Monday, July 8, 2013

รถลีมูซีน (Limousine) รถเก๋งขนาดใหญ่ หรือรถที่หรูหรา

รถลีมูซีน (Limousine) รถเก๋งขนาดใหญ่ หรือรถที่หรูหรา

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การเดินทาง, การขนส่ง, transportation, ยานพาหนะ, vehicles, รถยนต์, automobile, cars, รถลีมูซีน, Limousine

ศึกษาศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะประเภทต่างๆ ได้ที่ My Words http://pracob.blogspot.com/2009/05/6.html

รถลีโมซีน (Limousine หรือ limo) แต่เดิมเป็นรถที่มีส่วนปิดในตอนหลัง และบริเวณที่นั่งคนขับเปิด คำว่าลีโมซีน เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส หมายถึงเขตหนึ่งในฝรั่งเศสตอนกลาง เป็นรถยนต์ที่มีความหมายกลายมาจากเสื้อคลุมและส่วนคลุมศีรษะ ซึ่งเป็นการแต่งกายของคนในภูมิภาคลิโมแซง (Limousin) ซึ่งคล้ายส่วนของรถม้า (Carriage) ที่ส่วนที่คนนั่งเป็นแบบปิด แต่คนขับรถม้าอยู่ในบริเวณเปิด แต่ต่อมา แม้เข้าสู่ยุคใช้รถยนต์ แต่รถยนต์ในแบบหรูนี้ จะมีที่นั่งคนขับตอนหน้าที่เปิด แต่คนนั่งด้านหลังจะเป็นบริเวณปิด
ในปัจจุบัน ลีโมซีนหมายถึงรถยนต์นั่งหรู Luxury sedan หรือ Saloon car มีช่วงระหว่างล้อหน้าและล้อหลังที่ยาว และขับเคลื่อนโดยมีพนักงานขับรถ (Chauffeur) สำหรับรถลีโมซีนอาจเป็นรถที่มีการปรับแต่ง โดยมีบริษัทจัดทำพิเศษ ขยายรถที่ผลิตมาแบบอุตสาหกรรมให้มีความยาวเพิ่มขึ้น รถยนต์ประเภทนี้จะใช้คนขับมืออาชีพ รถยนต์เช่นนี้มีราคาแพง ในทางสังคมเป็นเรื่องของคนมีฐานะ หรือมีอำนาจมาก เป็นรถที่ใช้พลังงานมาก กินน้ำมันมาก สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีฐานะนัก เขาจะใช้รถลีโมซีนแบบเช่าชั่วคราวในวาระพิเศษ เช่น เขาจะใช้รถดังกล่าวในงานแต่งงาน (Weddings), งานฉลองจบการศึกษา (Proms), และงานฉลองหนุ่มโสด (Bachelor parties)

โดยทั่วไป รถลีโมซีนจะมีเจ้าของเป็นบุคคล แต่หลายรายจะเป็นรถที่มีราชการเป็นเจ้าของ ทำหน้าที่รับส่งบุคคลฝ่ายการเมืองระดับสูง อาจเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ มีรถไว้บริการเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หรืองานสื่อสารมวลชนใช้รับส่งแขกผู้มีชื่อเสียง สำหรับรถลีโมซีนที่มีการต่อให้มีขนาดยาวมาก มักจะใช้เป็นรถยนต์แสดงฐานะ สร้างความรู้สึกหรูหรา เป็นคู่แข่งกับรถรับจ้างพวก Taxicabs ในตลาดสูง บางคันมีการปรับแต่งพิเศษ มีระบบกระจกกันกระสุนเพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

ในปี ค.ศ. 2012 ตลาดรถลีโมซีนมีขนาดประมาณ USD4,000 ล้าน ในสหรัฐอเมริกา มีบริษัทรับพัฒนารถลีโมซีนกว่า 4,000 แห่ง มีคนทำงานประมาณ 42,000 คน นับว่าเป็นธุรกิจไม่เล็กเลย


ภาพ รถลีโมซีนที่มีขนาดยาวมาก Lincoln Town Car "stretch" limousine


ภาพ รถลีโมซีนรุ่น 1908 ยี่ห้อ Studebaker มีที่นั่งคนขับแบบเปิด และที่นั่งตอนหลังแบบปิด (Closed cabin)


ภาพ รถลีโมซีน Winton Six Limousine, รุ่น 1915, คนขับนั่งตอนหน้าที่เป็นแบบเปิด with driver in a compartment separate from the passengers, เป็นรถในลักษณะลีโมซีนในระยะแรกโดยเฉพาะ


ภาพ รถลีโมซีน Rolls-Royce Phantom IV Touring ขนาดนั่งได้ 7 ที่นั่ง (7 seater) สำหรับHRH The Prince Regent แห่ง Iraq, เป็นรุ่น 1953 งานพัฒนาเป็นลีโมซีนโดย Hooper


ภาพ รถลีโมซีน 1927-28 Lincoln Limousine ใช้งานโดยประธานาธิบดีสหรัฐ  US President Calvin Coolidge


ภาพ รถลีโมซีนสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐในปัจจุบัน (Limousine of the President of the United States), เรียกกันโดยทั่วไปว่า Limo One.

รถยนต์นั่งสำหรับบุคคลสำคัญ ดังรถประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ แน่นอนว่า เขาต้องใช้รถยนต์ที่หรูที่สุด แต่ผลิตในสหรัฐ จะมาใช้รถหรูของยุโรปไม่ได้ รถประเภทนี้ มักจะต้องมีการสั่งทำพิเศษ มีเกราะป้องกันกระสุน และแผงกันระเบิดจากด้านล่าง และที่สำคัญ เขาจะไม่ให้ประธานาธิบดีนั่งรถคู่ไปกับรองประธานาธิบดีซึ่งต้องพร้อมรักษาการณ์ หากเกิดอะไรขึ้น


ภาพ รถยนต์หรู Hyundai Equus ของเกาหลีใต้ ผลิตโดย Hyundai Motor Company ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999–จนถึงปัจจุบัน ผลิตที่ Ulsan, South Korea รุ่นก่อนหน้านี้เรียกว่า Hyundai Grandeur (2nd Generation) เป็น Class ที่เรียกว่า Full-size luxury car เกาหลีใต้เอง ก็ต้องการมีรถรุ่นพิเศษนี้ เพื่อเป็นการบ่งสถานะหรูของบริษัท โดยในเกาหลีใต้เอง ไม่ใช้รถหรูจากญี่ปุ่นหรือยุโรป เขาใช้รถที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ


ภาพ รถยนต์ลีโมซีน ของ   Rolls Royce 


ภาพ Rolls Royce ขยายลำตัวยาวพิเศษ


ภาพ Maybach 62-S รถพัฒนาเป็นลีโมซีนจากโรงงาน 

ภาพ Maybach รถหรูของเยอรมัน ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นลีโมซีนสมบูรณ์แบบจากโรงงาน แต่ต้องปิดตัวไป เพราะตั้งแต่เริ่มดำเนินการใหม่ในปี ค.ศ. 2002 ผลิตไปได้เพียง 3000 คัน บริษัทผู้ผลิต Maybach-Motorenbau GmbH ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Daimler AG ต้องปิดกิจการของ Maybach ในปี ค.ศ. 2013 เพราะไม่คุ้มในสายการผลิต แนวทางในอนาคต คือการพัฒนารถรุ่น Mercedes S Class ซึ่งเป็นรถหรูขนาดใหญ่ของ Daimler AG เช่นกัน เพื่อรองรับตลาดระดับสูงทดแทน

การฟื้นฟู Maybach นั้น เพื่อแข่งขันกับตลาดสูงของ Rolls Royce และ Bentley ของอังกฤษ แต่ในทางการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแล้ว ท้ายสุดไม่คุ้มที่จะดำเนินการต่อไป


ภาพ Rolls Royce 


ภาพ Rolls Royce เป็นรถนั่งหรู และเป็นลีโมซีนที่ใช้คนขับด้วยได้