Tuesday, August 21, 2012

สุภาษิตเยอรมัน – มีสุนัขสักตัวมีอายุยืนยาวกว่ารั้ว 3 เท่า


สุภาษิตเยอรมัน – มีสุนัขสักตัวมีอายุยืนยาวกว่ารั้ว 3 เท่า

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุภาษิต, เยอรมัน, Safety, security, honesty, ความปลอดภัย, ความมั่นคง, ความซื่อสัตย์

สุภาษิตเยอรมันบทหนึ่งกล่าวว่า “A fence lasts three years, a dog lasts three fences, a horse lasts three dogs, and a man lasts three horses.” แปลเป็นไทยได้ความว่า “รั้วมีอายุยืน 3 ปี; สุนัขสักตัวมีอายุยืนยาวกว่ารั้ว 3 เท่า; ม้าสักตัวมีอายุยืนยาวกว่าสุนัข 3 ตัว; และคนสักคน มีอายุยืนยาวกว่าม้า 3 เท่า
รั้วเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยในบ้านเรือน แต่รั้วเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต

แต่เพื่อความปลอดภัยนั้น ต่อให้สร้างรั้วสูง แต่ขโมยก็ปีนข้ามรั้วได้ เมื่อเขาต้องการเข้ามาขโมยของ แต่มีหมา 1 ตัว มันจะเห่าส่งเสียงให้ขโมยไม่กล้าเข้า หรือเข้ามาแล้วก็ต้องรีบหนีออกไป เพราะหมาจะส่งเสียงทำให้เจ้าของบ้านตื่น นอกจากนี้ มีสุนัขที่ซื่อสัตย์รู้หน้าที่ เรายังให้มันติดตามตัวเราไปได้ในทุกที่ คอยทำหน้าที่ของมันโดยไม่จำกัดด้วยพื้นที่

แต่มีหมาสัก 3 ตัวก็ไม่เท่ากับคนที่มีม้า 1 ตัว เพราะม้าทำให้เจ้าของสามารถเดินทางติดต่อกับคนอื่นๆได้ คนที่มีเพื่อนบ้าน หรือญาติพี่น้อง แม้อยู่ห่างไกลออกไป แต่หากมีม้า ก็ยังขอความช่วยเหลือกันได้

แต่หากมีม้า 3 ตัว ก็ไม่เท่ามีคนที่เป็นเพื่อนแท้ 1 คน มี 1 คนที่เป็นคู่ชีวิต เป็นสามีหรือภรรยา ที่จะอยู่กินกันไป ช่วยเหลือพึงพากันไปจนแก่เฒ่า หรือมีลูกสักคน ที่เขาจะดูแลเราไปยามเราแก่เฒ่า ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ นั่นย่อมมีคุณค่ากว่าสิ่งใดๆทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว