Thursday, February 23, 2012

สุภาษิตชาวโปแลนด์: การซื้อได้ในราคาถูก เหมือนกับการถูกล้วงกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว

สุภาษิตชาวโปแลนด์: การซื้อได้ในราคาถูก เหมือนกับการถูกล้วงกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: สุภาษิต, Proverbs, การตลาด, เศรษฐกิจพอเพียง, 

มีสุภาษิตโปแลนด์บทหนึ่งกล่าวว่า “A good bargain is a pick-purse.” ~ Polish proverb

แปลเป็นไทยได้ว่า “การซื้อได้ในราคาถูก เหมือนกับการถูกล้วงกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว” ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะในหลายๆครั้งผู้ซื้อเมื่อพบว่าของราคาถูก ก็ซื้อมาโดยไม่ได้ตระหนักว่าซื้อในสิ่งที่ไม่ใช่ความจำเป็นหรือไม่ เพราะคนซื้อของบางคน เดินเข้าไปในร้านค้ายังนึกไม่ออกว่าจะเข้าไปซื้ออะไร มีหลายคนซื้อของเพราะเห็นว่าได้สินค้าหรือบริการนั้นๆมาในราคาถูก หากไม่ซื้อในวันนั้น อาจจะไม่ได้ซื้อสินค้านั้นๆในราคาถูกพิเศษอีกแล้ว คนจำนวนมาก มีการซื้อสินค้าเพราะว่ามีลด แลก แจก หรือแถม เป็นการส่งเสริมการขาย

Pickpocket = นักล้วงกระเป๋า, มือกาว, นักแซ้ง, ขโมยล้วงกระเป๋า
Bargain = การต่อรองราคา, สัญญาซื้อขาย, การซื้อมาโดยราคาถูก

ในอีกด้านหนึ่ง ในฝ่ายผู้ขาย การให้สามารถต่อรองได้ ลดราคาลงได้ เป็นการเอาใจลูกค้า และเท่ากับจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่านโยบายไม่ขยับปรับเปลี่ยนด้านราคาเลย สำหรับพ่อค้า การได้ขายของที่จะเก่าค้างสต๊อก นับเป็นนโยบายที่ดี เพราะยิ่งเก็บไว้ ก็ยิ่งเก่า สินค้าตกรุ่น และขายได้ยากขึ้น ดังนั้น การตัดใจขายระบายสินค้าที่กำลังจะหมดความนิยมออกไป เท่ากับเป็นการลดความเสี่ยง เปลี่ยนสินค้าที่จะนิ่ง ไม่มีการขยับ ให้กลายเป็นสินค้าขายได้ อย่างน้อยแม้ไม่ได้กำไร แต่ก็เป็นการเปลี่ยนสินค้าเก่าให้กลายเป็นเงินสด เพื่อไปใช้ในการลงทุนนำสินค้าที่ใหม่กว่ามาขายแทน
นโยบายการต่อรองราคา และทำให้ผู้จะซื้อรู้สึกว่าซื้อได้ในราคาพิเศษนี้ เป็นจิตวิทยาการขายอย่างหนึ่ง สมมุติว่ามีที่ดินแปลงหนึ่งต้องการจะขาย แทนที่จะประกาศราคาขายไปอย่างตายตัว ก็ให้บวกเพิ่มไว้สักร้อยละ 10-20 แล้วเมื่อมีคนสนใจมาซื้อ คนขายก็จะพูดถึงสรรพคุณและสิ่งดีๆของสินค้าหรือบริการนั้นๆ หากผู้ซื้อสนใจจริง ก็มักจะต้องมีการต่อรอง หากท้ายสุด เขาอาจขอต่อรองลดราคาลงไปร้อยละ 25-30 ทางฝ่ายผู้ขายก็จะเจรจาต่อรอง แล้วท้ายสุดตกลงกันได้ในราคาลดลงมาร้อยละ 20 ซึ่งผู้ขายก็ไม่ได้เสียอะไร เพราะพร้อมที่จะขายได้ในราคาลดลงร้อยละ 20-25 อยู่แล้ว ส่วนผู้ซื้อจะรู้สึกว่าได้ซื้อมาในราคาพิเศษ และในทางประเพณีการค้า การที่มีการต่อรองกันแล้ว เขาหมายความว่าจะมีการซื้อขายกันจริง หรือมิฉะนั้นฝ่ายผู้ต้องการซื้อก็มักจะเงียบไป