Thursday, July 25, 2013

อาหารเช้า - ครัวซอง (Croissant) กับกาแฟร้อนๆ

อาหารเช้า - ครัวซอง (Croissant) กับกาแฟร้อนๆ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: อาหาร, food, การทำอาหาร, cuisine, ขนมปัง, หัวเชื้อทำพอง, leavening, แป้งจากข้าว, flour, แป้งสาลีเหนียว, dough, ขนม, dessert, bakery, dough, ครัวซอง, Croissant


ภาพ ครัวซอง Croissant เป็นขนมปังของฝรั่งเศส

Croissant เป็นภาษาฝรั่งเศสให้อ่านตามการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส จึงเรียกว่า ครัวซอง

ครัวซอง (Croissant) เป็นขนมปังแบบขนมอบ (Viennoiserie) ที่ทำจากแป้งขนมปังที่นวดแล้ว ทาเนย (Buttery) ทำเป็นม้วนในลักษณะกางเขน (crescent) เป็นขนมปังที่ทำให้พองฟูด้วยการใช้ยีสต์ที่ผสมในแป้งนวด แล้วแป้งที่นวดแล้ว (Dough) จะทำเป็นชั้นๆที่แยกด้วยการทาเนย ม้วนหลายๆครั้ง แล้วทำเป็นแผ่น เทคนิคแบบนี้เรียกว่า Laminating ซึ่งเมื่อนำเข้าเตาอบ จะได้ลักษณะเนื้อที่เป็นเกล็ด (Flake texture) จัดอยู่ในพวกขนมปังอบที่ฟู (Puff pastry)

ครัวซองที่มีรูปคล้ายกางเขนนี้ เป็นขนมปังที่มีทำกันตั้งแต่สมัยกลาง (Middle Ages) และขนมปังหรือเค๊ก (Cake) ในรูปกางเขนนี้ก็มีการทำกันมาช้านานมาก ยากที่จะบอกว่าใครเป็นผู้คิดค้น

ครัวซองเป็นอาหารหลักที่นิยมของฝรั่งเศส อยู่ในพวกที่เรียกว่า Bakeries และ Pâtisseries ในราวทศวรรษที่ 1970s ได้มีการพัฒนาครัวซองในแบบผลิตแล้วแช่แข็งจากโรงงาน โดยทำเป็นแป้งสำเร็จแต่ยังไม่ปิ้ง (Unbaked dough) ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของอาหารจานด่วน (Fast food) ที่สามารถใช้คนที่ไม่มีทักษะอะไร ก็สามารถทำเป็นอาหารที่สำเร็จสมบูรณ์ได้ อาหารในแบบครัวซองเทรี (Croissanterie) ในแบบทำกึ่งสำเร็จนี้ เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตการกินอาหารจานด่วนของอเมริกัน และในปัจจุบัน ครัวซองที่มีการบริโภคกันร้อยละ 30-40 ที่มีการขายกันในร้านขนมปังของฝรั่งเศสทำจากกระบวนการอุตสาหกรรมนี้

ด้วยวิธีการประดิษฐ์การผลิตครัวซองที่มีความซับซ้อนได้ จึงทำให้อาหารชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะอาหารฝรั่งเศสไปทั่วโลก และครัวซองนี้ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเช้าแบบภาคพื้นทวีปของยุโรป (Continental breakfast)


ภาพ ครัวซองที่อบแล้ว ปัจจุบัน ร้อยละ 30-40 ของครัวซองทำจากระบบผลิตอุตสาหกรรม