Tuesday, July 23, 2013

อาหารเช้าทำให้หัวใจแข็งแรง - อย่าอดอาหารมื้อนี้


อาหารเช้าทำให้หัวใจแข็งแรง - อย่าอดอาหารมื้อนี้

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: อาหาร, food, โภชนาการ, nutrition, อาหารเช้า, breakfast, อาหารกลางวัน, lunch, อาหารว่าง, supper

ศึกษาและเรียบเรียงจากข่าว “Breakfast linked to 'healthy heart'”, BBC News, 23 July 2013 Last updated at 06:53 GMT


ภาพ การได้กินอาหารเช้า ดังอาหารพวกซีเรียล (Cereal) ใส่นมสักถ้วยหนึ่ง จะช่วยดูแลสุขภาพได้มาก
คนควรกินอาหารเช้า เพื่อช่วยรักษาหัวใจให้อยู่ในสภาพที่ดี ทั้งนี้เป็นคำแนะนำจากผู้วิจัยในสหรัฐอเมริกา

จากการศึกษาผู้ชาย 27,000 คน แสดงให้เห็นว่า คนที่ไม่กินอาหารเช้าจะมีความเสี่ยงปัญหาหัวใจมากกว่าคนที่กินอาหารเช้า

มูลนิธิหัวใจในประเทศอังกฤษ (British Heart Foundation) กล่าวว่า อาหารเช้าจะช่วยให้คนหลีกเลี่ยงอาหารว่างที่มีน้ำตาลมากในช่วงก่อนอาหารกลางวันได้

ชายอายุระหว่าง 45-82 ปี ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 16 ปี ในช่วงเวลานี้มีคนกว่า 1,500 คนที่มีปัญหาหัวใจวาย และบางคนล้มเหลวจนถึงเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม คนที่หลีกเลี่ยงอาหารเช้า พบว่าจะมีกรณีปัญหาโรคหัวใจมากกว่าคนที่กินอาหารเช้าร้อยละ 27 ทั้งนี้ ผู้วิจัยในควบคุมตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ และการออกกำลังกาย

นักวิจัย Dr. Leah Cahill บอกแก่ BBC ว่า “กินอาหารเช้าภายในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง หลังตื่นนอน
ผลปรากฏว่า การกินอะไรบางอย่าง ดีกว่าไม่กินอะไรเลย แต่จะดียิ่งขึ้นหากกินบางอย่างที่จะดีต่อสุขภาพ และเป็นอาหารที่มีความสมดุล

ผู้วิจัยกล่าวว่า จังหวะเวลาในการกินอาหาร นับเป็นกุญแจสำคัญ การกินอาหารเช้าให้เพียงพอ แล้วจนกระทั่งถึงเวลาอาหารกลางวัน จึงกินอีกครั้ง ดีกว่าที่จะประสบสภาพทนไม่ไหว จนทำให้ร่างกายเกิดสภาพความเครียด

ความตึงเครียดทางด้านอาหาร จะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และเบาหวาน ซึ่งจะทำให้เป็นผลเสียต่อหัวใจ

 อย่าหลีกเลี่ยงการกินมื้อเช้า” Dr. Cahill สรุป

Victoria Taylor ของมูลนิธิโรคหัวใจของอังกฤษกล่าวว่า “นักวิจัยเหล่านี้ มักมองไปที่คนอายุเกิน 45 ปี เราจึงควรมองไกลไปอีก เพื่อจะได้ยืนยันว่า อาการเช้ามีผลต่อโรคหัวใจในกลุ่มคนอื่นๆด้วย

การกินอาหารเช้าอย่างพอเหมาะ จะทำให้ไม่ไปกังวลหาของว่างอย่าง Biscuit กิน และในขณะเดียวกัน ทำให้ท่านมีโอกาสเลือกอาหารที่หลากหลายในช่วงอาหารกลางวันได้

ขนมปังผลิตจากข้าวไม่ขัดสี (Wholegrain) ที่ปิ้ง หรือพวกซีเรียล (Cereals) หรือธัญพืชต้ม (Porridge) ที่ใส่นมไขมันต่ำ นับเป็นอาหารเช้าที่ดีที่จะเริ่มวันใหม่ ลองกินกล้วยเฉือนบางๆ หรือผลไม้ตากแห้ง ใส่เข้าไปในซีเรียล จะทำให้ท่านอยู่ท้องไปได้ถึง 5 ชั่วโมง

สรุปเรื่องนี้อยากจะบอกว่า หากจะควบคุมน้ำหนัก ก็อย่าถึงกับงดไม่กินอาหารเช้า เพราะเป็นมื้อที่สำคัญ และเมื่อจะกินอาหารเช้า ก็ควรเลือกกินอย่างมีหลักโภชนาการ กินอาหารที่ให้พลังงานด้วย
คาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อน เช่นซีเรียล หรือธัญพืชกับนมพร่องไขมัน และอาจจะมีผลไม้แห้ง ที่ช่วยทำให้มื้ออาหารมีความสมบูรณ์ทางโภชนาการยิ่งขึ้น แม้อาหารเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบ

การจะควบคุมน้ำหนักให้ได้นั้นเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะสำหรับคนมีปัญหาน้ำหนักเกิน (Obesity) ที่จะมีผลต่อไปยังโรคอื่นๆ เช่น เบาหวาน เก๊าท์ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ แต่ทางที่ดีต้องมีหลักในการกิน

อาหารที่เหมาะสม หากจะลดน้ำหนัก การจำกัดอาหารในมื้อเย็น ช่วงก่อนนอน เพราะเมื่อหลับไปในตอนกลางคืนนั้น ร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานสะสมอะไรเพิ่มเติมแล้ว สภาพร่างกายโดยรวมจะทำงานช้าลง ใช้พลังงาน้อยลง ช่วงมื้อเย็นหรือก่อนนอนนี้แหละที่ควรควบคุมปริมาณอาหาร