Wednesday, July 24, 2013

สุภาษิตเยอรมัน – ปีศาจอยู่ในรายละเอียด


สุภาษิตเยอรมัน – ปีศาจอยู่ในรายละเอียด

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุภาษิต, proverbs, เยอรมัน, German, idioms, แนวคิด, concept, รายละเอียด, detail, details, devil, ปีศาจ, การออกแบบ, design, สถาปัตยกรรม, architecture,


ภาพ โครงสร้างระบบทางขนส่งยกระดับ Hopewell ที่สร้างแล้วดำเนินการต่อไม่ได้ เป็นความล้มเหลวการออกแบบที่ไม่ได้ศึกษาอย่างรอบคอบ กลายเป็นอนุสรณ์ไว้เตือนสติคนทำงานขนาดใหญ่ที่ต้องมีความรอบคอบในทุกรายละเอียด 


มีสุภาษิตหรือคำกล่าวเยอรมันบทหนึ่งว่า “Der Teufel steckt im Detail.” ซึ่งตรงกับประโยคที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า “The devil is in the details.” แปลเป็นไทยตรงๆว่า “ปีศาจอยู่ในรายละเอียด”

สุภาษิตนี้เป็นคำกล่าวที่บอกต่อกันมาว่า ในการจะทำการใดๆ ให้พึงนึกถึงในรายละเอียด และคิดให้รอบคอบ ดังในการออกแบบบ้าน และการดำเนินการจนเสร็จ การทำตัวบ้านโดยโครงสร้างให้เสร็จนั้นก็ส่วนหนึ่ง ซึ่งหมายถึงระบบฐานราก เสา คาน พื้นคอนกรีต ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำทิ้ง เหล่านี้มีรายละเอียดอยู่ในตัวของมันเอง แต่ในรายละเอียดต่อไป ตั้งแต่พื้นบ้าน หน้าต่าง ประตู เครื่องสุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ฯลฯ จะเป็นแบบใด สไตล์อะไร เข้ากันได้กับบ้านอย่างลงตัวหรือไม่ เวลาคนอยู่แล้วอยู่สบายไหม เหล่านี้นับได้เป็นอีกเกือบครึ่งหนึ่งของราคาบ้าน และเป็นเรื่องที่สถาปนิก นักออกแบบต้องคำนึงถึงอย่างมาก คนทำงานมีประสบการณ์ย่อมได้เปรียบ

The Devil is in the details จาก Wikipedia, the free encyclopedia

"The devil is in the detail" เป็นคำกล่าวที่เตือนว่า ให้จับในทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียด ไม่ว่าท่านจะทำงานเป็นนักกฎหมาย นักออกแบบ ผู้จัดการรายการคอนเสิร์ต หรือศิลปินผู้ร้องเพลงอัดวีดิทัศน์แต่ละรายการ การถ่ายภาพแต่ละภาพ ล้วนมีรายละเอียดทั้งนั้น และงานที่ดีมักจะเป็นเรื่องที่ต้องมีรายละเอียด
คำกล่าวที่ว่า “The devil is in the detail.” มาจากวลีเดิมที่มีก่อนหน้านี้ว่า “God is in the detail.” เป็นคำกล่าวที่มีความหมายว่า ไม่ว่าคนจะทำอะไรนั้น ต้องทำอย่างรอบคอบ และคิดให้รอบด้าน และรายละเอียดเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่วนสำนวน (Idiom) นี้ในระยะหลังมีคนนำมาพูดบ่อยครั้ง และมากที่สุดโดยสถาปนิกชาวเยอรมันคนหนึ่ง ชื่อ Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) ซึ่งเขาใช้กล่าวบ่อยครั้งและมีข้อเขียนออกมา แต่เมื่อเขาจะเสียชีวิต เขาก็บอกว่า เขาไม่ได้เป็นคนเริ่มใช้ประโยคนี้ มันมีมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งได้ความว่า งานเขียนใดๆก่อนหน้านี้มักจะยังไม่มีคนใช้คำกล่าวนี้ มีแต่พูดกัน

สุดท้ายนี้ก็ฝากถึงผู้นำที่บริหารบ้านเมือง การจะมีนโยบายใดๆออกมา จะคิดเชิงยุทธศาสตร์บริหารประเทศ เรื่องแนวคิด (Concepts) เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่แล้วท้ายสุด ก็ต้องมีการระดมคนทำงาน นั่งคิดและตรวจสอบในทุกรายละเอียด และดีที่สุด ก็คือการออกแบบการดำเนินการให้มีคนที่ต้องเป็นแม่งานไปดำเนินการในรายละเอียดเหล่านั้นอย่างใส่ใจ แต่ที่ไม่ควรทำคือการไม่คิดให้รอบคอบ แล้วปล่อยผลงานออกมาอย่างที่คนรู้คนเห็นในความบกพร่องอย่างเต็มบ้านเต็มเมือง