Sunday, June 17, 2012

สุภาษิตเยอรมัน – ระวังปีศาจในรายละเอียดนั้น


สุภาษิตเยอรมัน – ระวังปีศาจในรายละเอียดนั้น

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: info@sb4af.org

Keywords: Germany proverb, สุภาษิตเยอรมัน, การบริหาร, laws, กฎหมาย, contract, สัญญา, MOU, ข้อตกลงร่วมกัน

ภาพ ของบางอย่าง มีคนอยากให้เราบริโภค โดยไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามีอันตรายหรือข้อเสียอย่างไร แต่ด้วยคนที่หวังดีต่อเรานั้น ต้องช่วยกันมองทั้งข้อดีข้อเสีย ให้ตระหนักเสียก่อนที่จะตกลงทำอะไรไปบางอย่าง

มีสุภาษิตเยอรมันบทหนึ่งกล่าวว่า “Der Teufel steckt im Detail.”  ซึ่งใกล้เคียงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “The devil is in the details.” แปลเป็นไทยว่า “ปีศาจอยู่ในรายละเอียดนั้น”

คำสุภาษิตนี้เพื่อเตือนใจในผู้คน จะทำอะไร มีสัญญาอะไรเป็นรายลักษณ์อักษร ให้ต้องมีการไตร่ตรองระมัดระวังก่อนที่จะลงนามในเอกสารสัญญานั้นๆ ต้องถือเป็นข้อปฏิบัติว่า ให้ได้อ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดทุกแง่มุมก่อน ในการทำธุรกิจการค้ากับใครก็ตาม มักจะต้องมีสัญญา เช่นการซื้อขายที่ดิน การว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง การจ้างคน จ้างที่ปรึกษา สัญญาจะซื้อจะจ้าง เหล่านี้ล้วนต้องมีสัญญากำกับข้อตกลงที่ได้พูดคุยกันมาก่อน การจะมีสัญญาที่เป็นข้อตกลงรวมกัน ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Contract ในความหมายที่หลวมลงมาหน่อย แต่เจตนาที่จะใช้ครอบคลุมความร่วมมือที่กว้างขวาง ในภาษาไทยเราเรียกว่า ข้อตกลงความร่วมมือ” หรือ Memorandum of Understanding (MOU)

สัญญาเหล่านี้ ฝ่ายใดที่เป็นคนริเริ่มทำ ก็จะเป็นฝ่ายได้กำหนดรายละเอียดอย่างที่ตนต้องการมาก่อน แต่บางที่ทำงานกับองค์การขนาดใหญ่ เช่นธนาคาร หน่วยราชการขนาดใหญ่ เขามีแบบฟอร์มสัญญาจ้าง หรือความร่วมมือของเขาอยู่แล้ว แต่เมื่อมีสัญญาหรือข้อตกลงความร่วมมือออกมา ทางฝ่ายเราก็ควรมีคนรู้กฎหมาย ซึ่งบางที่เป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายจากในหน่วยงาน เรียกว่า “นิติกร” แต่บางทีจำเป็นต้องจ้างคนมีความสามารถด้านการเงินและกฎหมายจากภายนอกมาช่วยดู ก็ต้องทำ เพราะเราจะไม่รู้กฎหมายดีพอ ยิ่งเป็นการทำความร่วมมือกับองค์กรข้ามประเทศ ก็ต้องยิ่งละเอียดดูในหลายๆแง่มุม

สัญญาที่ประชาชนทั่วไปมักเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา เช่น สัญญาประกันภัย ประกันสุขภาพ มีรายละเอียดหลายๆหน้า และเป็นแบบตัวอักษรเล็กๆที่บางที่เราจะไม่ได้มีเวลาอ่านก่อนลงนาม เรื่องนี้ก็ต้องให้ระวัง ต้องขอเวลาศึกษาให้ละเอียดเสียก่อน ขอเวลาเขาสักระยะหนึ่ง แล้วกลับไปอ่านในรายละเอียด อ่านไม่เข้าใจ ก็ต้องถามจากผู้รู้ เพราะสัญญาใดๆ สิ่งที่เราได้ลงนามไปแล้ว โอกาสที่เราจะปฏิเสธไม่รับรู้ในสัญญานั้นๆ จะฟังไม่ขึ้น เมื่อต้องเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาล