Tuesday, February 28, 2012

รถยนต์ไฟฟ้า Kiira EV ของยูกานดา

ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Kiira EV รถต้นแบบที่พัฒนาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมาเคเรเร่ ก่อนที่จะทดสอบขับในเมืองคัมปาล่า (Kampala) เมืองหลวงของประเทศยูกานดา (Uganda) ในทวีปอัฟริกา สามารถวิ่งได้ระยะทาง 80 กิโลเมตรเมื่อชาร์ตไฟเต็มที่