Tuesday, February 28, 2012

แนวคิดการมีที่พักอาศัย – คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

แนวคิดการมีที่พักอาศัย คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ที่พักอาศัย, Habitation, mansion, คฤหาสน์, Vanderbilt,

ผมได้เสนอความหมายของ “คฤหาสน์” Mansion ตามกิจการอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ว่าจะใช้เรียกบ้านที่มีพื้นที่กว่า 8,000 ตารางฟุต หรือ 740 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งบ้านขนาดนี้ หากเทียบกับห้องชุดคอนโดมิเนียม หรือ Apartment ขนาดประหยัดหน่วยหนึ่งประมาณ 30 ตารางเมตร พักได้ 2 คน และอาจมีลูกเล็กๆได้ 1-2 คน เขาเรียกว่าแบบ Studio ราคาค่าเช่าอยู่ที่ 3,500-7,000 บาท/เดือน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หนึ่งคฤหาสน์เทียบได้เท่ากับ 24 หน่วยห้องชุดขนาดประหยัด

ในปัจจุบัน คนที่เป็นคนร่ำรวยอย่างไร หากจะต้องสร้างบ้านขนาดพื้นที่ 740 ตารางเมตรขึ้นไป ราคาก่อสร้างอย่างหรู ตารางเมตรละ 25,000 บาท คิดเป็นเงินเท่ากับ 18.5 ล้านบาท หากคิดพื้นที่ขนาด 2 ไร่ หรือประมาณ 800 ตารางวาๆละ 50,000 บาท ในราคาที่ดินชานเมืองของกรุงเทพฯ คิดเป็นเงิน 40 ล้านบาท รวมมูลค่าบ้านหลังใหญ่ประมาณ 58.5 ล้านบาท เป็นราคาซื้อขายกัน 60-100 ล้านบาท

บ้านใหญ่ขนาดนี้จะมีคนอยู่กันกี่คน เพราะในครอบครัวยุคใหม่ มีสมาชิกไม่เกิน 4 คน พ่อ แม่ และลูกไม่เกิน 2 คน สำหรับคนมีฐานะ จะต้องมีคนรับใช้ คนทำอาหาร คนขับรถ และอื่นๆ แล้วจะต้องใช้คนสักกี่คน บ้านในลักษณะดังกล่าวนี้จึงไม่ใช่วิถีชีวิตแม้สำหรับคนมั่งมีในยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ในกรุงเทพฯ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส หรืออังกฤษ อย่างเมืองลอนดอน

สำหรับคนยุคใหม่ การมีที่พักอาศัยแบบพอตัว ไม่ต้องใหญ่โต แต่อาจมีเครื่องอำนวยความสะดวกพอสมควร ดังนี้จะเป็นประโยชน์กว่า สำหรับคนมีฐานะปานกลาง บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอยของที่พักอาศัยขนาด 40-80 ตารางเมตร นับว่าน่าจะเพียงพอแล้ว สำหรับสมาชิกในครอบครัวขนาด 3-4 คน

ผมกำลังจะบอกว่า การมีบ้านหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่เกินความจำเป็น แล้วซื้อหากันด้วยเงินขนาด 50-100 ล้านบาทนั้น ไม่ใช่ทิศทางของอนาคต และประสบการณ์จากอดีต บ้านขนาดใหญ่มากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่กับครอบครัวนั้นๆได้ไม่ยาวนักเท่านั้น คนอยู่บ้านใหญ่ หน้าก็ต้องใหญ่ตาม มันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่มากมายตามมา เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การจัดเลี้ยงรับแขกต่างๆ ค่าบำรุงรักษา ค่าพนักงาน คนดูแลบ้าน คนคอยบริการเจ้าของบ้าน ฯลฯ

ดังนั้น ขอให้กลับไปสู่คำสอนของผู้ใหญ่ “นกน้อยสร้างรังน้อยแต่พอตัว”

ภาพ คฤหาสน์แวนเดอร์บิลท์ (Vanderbilt Mansion National Historic Site) เปรียบดังราชวังในประเทศที่ยึดมั่นในประชาธิปไตย และปกครองแบบสาธารณรัฐ (Republic) อย่างสหรัฐอเมริกา

ภาพ บริเวณ คฤหาสน์แวนเดอร์บิลท์ มีพื้นที่ 211 เอเคอร์ หรือ 85 Ha หรือ 531 ไร่ ตั้งอยู่ที่บริเวณ Hyde Park รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮัดสัน ก่อสร้างโดยมหาเศรษฐีที่รำรวยที่สุดคนหนึ่งของอเมริกา ซึ่งเป็นความร่ำรวยมาจากอุตสาหกรรม ปัจจุบันถูกอนุรักษ์เป็นสถานประวัติศาสตร์ บ้านเปลี่ยนมือมาหลายเจ้าของ จนท้ายสุดได้กลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ดูแลโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐ