Sunday, February 26, 2012

ความสุขคือการมีและชื่นชมในสิ่งที่เรามี

ความสุขคือการมีและชื่นชมในสิ่งที่เรามี

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Happiness, ความสุข, การใช้ชีวิต, สังคม, ความพอเพียง

We tend to forget that happiness doesn't come as a result of getting something we don't have, but rather of recognizing and appreciating what we do have.

เรามักจะลืมไปว่า “ความสุข” ไม่ได้มาจากการได้บางอย่างที่เราไม่เคยมี แต่มักจะเกิดจากความตระหนักในสิ่งที่เรามี และชื่นชมกับสิ่งที่เราได้มีแล้ว ~ เฟรเดอริค โคนิก ( Frederick Keonig)

เฟรเดอริค กอตลอบ โคนิก (Friedrich Gottlob Koenig) เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1774 ที่เมืองไอซเลเบน (Eisleben) และเสียชีวิตในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1833 เป็นนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันที่รู้จักกันในฐานะผู้สร้างแท่นพิมพ์ความเร็วสูง ซึ่งร่วมกับผู้ผลิตนาฬิกาชื่อ แอนดรีส ฟริดิช เบาเออร์ (Andreas Friedrich Bauer)

Happiness - ตามพจนานุกรม ความสุขคือสิ่งที่แสดงถึงความมีโชคดี (Luck, fortunate) ความสุขมักหมายถึงความยินดี เพลิดเพลิน ความพึงพอใจ หรือความสนุก และความสุขอาจหมายถึงความเป็นมงคล เหมาะเจาะ (Felicitous)

คนบางคนตลอดชีวิต พยายามแสวงหาสิ่งที่ไม่เคยมี และอยากมีมาตลอดชีวิต เช่นสมัยเด็ก เคยยากจนขาดแคลน พอเมื่อเติบโตมีความสามารถในการทำงาน ทำให้มีเงินทอง สามารถสร้างและสะสมทรัพย์สมบัติต่างๆมากมาย แต่เหมือนยิ่งหาได้มาก กลับยิ่งมีความอยากได้ไม่รู้จักสิ้นสุด แต่ครั้นเมื่อมีอายุมากขึ้น เริ่มเจ็บป่วย สูงวัยขึ้น ก็แสวงหายาอายุวัฒนะ ทำให้ไม่แก่ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีจริง แล้วเขาก็จะเริ่มตระหนักว่า ไม่ว่าจะมีหรือหามาทรัพย์สิน แก้วแหวนเงินทองมามากเท่าใด แต่ในที่สุด เมื่อเขาเสียชีวิตนั้น ก็จะไม่มีอะไรที่เขาจะหอบติดตัวไปพร้อมกับความตายได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราต้องเรียนรู้ที่จะหาคำจำกัดความของ “ความสุข” อย่างที่เป็นจริงได้ ไม่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แย่งชิง เพื่อให้ได้มีในสิ่งที่อยากมี แต่มีแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขได้จริง ความสุขในความหมายใหม่ จึงต้องเป็นความสุขที่จะรู้จัก “พอเพียง” หากมีมากเกินความจำเป็น ก็ต้องมองถึงการแบ่งปัน และการเฉลี่ยการมีและให้ความสุขแก่คนอื่นๆที่เขาขาดแคลนอย่างแท้จริง

หากเราให้คำจำกัดความของความสุข คือความพอเพียง การแบ่งปัน การไม่ต้องมีมากจนเกินไป ไม่ใช่ปล่อยให้อยากมีจนกลายเป็นความหิวกระหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้ เราเองก็จะสงบขึ้น มองโลกอย่างชื่นชม และใช้ชีวิตอย่างไม่กระวนกระวาย มีความสุขได้ตลอดตามอายุขัย