Thursday, June 14, 2012

รถยนต์ไฟฟ้า Renault Zoe วิ่งได้กว่า 1,000 ไมล์ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

รถยนต์ไฟฟ้า Renault Zoe วิ่งได้กว่า 1,000 ไมล์ภายในเวลา 24 ชั่วโมง


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: transportation, electric car, EV, charging station, การคมนาคม, รถยนต์ไฟฟ้า, Renault Zoe, Nissan Leaf, Tesla Roadster, Model S, Model X, 
รถยนต์ไฟฟ้า Renault Zoe แบบ 5 ประตู Hatchback

รถยนต์ไฟฟ้า Renault Zoe สามารถทำสถิติวิ่งได้กว่า 1,000 ไมล์ หรือ 1,600 กิโลเมตรภายในเวลา 24 ชั่วโมง ที่ทำสถิตินี้ได้ ก็ด้วยระบบชาร์ตไฟกับแบตเตอรี่รถยนต์ ด้วยระบบแบตเตอรี่ของ Renault Zoe นั้นจริงๆแล้วสามารถวิ่งได้ 130 ไมล์จากการชาร์ตไฟหนึ่งครั้ง

ที่กระทำได้นี้ ก็ด้วยการชาร์ตไฟด้วยระบบไฟสามสาย (uber-fast Level 3 charger) ซึ่งสามารถชาร์ตไฟได้ 80% ในเวลา 30 นาที ในการวิ่งทั้งหมด 24 ชั่วโมง ชาร์ตไฟ 18 ครั้ง จากการใช้รถ 2 คัน คันหนึ่งวิ่งได้ 935 ไมล์ ส่วนอีกคันหนึ่งวิ่งได้ 1,005 ไมล์ แต่ทั้งสองทำสถิติชนะเดิมที่ทำไว้ที่ 795 ไมล์ในเวลา 24 ชั่วโมง

สถิตินี้ดูไม่น่าตื่นเต้นอะไร เพราะมีรถที่วิ่งได้ 300 ไมล์ด้วยการชาร์ตไฟครั้งเดียวมาแล้ว ดัวรถ Tesla Roadster แต่สถิติของ Renault Zoe นั้นเป็นด้วยรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ไม่ใหญ่พิเศษ เป็นรถระดับเดียวกับ Nissan Leaf ซึ่งราคาไม่สูง แต่เป็นการพิสูจน์การใช้ระบบชาร์ตไฟแบบใหม่ที่ใช้เวลาเพียง 30 นาทีก็ได้ไฟฟ้าเต็มแบตเตอรี่ถึง 80%