Thursday, February 23, 2012

สุภาษิตชาวโปแลนด์: ความหิวทำให้ไม่ต้องใช้ซอสปรุงอาหาร

สุภาษิตชาวโปแลนด์: ความหิวทำให้ไม่ต้องใช้ซอสปรุงอาหาร

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: สุภาษิต, Proverbs, Polish, โปแลนด์, การตลาด, Timing, จังหวะ เวลา

มีสุภาษิตชาวโปแลนด์บทหนึ่งปรากฏในภาษาอังกฤษ กล่าวว่า “A good appetite needs no sauce.” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ความหิวทำให้ไม่ต้องใช้ซอสปรุงอาหารหรือ ความหิวเป็นการมีเครื่องชูรสโดยที่ไม่ต้องใช้ซอสปรุง

Appetite = ความอยากอาหาร, ความกระหาย, ความหิว
Sauce = ซอส, น้ำจิ้ม, น้ำซอส, น้ำปรุงรส, เครื่องชูรส, ความทะลึ่ง

คำกล่าวนี้เป็นการให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร พร้อมไปเรื่องของจังหวะเวลา

ในด้านอาหาร คนจะกินอาหารอร่อย ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เขากำลังหิวอยู่หรือไม่ เพราะหากเขาถึงเวลาอาหารและหิวแล้ว อาหารอะไรที่แม้จะดูธรรมดา ก็กลายเป็นอาหารที่อร่อยได้อย่างไม่ยาก แต่เช่นเดียวกัน อาหารอะไรแม้จะอร่อย แต่พอกินไปมากๆ ความอร่อยก็จะลดลง ดังนั้น เขาจึงแนะนำว่าจะกินอาหารให้อร่อย ต้องให้ได้กินกำลังพออิ่ม อย่ากินมากจนเกินไป

ในอีกด้านหนึ่ง สุภาษิตนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับจังหวะเวลา (Timing)  เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ เช่น หากเราจะขายสินค้าหรือบริการใดๆ ก็ต้องเลือกกระทำในช่วงเวลาที่เขามีความต้องการ เป็นจังหวะและช่วงเวลาที่เขาขาดแคลนสินค้านั้นๆ ไม่ใช่ในช่วงเวลาที่สินค้าล้นตลาด

ยกตัวอย่าง ยามที่น้ำมันมีราคาแพง คนจะหันไปหารถยนต์ขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมัน หรือรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีลูกประสมไฟฟ้า (Hybrid cars) รถยนต์ไฟฟ้า (Electric cars, EV) ที่สามารถประหยัดน้ำมัน ลดการพึ่งพาน้ำมันปิโตรเลียมที่ต้องมีการนำเข้า

ในด้านบ้านที่พัก เมื่อน้ำมันมีราคาแพง และเวลาพักผ่อนของคนทำงานน้อยลง คนจะยอมเลือกที่พักอาศัยที่แม้จะคับแคบ แต่อยู่ใกล้ที่ทำงาน หรือสามารถเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก อย่างรถไฟฟ้า แล้วยอมสละรถยนต์ส่วนตัว จะเลือกใช้รถเช่าเป็นครั้งคราว วิถีชีวิตที่ยอมเปลี่ยนผันไปของคนรุ่นใหม่ เพราะมันถึงเวลาแล้วสำหรับคนที่ต้องอาศัยในเมืองใหญ่

สำหรับคนที่เป็นนักวางแผน การที่จะเสนอสิ่งใหม่ใดๆ ก็พึงตระหนักว่า “ความหิวทำให้ไม่ต้องใช้ซอสปรุงอาหาร” เวลาจะเปลี่ยนแปลง ให้รอจังหวะเหมาะๆ ที่คนจะเห็นความสำคัญของสิ่งที่นำเสนอ มากกว่าจะพยายามไปเสนอขายในสิ่งที่เขายังไม่ต้องการ หรือยังไม่เห็นความจำเป็น