Wednesday, August 1, 2012

ทศกรีฑา (Decathlon) คือกรีฑาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


ทศกรีฑา (Decathlon) คือกรีฑาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: กีฬา, sports, athletic, decathlon, Heptathlon,

ในสมัยกรีกโบราณ กีฬาคือการจำลองการรบ คนจะเป็นนักรบที่เก่งกาจ จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง รวดเร็ว มีพละกำลัง อดทน การแข่งขันกีฬา คือการแข่งขันกีฬาคือกิจกรรมเพื่อหานักรบที่เก่งกาจจากเยาวชนและชายฉกรรจ์ไปในตัว

ทศกรีฑา (Decathlon) ในปัจจุบัน คือกรีฑาที่ประสมกิจกรรมทั้งลู่และลาน (Tracks and Fields) รวม 10 รายการด้วยกัน โดยคำว่า Decathlon มาจากคำกรีกว่า δέκα (déka, หมายถึง สิบ (ten) ἄθλος  áthlos, หรือ ἄθλον, áthlon, หมายถึง "feat" ซึ่งแปลว่า ความสำเร็จ หรือความสามารถ Decathlon คือกีฬาที่ผู้แข่งขันต้องมีความสามารถด้านกีฬา 10 ประการรวมกัน กีฬานี้มีการแข่งขันกันภายในสองวัน วันละ 5 รายการ การตัดสินคะแนนใช้การคิดค่าคะแนน โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าคะแนนของแต่ละรายการ โดยทั่วไป ทศกรีฑาเป็นการแข่งขันของผู้ชาย ในขณะที่ปัญจกรีฑา (Heptathlon) เป็นการแข่งขันที่เทียบได้ในแบบเดียวกันของผู้หญิง

ภาพ จิม ธอร์ป (Jim Thorpe) ในการแข่งขันทศกรีฑา ปี ค.ศ. 2012 นักกีฬาอเมริกัน เชื่อสายชนเผ่าพื้นเมือง American Indian

โดยประเพณี คำว่า “นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” (World's Greatest Athlete) ได้เป็นคำที่ยกย่องคนที่ชนะเลิศทศกรีฑา เริ่มตั้งแต่เมื่อกษัตริย์กุสตาฟที่ห้าของสวีเดน (Gustav V of Sweden) ได้บอกแก่ จิม ธอร์ป (Jim Thorpe) นักกรีฑาผู้ชนะเลิศทศกรีฑาในขณะนั้นว่า “ท่าน คือนักกรีฑาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” หลังจากที่เขาได้ชนะเลิศทศกรีฑาที่การแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงสตอคโฮล์ม (Stockholm Olympics) ในปี ค.ศ. 1912

หลังจากนั้นทศกรีฑาจัดได้ว่าเป็นรายการกีฬาที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เพราะเป็นการยากที่จะหาคนที่มีความสามารถอย่างรอบด้าน ด้งเช่น คนที่ทุ่มน้ำหนักได้ดี ก็จะมีร่างกายใหญ่โตแข็งแรง แต่ก็จะไม่เหมาะแก่การวิ่งระยะไกลขนาด 1500 เมตร ไม่เหมาะที่จะกระโดดสูง หรือกระโดดไกล เป็นต้น


ภาพ ไบรอัน เคลย์ (Bryan Clay) นักกรีฑาชาวอเมริกัน ผู้ชนะเลิศทศกรีฑาในโอลิมปิก ปี ค.ศ. 2008 ที่กรุงปักกิ่ง

ไบรอัน เคลย์ (Bryan Clay) เป็นผู้ชนะเลิศทศกรีฑาในโอลิมปิกในปี ค.ศ. 2008 ที่กรุงปักกิง ประเทศจีน แต่ผู้ครองสถิติโลกทศกรีฑาเป็นนักกีฬาชาวอเมริกัน ชื่อ แอชตัน อีตัน (Ashton Eaton) ผู้ทำคะแนนได้สูงสุดในการแข่งขันคัดเลือกตัวจากสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกปี ค.ศ. 2012 เขาทำคะแนนได้ 9,039


ภาพ แอชตัน อีตัน (Ashton Eaton) เจ้าของสถิติโลกทศกรีฑาในปัจจุบัน

ทศกรีฑา เริ่มมาจากปัญจะกรีฑา (Pentathlon) ซึ่งเริ่มต้นที่กีฬาโอลิมปิก ที่กรีกโบราณ (Ancient Greek Olympics) ปัญจะกรีฑาในยุคนั้น มี 5 รายการ ประกอบด้วย กระโดดไกล (Long jump), ขว้างจักร (Discus throw), พุ่งแหลน (Javelin throw), วิ่งเร็ว (Sprint) และมวยปล้ำ (Wrestling)


เดลีย์ ธอมป์สัน (Deley Thompson) นักทศกรีฑาจากสหราชอาณาจักร ชนะเลิศทศกรีฑาในกีฬาโอลิมปิกปี ค.ศ. 1980 และปี ค.ศ. 1984 และทำลายสถิติโลกทศกรีฑา 4 ครั้ง ในภาพ ขณะเข้าร่วมวิ่งถือคบเพลิงโอลิมปิกที่กรุงลอนดอน ปี ค.ศ. 2012

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 708 ก่อนคริสตกาล ทศกรีฑาเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ต่อเนื่องกันมาหลายศตวรรษ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ปัญจะกรีฑาได้กลายเป็นกรีฑาที่เป็นส่วนหนึ่งของศาสนา ในระยะหลัง สหภาพกีฬาสมัครเล่น (Amateur Athletic Union) ที่ได้จัดการแข่งขันทศกรีฑาในปี ค.ศ. 1880s เป็นครั้งแรก และได้บรรจุทศกรีฑาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกรีฑาในกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 เป็นต้นมา