Saturday, July 20, 2013

มารู้จักขนมปัง (Bread)


มารู้จักขนมปัง (Bread)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: อาหาร, การทำอาหาร, ขนมปัง, หัวเชื้อทำพอง, leavening, แป้งจากข้าว, flour, แป้งสาลี, dough,

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia


ภาพ ขนมปัง (Bread) มีหลากหลายแบบ

เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนมปัง (Bread) ก็อยากให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย

ขนมปัง (Bread) เป็นอาหารหลัก (Staple food) ที่ทำด้วยการอบ (Baking) จากแป้งผสม (Dough of flour) และน้ำ (Water)

Leavening = หัวเชื้อ ทำให้พอง
Dough = แป้งสาลี
Baking = การอบ

ขนมปังเกิดจากการผสมของแป้งผสม (Flours) ที่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างกันด้วยส่วนผสมที่มาจากหลายๆชนิด (Types),รูปร่าง (Shapes), รูปร่าง (Sizes), และลักษณะเนื้อ (Textures) ที่มีอยู่ทั่วโลก ขนมปังทำให้ฟู (Leavened) ได้ด้วยหลายวิธี ตั้งแต่วิธีการธรรมชาติด้วยใช้จุลินทรีย์ขนาดเล็ก (Microbes) ไปจนถึงวิธีการอัดอากาศ (High-pressure artificial aeration) ในช่วงการเตรียม หรือการอบ (Baking) หรืออาจปล่อยให้ไม่ต้องมีการพอง มีการใช้สารเติมแต่ง (Additives) ได้หลากหลาย เช่น อาจใช้ผลไม้ (Fruits) ถั่ว (Nuts) ไปจนใช้ไขมัน (Fats) และสารเคมี (Chemical additives) เพื่อเพิ่มกลิ่น (Flavor) ลักษณะเนื้อ (Texture) สี (Colour) และ/หรือการเก็บรักษาได้ยาวนาน (Shelf life)
ขนมปังใช้บริการอาหารได้ในหลายรูปแบบได้ทุกมื้ออาหาร (Meal) อาจกินเป็นของว่าง (Snack) หรือเป็นอาหารเช้า (Breakfast) กลางวัน (Lunch) หรืออาหารเย็น (Dinner) หรือใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นๆ ในฐานะที่เป็นอาหารพื้นฐานของทั่วโลก ขนมปังจึงเป็นมากกว่าอาหาร มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา (Religious rituals) เป็นส่วนของชีวิตวัฒนธรรม (Cultural life) และภาษา (Language)

ภาพ ร้านขนมปัง (Bread shop) tacuina sanitatis จากทางตอนเหนือของอิตาลี ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ขนมปังเป็นวัฒนธรรมการกินของยุโรป เหมือนกับที่ข้าว (Rice) ที่หุงเป็นข้าวสวย หรือข้าวต้ม เป็นวัฒนธรรมการกินของคนเอเซีย


ภาพ ขนมปังหลากหลายแบบ


ภาพ ขนมปัง (Bread) ที่ผลิตจากร้าน


ภาพ บูเล (Boule) เป็นขนมปังฝรั่งเศส ซึ่งมีความหมายว่าบอล (Ball) หรือรูปกลมๆ เป็นขนมปังแบบดั่งเดิมของฝรั่งเศส มีลักษณะเหมือนลูก Squashed ball เป็นขนมปังที่มีเสน่ห์ มีกลิ่นและรสหลายแบบ บูเลอาจทำให้พอง (Leavened) ด้วยเชื้อยีสต์ (Yeast) สารเคมี (Chemical leavening) หรือยีสต์จากแป้งหมัก (Wild yeast sourdough)ภาพ ก้อนยีสต์ที่ผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ อัดเป็นก้อน แล้วบรรจุห่อ มีขายในฟินแลนด์