Sunday, December 30, 2012

กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใบพัดกว้างเท่าๆกับปีกเครื่องบิน Airbus 380


กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใบพัดกว้างเท่าๆกับปีกเครื่องบิน Airbus 380

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: พลังงาน, Energy, สิ่งแวดล้อม, ecology, กังหันลม, wind turbine, ไฟฟ้า, electricity, เดนมาร์ก, Denmark, Siemens

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “The World’s Biggest Wind Turbine Is as Broad as an Airbus 380.” โดย Andrew Tarantola จาก GIZMODO, NOV 20, 2012 4:40 PM


ภาพ ฟาร์มกังหันลม ขนาด 6MW ติดตั้งนอกชายฝั่ง ที่ใช้กังหันขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

กังหันลมพัฒนาเชิงพาณิชย์ชิ้นแรกโดยบริษัท Siemens เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีขนาดใบพัดยาวเพียง 5 เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 30 กิโลวัตต์ (kW) แต่ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาพัฒนาการของกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เปลี่ยนไปมาก ปัจจุบันกังหันลมล่าสุดของบริษัท ไม่ใช่เพียงใหญ่ที่สุดในทะเล แต่ใหญ่ที่สุดในโลก

กังหันลมนี้มีชื่อว่า รุ่น STW-6.0-154 ผลิตไฟฟ้าได้ 6 ล้านวัตต์ (6MW) หรือประมาณ 25000 เท่าของกังหันไฟฟ้ารุ่นแรกที่ผลิต มันมีใบพัด (Blade) 3 ใบ ขนาดยาว 75 เมตร รวมวงใบพัดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 154 เมตร ขนาดเท่ากับความกว้างของปีกเครื่องบิน  Airbus 380 อันเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถผลิตไฟฟ้าให้สำหรับ 6,000 ครัวเรือน

บริษัท Siemens ผลิตกังหันขนาด 6 MW นี้ เพื่อใช้ในทะเล ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากกังหันที่จะติดตั้งบนบก โดยในทะเลที่อยู่ห่างไกลผู้คน เมื่อติดตั้งแล้ว ต้องให้มีความทนทานไม่เสียง่าย แต่ขณะเดียวกัน เมื่อมีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพแล้วถือว่าเบา

บริเวณห้องเครื่อง ในส่วนหัวที่อยู่ข้างบน (Nacelle) มีขนาดเล็กพอที่จะใช้ปั้นจั่นยกชิ้นส่วนของเครื่องปั่นไฟ (Generator) ขึ้นไปติดตั้ง น้ำหนักเครื่อง (Nacelle) ทั้งหมด 200 ตัน เมื่อรวมห้องเครื่องทั้งหมด (Masthead) 300 ตัน เมื่อคิดรวมกับความคงทนเพราะแบบขนาดใหญ่แล้ว ทำให้ผู้ประกอบการมีผลกำไรที่ดีกว่า

ส่วนน้ำหนักของระบบกังหันลมที่ใช้เทคโนโลยี IntegralBlade technology จะสามารถลดน้ำหนักจากวิธีการผลิตกังหันลมทั่วไปถึงร้อยละ 20 กังหันลมออกแบบมาให้ใช้ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวง 154 เมตร แต่ในบางเขตที่ใกล้สนามบิน มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยให้สิ่งก่อสร้างต้องไม่สูงกว่า 150 เมตร จะเลือกใช้ใบพัดขนาดไม่เกิน 120 เมตรก็ได้

กังหันลมขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าได้ 6 MW นี้ได้มีการติดตั้งที่ Østerild, ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ซึ่ง DONG บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของเดนมาร์ก ได้สั่งผลิต 300 ตัว ซึ่งในส่วนนี้ บางส่วนเพื่อการผลิตไฟฟ้าเขตนอกฝั่งของประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งได้มีการลงทุนไป 75,000 ล้านปอนด์ โดยหวังว่าภายในปี ค.ศ. 2020 จะใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 25 ของความต้องการทั้งหมด

ติดตามอ่านข่าว “บริษัท Vestas สร้างกังหันไฟฟ้าขนาด 8 ล้านวัตต์ ใหญ่ที่สุดในโลกhttp://pracob.blogspot.com/2012/10/vestas-8.html