaré มีข้อมูลรายละเอียดเครื่องบินที่ค่อนข้างสับสน โดยเขาบอกว่า GT4 มีพลังขับเคลื่อน 220 kW หรือ 300 hp ส่วนเครื่องยนต์ที่เป็นระบบไฟฟ้าจะมีพลัง 130 kW หรือ 180 hp แต่เครื่องยนต์นี้มีหน้าที่ปั่นไฟสำหรับแบตเตอรี่ของเครื่องบิน

ส่วนสมรรถนะของเครื่องบิน GT4 มีดังนี้

ระยะทางวิ่งเพื่อนำเครื่องบินขึ้น (Take Off Distance): 1400 ฟุต (430 m)
อัตราการไต่ขึ้น (Rate of Climb): 1800 ฟุต/นาที หรือ 550 เมตร/นาที
ระยะทางวิ่งลง (Landing Distance): 1500 ฟุต (460 m)
ความเร็วขณะวิ่ง (Cruise): ประมาณ 160 knots (หรือประมาณ 296 กม./ชั่วโมง) @ 12,500 ft
สามารถไต่เพดานบิน (Ceiling): 24,000 ฟุต หรือ 8,000 เมตร
ความเร็วสูงสุด (Maximum speed - sea level): 310 knots (574 กม./ชั่วโมง) – ซึ่งเร็วกว่าเครื่องบินขนาดเล็กทั่วไป Cessna Corvalis TTX
ความเร็วต่ำสุด (Minimum Speed): 65 knots (120 กม./ชั่วโมง)
ความเร็วเมื่อบินบนภาคพื้นดิน (Landing Speed): 75 knots (139 กม./ชั่วโมง)

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้มี 2 ตัว ให้พลังงานสูงสุดเท่ากับ 600 แรงม้า [450 kW] และสามารถรักษาพลังที่ระดับ 400 แรงม้า [300 kW] ตลอดระยะการบิน

สำหรับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องบินมีสำรองด้วยแบตเตอรี่ขนาด 900 ปอนด์ หรือ 408 กิโลกรัม ประกอบด้วยแบตเตอรี่ 236 เซลล์ สำหรับน้ำหนักตัวเครื่องเมื่อยังไม่มีผู้โดยสารคือ 2,600 pounds (1,179 กก.) ใช้เครื่องยนต์สำหรับชาร์จไฟขนาด 1.5 ลิตร ใช้น้ำมันที่เก็บในถังขนาด 105 ลิตร เมื่อรวมระยะทางที่จะบินได้ไกลที่สุด 1,000 ไมล์ทะเล หรือ 1,852 กม.

สำหรับราคาจะที่ US$495,000 หรือประมาณ หรือ 14.85 ล้านบาท ในปี ค.ศ. 2012 มีเปิดให้คนจอง 11 ลำ และในปี ค.ศ. 2013 เปิดให้จองได้ 36 ลำ

Sources: Volta Volaré, Popsci