Wednesday, February 22, 2012

สุภาษิตอังกฤษ: เมื่อความยากจนเข้ามาทางประตู ความรักก็ออกไปทางหน้าต่าง

สุภาษิตอังกฤษ: เมื่อความยากจนเข้ามาทางประตู ความรักก็ออกไปทางหน้าต่าง

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: สุภาษิต, Proverbs, ครอบครัว, family

ภาพ ครอบครัวย่อมมีความหมายมากกว่าเพียงชายและหญิง

มีสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งกล่าวว่า “When poverty comes in the door, love goes out the window.” แปลเป็นไทยได้ว่า “เมื่อความยากจนเข้ามาทางประตู ความรักก็ออกไปทางหน้าต่าง

สุภาษิตนี้มิได้มีคำแนะนำสำหรับชายหรือหญิงให้หาคู่ที่มีฐานะมั่นคง สอนให้ชายหาภรรยามีฐานะ สอนให้สตรีแสวงหาชายมีฐานะเป็นคู่ครอง เพราะความรักมิได้ต้องมองเพียงมิติทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ได้สอนให้คนที่จะรักกัน ต้องคิดกันไกลๆถึงอนาคตของทั้งสองฝ่าย คิดถึงลูกๆที่จะเกิดตามมาด้วย

การที่คนเราจะรักกัน แต่งงานกัน ก็ต้องคิดถึงอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม เราไม่จำเป็นต้องมีอะไรทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่จะแต่งงาน เพราะหากรักกันจริง มีความมุ่งมั่น ทั้งสามีและภรรยาช่วยกันทำมาหากิน และในอีกด้านก็ให้รู้จักเก็บหอมรอมริบ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่นานก็สามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้

แต่ขณะเดียวกัน ไม่มีความพร้อมอะไรเลย เช่น ฝ่ายชายยังไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง ไม่มีรายได้แน่นอน หรือเรียนหนังสือยังไม่ทันจบ แต่ก็ชิงสุกก่อนห่าม ฝ่ายหญิงไปมีท้องเสียก่อน ไปมีครอบครัวทั้งๆที่ยังไม่พร้อม ลำพังทั้งคู่ยังนำพาชีวิตไปไม่รอด พอมีลูกเข้าไปอีก มีเป็นอันมาก ฝ่ายชายก็มักจะตีจาก ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว เพราะตัวเองก็ยังอายุน้อย ไม่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอะไรเป็นพิเศษ และที่สำคัญก็มักจะเป็นคนที่ยังไม่รู้จักมีความรับผิดชอบ ในกรณีการต้องแต่งงาน หรืออยู่กินกันไปอย่างไม่พร้อม ท้ายสุดมักจะเกิดปัญหา ทะเลาะเบาะแว้ง มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้น กินเหล้าเมายา เหล่านี้ทำให้เป็นต้นเหตุของการหย่าร้าง ต้องปล่อยให้แม่เป็นฝ่ายเลี้ยงลูกไปตามลำพัง ดังนี้ก็จะยากที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์ให้อยู่ยั่งยืน

ดังนั้น การที่จะมีความรักในวันนี้ ก็ต้องคิดถึงอนาคตในวันหน้า หากยังไม่มั่นใจ ก็คบกันเป็นเพื่อนกันไปก่อน พร้อมเมื่อใดแล้ว ค่อยคิดถึงชีวิตคู่ การแต่งงาน การมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบต่อลูกๆที่จะตามมา