Tuesday, June 26, 2012

ทางเดินกระดานไม้ริมทะเล (Boardwalk)


ทางเดินกระดานไม้ริมทะเล (Boardwalk)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: info@sb4af.org

Keywords: การคมนาคม, city planning, urban planning, boardwalk, esplanade, promenade,

ทางเดินกระดานไม้ริมทะเล หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Boardwalk, Board walk, หรือ Boarded path สร้างเพื่อเป็นทางเดินเท้าไปตามชายหาด หรือทางเดินเข้าไปในป่าเปียกชื้น (Wetlands) หรือในที่ๆระบบสภาวะแวดล้อมมีความเปราะบาง และเขาไม่ต้องการให้การเดินของมนุษย์ไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมในป่านั้น ดังเช่น ป่าไม้โกงกาง ป่าชายเลน ป่าพรุ เขตทางเดินผ่านของเพนควิน (Penguin Paths) ที่สร้างเป็นทางเดินไม้ไว้ข้างบน โดยนกเพนควินยังเดินขึ้นและลงทะเลได้ตามปกติ เป็นต้น
ทางเดินกระดานไม้ (Boardwalks) มีให้เห็นตามเขตที่มีน้ำขึ้นน้ำลง (intertidal zones) ซึ่งรู้จักกันในออสเตรเลียว่า Foreshoreways ทางเดินกระดานไม้บริเวณริมแม่น้ำ อาจมีการเรียกว่า Riverwalk และหากเป็นการใช้ริมทะเลกว้างหรือมหาสมุทรก็มักจะมีชื่อเรียกว่า Oceanway

ทางเดินกระดานไม้มีไว้เพื่อเป็นทางเดินเท้า มิได้เจตนาเพื่อให้ยานพาหนะหนักใช้ขับผ่าน ทางเดินเท้าเหล่านี้จึงส่งเสริมเขตการค้าริมทะเลสำหรับนักท่องเที่ยว ทำให้มีร้านค้าต่างๆเปิดบริการด้านข้าง Boardwalk อาจมีให้พบเห็นทั่วโลก แต่ที่มีพบมากที่สุดคือบริเวณชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือ

Boardwalk ดั้งเดิมหลายแห่งได้พัฒนาประสบความสำเร็จ เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยลักษณะทางเดินไม้เรียบง่าย แต่ต่อมาบางแห่งเปลี่ยนเป็นทางเดินคอนกรีตที่เรียกว่า Esplanades อาจมีผิวหน้าเป็นอิฐ หรือมีไม้เป็นส่วนประดับ

ภาพ ทางเดินกระดานไม้ริมทะเล (Boardwalk) ของเมืองแอทแลนติกซีตี้ (Atlantic City Boardwalk) ภาพถ่ายเมื่อปี ค.ศ. 1951

ภาพ ทางเดินกระดานไม้ริมทะเล (Boardwalk) ของเมือง Atlantic City ที่เห็นได้ในปัจจุบัน ยังคงประวัติศาสตร์ที่เป็น Boardwalk ตั้งแต่ก่อนใครอื่น

ภาพ ทางเดินกระดานไม้ริมทะเล (Boardwalk) Coney Island ของสถานตากอากาศในเมืองนิวยอร์ค นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MTA คล้ายๆกับ BTS หรือ MRT ไปถึงได้เลย นับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนนิวยอร์คได้อย่างดี โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป

ภาพ เมืองและสวนสนุกที่อยู่ในบริเวณ Coney Island แต่ที่นี่เขากำลังคิดกันว่าเมื่อต้องปรับปรุงซ่อมแซม สถานที่ท่องเที่ยวนี้ จะใช้ทางเดินที่เป็นคอนกรีตในบางส่วน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องบำรุงรักษา กระดานไม้อย่างหนา ที่ต้องไปประมูลป่าไม้เนื้อแข็งมาจากบราซิลหรืออเมริกาใต้ ซึ่งต้อไปจะหาได้ลำบาก และมีค่าใช้จ่ายสูง 

ในปัจจุบันหลายส่วนในอเมริกา คำว่า Boardwalk ได้เปลี่ยนความหมายเป็นทางเดินริมน้ำ (Waterfront, pedestrian) ทางเดินเท้า ทางเดินริมแม่น้ำ ทางเดินริมคลอง เป็นเขตบันเทิงที่มีประวัติเดิมมาจากทางเดินไม้ (Wooden path) ทางเดินเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือที่รัฐนิวเจอร์ซี (New Jersey) ซึ่งเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1870 ที่เมืองแอตแลนติก (Atlantic City)