Friday, December 7, 2012

มาช่วยกันเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมหลากสีดังเดิม


มาช่วยกันเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมหลากสีดังเดิม

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: สังคม, การเมือง, ความขัดแย้ง, society, politics, conflicts. สี, colors

ในช่วงเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมา คนไทยเราถูกทำให้เป็นคนกังวลเรื่องสี จะแต่งตัวไปงานใด มีใครไปบ้าง แล้วควรจะใส่หรือไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีใด แม้ฝรั่งชาวต่างชาติ เขาก็เอาไปพูดกันด้วยอารมณ์ขัน และแนะนำกันเองว่า มาประเทศไทยต้องรู้ว่าควรจะใส่เสื้อผ้าสีใด และเขาแนะว่าทางที่ดี อย่าใส่เสื้อผ้าสีแดง หรือเหลือง คนไทยเราถูกทำให้เป็นคนมีพวกมีสีไปแล้วหรือ

สีทุกสีมีคุณค่าตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้คุณค่า และนำสีนั้นไปผูกโยงกับวัฒนธรรมและค่านิยมในยุคสมัยนั้น และนานๆเข้า สีนั้นก็กลายเป็นผูกพันกับความดีหรือเลวไป ทำให้เกิดการใช้สีในการแบ่งแยกคนและกลุ่มคน

ทั้งนี้โดยเริ่มจากสีแดง (Red)ภาพ สีแดง (Red) ซึ่งมีหลายระดับ

 

ภาพ พระราชินี Elizabeth I ของประเทศอังกฤษ นิยมใส่ฉลองพระองค์สีแดง


ภาพ นักสู้วัวกระทิงในสเปน ใช้ผ้าสีแดงเป็นตัวล่อวัวให้ชน


ภาพ สีของอาคารต่างๆในพระราชวัง Forbidden City ทั้งหมดใช้สีแดง

ภาพ ทับทิม (Ruby) อัญมณีที่ทรงคุณค่าและความงาม เป็นสีแดง


ภาพ สตรอเบอรี สีแดงสด เป็นสีผลไม้ที่เมื่อนำมาใส่เป็นไอศครีม ให้รสที่ทั้งเปรี้ยวและหวาน เป็นที่ชอบของเด็กๆ 

สีแดง (Red) โดยสากลเป็นสีที่เข้าใจได้ว่าเป็นสีของเลือด (Blood), ทับทิม (Ruby) อันเป็นสีของอัญมณีที่มีสวยงามและคุณค่า, และ สตรอเบอรี่ (strawberries) อันเป็นสีของผลไม้ที่เด็กๆชอบ โดยเฉพาะเมื่อนำไปทำเป็นไอศกรีมผลไม้

สีแดง นับเป็นสีที่เห็น (visible spectrum) ถัดมาจากสีส้ม (orange)

โดยทั่วไปสีแดง มีความเกี่ยวข้องกับอันตราย (Danger) ดังที่เราใช้เป็นสัญญาณจราจรที่ทำให้รถหยุด ในขณะที่สีเหลืองใช้เป็นสัญลักษณ์ให้ต้องระวัง ส่วนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ให้ผ่านไปได้ หรือปลอดภัย
สีแดง มีความเกี่ยวข้องกับความเสียสละ (Sacrifice) อันเป็นสีที่ผูกโยงกับเลือด หมายความว่า การจะให้ได้บางสิ่งบางอย่างมานั้น เราต้องสูญเสียเลือดเนื้อไป

สีแดง มีความเกี่ยวข้องกับตัณหา ราคะ (Passion) ไฟ (Fire), ความงามแบบเร้าร้อน (Beauty), เลือด (Blood), และความโกรธ (Anger) ดังลักษณะเมื่อคนโกรธแล้วจะเห็นมีสีเลือดขึ้นหน้า

สีแดง มีความเกี่ยวข้องกับสังคมนิยม (Socialism) และลัทธิคอมมิวนิสต์ (Communism) ดังการเคลื่อนไหวในรัสเซีย และจีน พรรคคอมมิวนิสต์จะใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์

ในประเทศจีนและในอีกหลายๆวัฒนธรรม สีแดงเป็นสีแห่งความสุข (Happiness) เป็นสีที่ใช้ในงานเทศกาลที่เป็นมงคลทั้งหลาย

ในอีกด้านหนึ่ง คือสีเหลือง ที่ถูกทำให้เป็นสีตรงกันข้ามกันในทางการเมืองของประเทศไทย
สีเหลือง (Yellow) เป็นสีของทอง (Gold) อันเป็นของมีค่าที่ไม่เปลี่ยนคุณสมบัติ เป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิม, 
เนย (Butter) อันเป็นอาหารที่มีคุณค่า, หรือมะนาวสุก (Ripe lemons)

สีเหลือง ตามแถบสี (Spectrum) จัดเป็นสีของแสงที่มองเห็นได้ (Visible light)


ภาพ นางคอราซอน อาคีโน ในช่วงของการต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลมาร์คอส


ภาพ นางคอราซอน อาคีโน ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังปฏิวัติประชาชน ใส่เสื้อสีแดง ถ่ายภาพปก Time ในฐานะสตรีแห่งปี


ภาพ รถแทกซี่ในนิวยอร์ค และรถแทกซี่สาธารณะทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงรถรับส่งนักเรียน (School buses) ทั่วทั้งประเทศสหรัฐอมริกา


ภาพ พระในพุทธศาสนาใส่ชุดสีเหลือง ในเมืองกวางเจา พระในพุทธศาสนานุ่งห่มอาภรณ์สีเหลือง แต่เดิมเป็นผ้าสีหมองคล้ำ เป็นผ้าห่อศพที่นำกลับมาต้มแล้วใช้ใหม่


ภาพ เนยสด (Butter) เป็นสีเหลือง


ภาพ มะนาวสุกที่เป็นสีเหลือง


สีเหลืองโดยทั่วไปเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับ ทอง (gold), แสงอาทิตย์ (sunshine), เหตุผล (reason), การมองโลกในแง่บวก (optimism) และความสนุกสนาน รื่นรมย์ (pleasure), แต่ในด้านลบ ก็เป็นสีที่ใช้แสดงความเกี่ยวข้องกับ ความอิจฉา (Envy), หึงหวง (Jealousy) และการทรยศหักหลัง (betrayal) ด้วย ในเอเชีย สีเหลืองเป็นสีที่ผูกพันกับวัฒนธรรมอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีน โดยสีเหลืองเป็นสีมงคล เป็นสีแห่งความสุข (Happiness), ชัยชนะ (Glory), และปัญญา (Wisdom)

ย้อนกลับมามองสังคมไทยในปัจจุบัน เราควรปลดปล่อยให้สีทั้งเหลืองและแดง ได้กลายเป็นสีที่มีอยู่ในวัฒนธรรมตามธรรมชาติ ไม่ควรนำไปผูกกับความโกรธ เกลียด การแบ่งพวก หรือความเป็นปรปักษ์ต่อกัน
ในปีใหม่ที่จะถึงนี้ เราควรเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้สีของเราให้เป็นเหมือนปกติทั่วไป อย่าเอามาผูกกับการเมืองและการแบ่งพวก ปีใหม่ลองมาฝึกล้างค่านิยมบางอย่าง มาฝึกการมองและการใส่เสื้อผ้าสีต่างๆ โดยไม่เกิดความแสลงทางอารมณ์กันดีกว่า