Thursday, June 7, 2012

i-REAL ยานพาหนะเพื่อการเคลื่อนไหวของบุคคล

i-REAL ยานพาหนะเพื่อการเคลื่อนไหวของบุคคล

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Transportation, vehicles, EV, การคมนาคม, การขนส่ง, ยานพาหนะ,
ภาพ i-REAL ในลักษณะที่ยังไม่มีคนขับขี่

ภาพ i-REAL ขณะขับขี่เคลื่อนไหว

i-REAL เป็นยานพาหนะเพื่อการเคลื่อนไหวส่วนบุคคล (Personal Mobility Concept) พัฒนาโดยบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ Toyota โดยคาดว่าสามารถวางตลาดได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นรถที่พัฒนาจากแนวคิดเดิม คือ i-unit และ i-Swing ยาน i-REAL มี 3 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ใช้ Lithium-ion ยานนี้ออกแบบสำหรับการเคลื่อนไหวของคนเพียงคนเดียว ออกแบบให้พอเหมาะแก่คนหนึ่งคน ไม่เปลืองพื้นที่ เหมาะสำหรับการเดินทางในที่ราบ ใช้ขับเคลื่อนไปภายในอาคารขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน ศูนย์การค้า โกดัง ฯลฯ ที่อาคารลักษณะปิดได้ และขณะเดียวกัน ก็สามารถใช้นอกอาคารได้ และใช้ได้ความเร็วได้สูง แต่ไม่ได้ออกแบบให้ใช้วิ่งบนทางหลวง

เมื่ออยู่ในฝูงชน i-REAL สามารถเดินทางไปได้ด้วยความเร็วเท่ากับระดับคนเดิน คือประมาณ 3-5 กม/ชั่วโมง ซึ่งตัวยานจะมีลักษณะตั้งชันขึ้น หรืออาจใช้ความเร็วระดับสูงขึ้นเป็น 30 กม./ชั่วโมง โดยตัวยานเอนมาข้างหลัง ลดระดับต่ำลง ฐานล้อระหว่างหน้าและหลังจะยืดยาวไป และสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น
สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหว เขาใช้ Joysticks 2 อันอยู่ในสองด้าน ซ้ายและขวา หากผลักไปข้างหน้า ยานก็จะเคลื่อนไปข้างหน้า ผลักไปทางซ้ายยานก็เคลื่อนไปทางซ้าย ผลักไปทางขวา ก็เคลื่อนไปทางขวา เมื่อเครื่องจับสัญญาณคนในรัศมีใกล้ๆ ก็จะส่งสัญญาณเตือนเป็นเสียงและการสั่นสะเทือน ส่วนคนใกล้ๆ ก็จะสังเกตได้ด้วยแสงและเสียงที่เปล่งออกมา

ยาน i-REAL ออกแบบมาเพื่อช่วยคนไม่แข็งแรง คนพิการ คนสูงอายุ คนที่ต้องนั่งรถเข็นแบบเดิม ให้ยังสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก

Toyota i-REAL
หน่วยผลิต
Manufacturer
การผลิต
Production
ยังอยู่ในระดับแนวคิด
Concept
ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้
Predecessor
ประเภท
Class
Personal Mobility Vehicle
ลักษณะโครงสร้าง
Body style
Electric Mobile Chair
ลักษณะการขับเคลื่อน
Layout
Three-wheel drive
เครื่องยนต์
Engine
มอเตอร์ไฟฟ้า
lithium-ion batteries
ระบบเกียร์
Transmission
ไม่มี
none
ความยาว
Length
995 มม. (39.2 in)
ความกว้าง
Width
700 มม. (27.6 in)
ความสูง
Height
1,430 มม. (56.3 in)
ความเกี่ยวข้อง
Related


ประโยชน์ของ i-REAL

ประโยชน์ของ i-REAL คือ

1.    การเป็นยานพาหนะสำหรับคนพิการ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่ช่วงล่างลงไป เพราะระบบบังคับยานนั้นใช้เพียงมือสองมือเป็นหลัก ไม่ต้องใช้กำลังในส่วนขา

2.    ผู้สูงอายุที่ไม่มีกำลังพอที่จะเดินทางไกลระดับหลายกิโลเมตรในแต่ละวัน ยานพาหนะลักษณะดังกล่าวทำให้ข้อจำกัดของผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็นเวลาต้องไปจับจ่ายตามศูนย์การค้า หรือทำงานในสถานที่ขนาดใหญ่ ยากแก่การเดินสำหรับผู้สูงอายุ

3.    การเคลื่อนไหวในอาคารขนาดใหญ่ ที่ไม่ต้องการให้เกิดมลพิษอากาศภายในอาคาร เพราะ i-REAL เป็นยานพาหนะที่ไม่ใช้การเผาไหม้ เช่นสนามบิน โกดังเก็บของ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่ภายในใหญ่มหาศาล

แต่ยานพาหนะดังกล่าวอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น

1.    เรื่องของราคา ซึ่งในระยะแรก i-REAL อาจมีราคาสูงอยู่บ้าง จนกว่าจะมีการผลิตออกมาใช้ในจำนวนมาก และที่สำคัญคือราคาแบตเตอรี่ยุคใหม่ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ Lithium-ion หรือวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะเบา แต่ให้พลังงานสูง แต่ก็ยังมีราคาสูงอยู่

2.    ยาน i-REAL เหมาะแก่การใช้ในที่ร่ม ออกแบบมาให้ใช้พื้นที่กระชับ ไม่เหมือนกับรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟ ซึ่งมีขนาดใหญ่โตเทอะทะ ไม่เหมาะแก่การใช้ในร่ม