Monday, August 20, 2012

21 สิงหาคม ค.ศ. 1959 ฮาวายได้เป็นรัฐที่ 50 ของสหรัฐ

21 สิงหาคม ค.ศ. 1959 ฮาวายได้เป็นรัฐที่ 50 ของสหรัฐ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Hawaii, USA, Pearl Harbor, การเมือง, การปกครอง, ประวัติศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, ฮาวาย, ฮอโนลูลู, Honolulu

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Aug 21, 1959: Hawaii becomes 50th state.” จาก History.com


ภาพ ธงประจำรัฐฮาวาย (Hawaii State Flag)

วันนี้ในอดีต 21 สิงหาคม ค.ศ. 1959 ในสมัยประธานาธิบดีไอเซนเฮาว์ (Dwight D. Eisenhower) ฮาวายได้กลายเป็นรัฐที่ 50 ของอเมริกา เมื่อประธานาธิบดีผู้นำประเทศได้ลงนามประกาศให้ฮาวายเป็นรัฐหนึ่งของประเทศ มีการเพิ่มดาวอีกหนึ่งดวงในธงชาติของสหรัฐ โดยมีแนวเป็น 6 แถวๆละ 5 ดวง ธงชาติสหรัฐได้มีการเปลี่ยนใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1960 อันเป็นวันชาติของสหรัฐ
ชนพื้นเมืองของฮาวายเป็นพวกนักเดินทางชาวโปลินิเชียน (Polynesian voyagers) ที่ได้เข้ามาอยู่ในเกาะฮาวายในศตวรรษที่ 8 ในช่วงศตวรรษที่ 18 พ่อค้าอเมริกันได้เข้ามาที่เกาะฮาวาย เพื่อแสวงหาไม้จันทร์ (Sandalwood) ซึ่งเป็นไม้ที่มีค่าในประเทศจีนในขณะนั้น ในทศวรรษที่ 1830s ได้มีการนำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมาสู่ฮาวาย เมื่อมีคนอเมริกันมาอยู่ที่เกาะมากขึ้น มีพวกนักบวชในคริสต์ศาสนา พวกทำพืชไร่ขนาดใหญ่ ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และศาสนา ในปี ค.ศ. 1840 ได้มีการสถาปนาประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข และถอดกษัตริย์ออกจากอำนาจในแบบเดิม


ภาพ พระราชินีลิลิอัวคาลานี (Queen Liliuokalani

ในปี ค.ศ. 1893 ชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่ง และพวกเจ้าของไร่ โดยการสนับสนุนของนาวิกโยธินสหรัฐ ได้ปลดพระราชินีลิลิอัวคาลานี (Queen Liliuokalani) ออกจากตำแหน่ง และนับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเกาะ หนึ่งปีต่อมา ฮาวายได้กลายเป็นสาธารณรัฐภายใต้การดูแลของสหรัฐ โดยมีคนเกิดในฮาวาย ชื่อแซนฟอร์ด บี โดล (Sandford B. Dole) เป็นประธานาธิบดีคนแรก แต่ในขณะนั้นมีวุฒิสมาชิกของสหรัฐหลายคนไม่เห็นด้วยที่จะให้ผนวกฮาวายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1898 หลังจาที่สหรัฐได้มีการจัดตั้งฐานทัพเรือที่อ่าวไข่มุก (Pearl Harbor) ในยุคทำสงครามกับสเปน (Spanish-American War) และฮาวายได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขยายอิทธิพลของสหรัฐไปทั่วโลก และในที่สุดเป็นที่แน่ชัดว่าจำเป็นที่สหรัฐจะต้องผนวกฮาวายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ หลังจากนั้นสองปี ก็ได้มีการผนวกฮาวายเป็นเขตการปกครองของสหรัฐ ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ฐานทัพสหรัฐที่อ่าวไข่มุก (Pearl Harbor) ได้ถูกโจมตีโดยกองทัพญี่ปุ่น โดยหวังให้ทัพเรือของสหรัฐเป็นอัมพาต ไม่มีกำลังที่จะทำสงครามในภาคพื้นแปซิฟิก อันเป็นอิทธิพลของญี่ปุ่น


ภาพ แซนฟอร์ด บี โดล (Sandford B. Dole)  ประธานาธิบดีคนแรก ในยุคฮาวายเป็นสาธารณัฐ (Republic)ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1959 รัฐบาลสหรัฐได้รับรองฮาวายเข้าเป็นอีกหนึ่งรัฐของสหรัฐ และในเดือนมิถุนายน ชาวฮาวายได้ลงมิติด้วยเสียงข้างมาก ยอมรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และในอีกสองเดือนต่อมา ฮาวายก็ได้เข้าเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และจัดเป็นรัฐอันดับที่ 50

ข้อมูลพื้นฐานของรัฐฮาวาย (Hawaii State)

ข้อมูลพื้นฐานจาก Wikipedia เกี่ยวกับรัฐฮาวาย

ภาษาทางการ
Official language(s)
อังกฤษ และ ฮาวาย
English, Hawaiian
การเรียกคน
Demonym
ชาวฮาวาย
Hawaiian
เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด
Capital
(and largest city)
ฮอโนลูลู
Honolulu
พื้นที่
Area 
ใหญ่เป็นอันดับที่ 43 ของสหรัฐ
Ranked 43rd in the U.S.
 - พื้นที่ทั้งหมด
Total
10,931 sq mi
(28,311 km2)
 - ความยาว
Length
1,522 miles (2,450 km)
 - % water
41.2
ประชากร
Population 
 - ทั้งหมด
Total
1,374,810 (2011 est)[2]
 - ความหนาแน่น
Density
214/sq mi  (82.6/km2)
Ranked 13th in the U.S.
 - รายได้เฉลี่ยประชากร
Median household income 
$63,746 (5th)
 - ระดับที่สูงสุด
Highest point
Mauna Kea[3][4][5][6]
13,796 ft (4205.0 m)
ก่อนเป็นรัฐของสหรัฐ
Before statehood
เป็นเขตปกครองฮาวาย
Territory of Hawaii
รับเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐ
Admission to Union 
21 สิงหาคม ค.ศ. 1959
August 21, 1959 (50th)

ฮาวาย (Hawaii) มีทิวทัศน์ที่หลากหลาย มีสภาพอากาศแบบเขตร้อน (Warm tropical climate) มีชายหาดสาธารณะที่สวยงาม มีวิวของมหาสมุทรที่กว้างขวาง มีภูเขาไฟที่ยังครุกรุ่นอยู่ นับเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว (Tourists), นักเล่นกระดานโต้คลื่น (Surfers), นักศึกษาด้านชีววิทยา (Biologists), และนักศึกษาด้านภูเขาไฟ (Volcanologists)

ลักษณะภูมิศาสตร์ของรัฐ เป็นทิวเกาะฮาวาย ที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟ (Hawaiian Island chain) ซึ่งมีเกาะอยู่หลายร้อยเกาะไปตามแนวยาว 2,400 กิโลเมตร ในด้านตะวันออกเฉียงใต้ มีเกาะสำคัญ 8 เกาะ ที่เรียกว่า “เกาะหลัก” (Main islands) อันได้แก่ Niʻihau, Kauaʻi,Oʻahu, Molokaʻi, Lānaʻi, Kahoʻolawe, Maui, และเกาะ island of Hawaiʻi และเกาะสุดท้าย คือเกาะฮาวายนี้ จัดเป็นเกาะใหญ่สุดที่คนมักเรียกว่า “เกาะใหญ่” (The Big Island) ซึ่งต้องไม่สับสนกับรัฐฮาวาย

หมู่เกาะ (Archipelago) เหล่านี้ ในทางกายภาพ และทางชาติพันธุ์ นับเป็นส่วนหนึ่งของอนุภูมิภาคโปลินิเชียและโอเชียเนีย (Polynesian subregion of Oceania)

สำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ต้องการศึกษาธรรมชาติภูมิอากาศเขตร้อน จะเดินทางไปฮาวายจากไทย ระยะทางบินจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยบินไปทางตะวันออกสู่เกาะฮาวาย 10,673 กิโลเมตร


ภาพ ลักษณะรูปร่างและน่าตาของชายชาวฮาวายในปัจจุบัน

ภาพ การแต่งกายของขาวฮาวาย ที่ออกมาในลักษณะแฟชั่นใหม่

หากจะเดินทางจากสหรัฐอเมริกาทางตะวันตกสุด เมืองลอสแองเจลิส (Los Angeles) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ไปทางตะวันตกไปยังเมืองฮอโนลูลู รัฐฮาวาย (Honolulu, Hawaii) จะมีระยะทางบิน 4,106 กิโลเมตร