Sunday, December 2, 2012

นโยบายสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้


นโยบายสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การเมือง การปกครอง, จังหวัดชายแดนภาคใต้, ความขัดแย้ง, ความรุนแรง,


ภาพ การวางระเบิดและลอบสังหารมีให้เห็นบ่อยครั้งใน 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดูจะยังไม่มีทางออกภาพ Members of a Thai bomb squad unit inspect the site of a car bomb attack in Thailand’s southern Narathiwat province on July 20, 2012. ประชาชนเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 4 คน จากการถูกวางระเบิดและถูกระดมยิง ที่จังหวัดนราธิวาส ทางตอนใต้ของประเทศไทย (Madaree Tohlalama/AFP/Getty Images)

ปืนทุกกระบอกที่ได้ผลิต เรือรบทุกลำที่ปล่อยลงสู่ทะเล จรวดทุกลูกที่ได้ยิงออกไป เป็นการสะท้อนว่าได้มีขโมย ที่ทำให้คนที่หิวโหยไม่ได้รับอาหาร คนที่ยังหนาวไม่ได้มีเสื้อผ้าใส่

ดไวท์ ดี ไอเซนเฮาว์ (Dwight D. Eisenhower)

ไอเซนเฮาว์มีชื่อเล่นเรียกว่า “Ike” เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1890 เสียชีวิตวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1969 เป็นประธานาธิบดีคนที่ 34 ของประเทศสหรัฐอเมริกา 2 สมัยในช่วงปี ค.ศ. 1953 ถึง ค.ศ. 1961 เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพันธมิตรในยุโรป รับผิดชอบการวางแผน การนิเทศการรบในการบุกอัฟริกาเหนือในช่วงปี ค.ศ. 1942-43 และนำกองทัพของพันธมิตรบุกเข้าไปในฝรั่งเศสและเยอรมันในปี ค.ศ. 1944-1945 และเป็นผู้บัญชาการของ NATA คนแรก

เขาคือวีรบุรุษจากสงครามโลกครั้งที่สอง แต่กระนั้นไอเซนเฮาว์ก็เป็นคนที่อยากหลีกเลี่ยงสงครามมากที่สุด

ย้อนกลับมาในประเทศไทย ซึ่งมีปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ หรือมักเรียกว่า ไฟใต้เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสี่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และหกอำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอสะเดา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวีอำเภอเทพา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งเกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบทำร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวในลักษณะต้องการแบ่งแยกดินแดนบริเวณปัตตานีมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่ความไม่สงบดังกล่าวเริ่มบานปลายขึ้นหลัง พ.ศ. 2547

นับจนถึงปัจจุบันมีกำลังพลเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังนี้ ทหารเสียชีวิต 351 นาย ตำรวจเสียชีวิต 280 นาย อาสาสมัครเสียชีวิตกว่า 270 คน ฝ่ายผู้ก่อการเสียชีวิต 242 ศพ บาดเจ็บ 35 คน ถูกจับกุมกว่า 5,300 คน

สำหรับประชาชนมีผู้เสียชีวิต 5,528 คน เป็นครู 148 คน พระมรณภาพ 7 รูป มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 9,524 คน

แล้วทางออกทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้คืออย่างไร ฝ่ายที่รับผิดชอบมักพูดเสมอว่า “เราได้เดินมาถูกทางแล้ว” ฝ่ายรัฐบาล ส่วนการเมืองที่รับผิดชอบบอกว่า “เราได้ใส่ใจ” มีการจัดงบประมาณให้กับการแก้ปัญหาภาคใต้เพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่มิได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าได้ใช้เพื่อการทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์เท่าใด และใช้เพื่อการพัฒนาอย่างไร

ท้ายที่สุด เราจะพบว่าสักวันหนึ่งปัญหาก็จะต้องคลี่คลายลง ด้วยต้องมีทางออกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่นั่นต้องเป็นด้วยการมียุทธศาสตร์ทางการเมือง และความกล้าหาญในการตัดสินใจจากฝ่ายการเมือง มิใช่ด้วยการทหาร และการทุ่มเทไปในงบประมาณการทำสงคราม