Friday, August 3, 2012

ประเทศซีเรีย กับอนาคตที่ไร้อนาคต


ประเทศซีเรีย กับอนาคตที่ไร้อนาคต

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia

Keywords: การเมือง, Politics, UN, United Nations, Syria, ซีเรีย, Arab Spring, Civil War, 
สงครามกลางเมือง, Violence, Kofi Annan


โคฟี อัตตา อันนัน (Kofi Atta Annan)

โคฟี อัตตา อันนัน (Kofi Atta Annan) เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1938 เป็นนักการฑูตชาวกาน่า (Ghanaian diplomat) ผู้ทำหน้าที่เลขาธิการของสหประชาชาติ (The United Nations) นับเป็นคนที่ 7 ตั้งแต่ก่อตั้ง หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เขาทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1997 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2006 นายอันนันและสหประชาชาติได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ(2001 Nobel Peace Prize) ในปี ค.ศ. 2001 ในบทบาทนำในการต่อสู้กับโรคเอดส์ (AIDS) และการสนับสนุนการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการหยุดยั้งโรคร้าย และการเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ในโลก

จากช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2012 นายอันนันได้ทำหน้าที่เป็นทูตของสหประชาชาติและสหภาพอาหรับ (Arab League) ไปยังซีเรีย (Syria) เพื่อหาทางช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดำเนินไปอย่างรุนแรงในประเทศนี้ นายอันนันได้ประกาศลาออกด้วยความอึดอัดใจ ที่ไม่สามารถทำให้เกิดความก้าวหน้า ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศซีเรียได้ เขากล่าวว่า ชาวซีเรียต้องการการลงมือปฏิบัติจริง แต่กลับมีแต่การโทษแต่ละฝ่ายไปมาในสภาความมั่นคงของสหประชาชาติ (The Security Council)”


ภาพซากจากสงครามในเมืองอาเลปโป (Aleppo) ประเทศซีเรีย

ที่เมืองอาเลปโป เมื่อฝ่ายรัฐบาลซีเรีย (Syria) มองว่าชาวเมืองคือผู้ก่อการร้าย ที่ต้องขจัดให้สิ้นซาก การจะปราบโดยใช้รถถังและอาวุธหนักเข้าถล่ม ภาพที่เห็นของเมืองก็จะเป็นเช่นนี้


ภาพ ชาวเมืองอาเลปโป ที่ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาล (Aleppo, Syria)

ที่เมืองอาเลปโป เมื่อรัฐบาลเข้าปราบปรามด้วยอาวุธหนัก ด้วยปืนใหญ่ จรวด และรถถัง ชาวเมืองที่ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยอาวุธ ตายสิบก็เกิดพัน ตายร้อย ก็เกิดหมื่นเกิดแสน เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันน่าภูมิใจ ในที่สุด ก็กลายเป็นซากปรักหักพัง และผู้คนนับพันที่ต้องสังเวยด้วยชีวิต


ภาพ สงครามกลางเมืองในซีเรีย ดูไม่มีทีท่าว่าใครจะยอมใคร และยิ่งมีฝ่ายตะวันตกถือหางกันคนละฝ่าย จุดจบไม่มีใครเป็นผูชนะ เพราะทุกฝ่ายจะเป็นผู้สูญเสีย โโดยเฉพาะ ประชาชนผู้เป็นเหยื่อของสงคราม