Friday, August 17, 2012

นักร้องพังก์ร๊อก Pussy Riot ต่อต้านปูตินในรัสเซีย ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี


นักร้องพังก์ร๊อก Pussy Riot ต่อต้านปูตินในรัสเซีย ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การเมือง, รัสเซีย, ปูติน, Putin, Russia, Pussy Riot

กลุ่มสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ต่างออกมาประณามการตัดสินของศาลรัสเซีย จำคุก 3 นักร้องสาววงพังก์ร๊อค Pussy Riot ในข้อหาการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีปูตินที่โบสถ์นิกายรัสเซียดั่งเดิมในกรุงมอสโคว์

สตรีทั้งสามถูกตัดสินมีความผิดฐานเป็นอันธพาล (hooliganism) มีโทษจำคุก 2 ปี

ฝ่ายสิทธิมนุษยชนในสหรัฐและยุโรปกล่าวว่าการลงโทษเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุ องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) กล่าวว่าโทษครั้งนี้ควรได้มีการทบทวน

ฝ่ายศาสนจักรรัสเซียดั่งเดิม (Russia's Orthodox Church) การกระทำของหญิงสาวทั้งสามนี้เป็นการดูหมิ่นศาสนา (Blasphemy) แต่ก็เรียกร้องให้มีการอภัยโทษต่อหญิงสาวทั้งสามคนนี้

ภาพ จากซ้ายไปขวา Maria Alyokhina, Yekaterina Samutsevich, และ Nadezhda Tolokonnikova จากวงดนตรีพังก์ร๊อค Pussy Riot

การลงโทษนี้เป็นการตัดสินของศาลในกรุงมอสโคว์โดยตุลาการ ชื่อมารีน่า ไซโรว่า (Marina Syrova) ซึ่งตัดสินให้ Yekaterina Samutsevich อายุ 29 ปี, Nadezhda Tolokonnikova อายุ 22 ปี, และ Maria Alyokhina อายุ 24 ปี โดยมีความผิดฐานมีการกระทำเป็นอันธพาล ปลุกเร้าให้คนเกลียดชังศาสนา