Sunday, December 23, 2012

มิเชลล์ รีห์ (Michelle Rhee) กับการปฏิรูปการศึกษา


มิเชลล์ รีห์ (Michelle Rhee) กับการปฏิรูปการศึกษา

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: นโยบายสาธารณะ, public policy, education reform, human resource development, การศึกษา,
ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia


ภาพ มิเชลล์ รีห์ (Michelle Rhee) นิตยสาร Newsweek การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด

เกิดเมื่อวันที่
Born
Michelle A. Rhee
25 ธันวาคม ค.ศ. 1965
December 25, 1969 (อายุ 42)
เมืองแอน อาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน
Ann Arbor, Michigan
ที่พักปัจจุบัน
Residence
ซาคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย
Sacramento, CA
สัญชาติ
Nationality
อเมริกัน
American
การศึกษา
Education
นโยบายสาธารณะ
Public policy
ศิษย์เก่า
Alma mater
เมืองบ้านเกิด
Home town
โทลีโด รัฐโอไฮโอ
Toledo, Ohio
ตำแหน่งที่ได้รับ
Title
อดีตศึกษาธิการ
Former Chancellor, เขตพื้นที่การศึกษา District of Columbia Public Schools
วาระการดำรงค์ตำแหน่ง
Term
มิถุนายน ค.ศ. 2007 ถึง ตุลาคม ค.ศ. 2010
June 2007 - October 2010
ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน
Predecessor
Superintendent Clifford Janey
ผู้รับตำแหน่งต่อSuccessor
Kaya Henderson (acting)
พรรคการเมือง
Political party
ดีโมแครต
Democratic
คู่สมรส
Spouse(s)
Kevin Huffman (div. 2007)
บุตร/ธิดา
Children
บุตรสาว 2 คน
Two daughters

มิเชลล์ รีห์ (Michelle A. Rhee) เป็นบุคคลสาธารณะผู้เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American education system) เธอเคยดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ หรือผู้บริหารการศึกษาสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษาวอชิงตัน ดีซี (Washington, D.C.) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 2007 ถึง ปี ค.ศ. 2010 เธอเป็นผู่ก่อตั้งโครงการ “นักเรียนต้องมาก่อน” (StudentsFirst), อันเป็นโครงการไม่แสวงกำไร (Non-profit), ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (Tax-exempt) เพื่อการรณรงค์ทางการเมือง ซึ่งทำงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ดังเช่น การเลิกให้สามัญฐานะแก่ครู (Tenure) เพื่อให้การให้ออก หรือปลดออกครูที่หย่อนสมรรถภาพการเรียนการสอนเป็นไปได้ง่ายขึ้น

มิเชลล์ รีห์ เริ่มอาชีพการสอน 3 ปีแรกในเขตเมือง (Inner city school) ซึ่งมักจะมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา โดยหลังจากนั้น เธอได้ก่อตั้งโครงการ “ครูแนวใหม่” (The New Teacher Project) ซึ่งในช่วง 10 ปี ได้ฝึกอบรมครูรุ่นใหม่ไปกว่า 23,000 คนที่จะทำงานในโรงเรียนเขตเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชีวิตเมื่อเริ่มต้นและการศึกษา
Early life and education

รีห์เกิดที่เมืองแอน อาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน (Ann Arbor, Michigan) เป็นลูกคนที่สองของสามคน พ่อแม่เชื้อสายเกาหลี บิดาคือ ชาง รีห์ (Shang Rhee) ซึ่งเป็นแพทย์ และมารดา อินซา รีห์ (Inza Rhee) ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้า มิเชลล์ รีห์ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตที่เมืองโทลีโด รัฐโอไฮโอ (Toledo, Ohio) และได้รับการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลจนถึงชั้นเรียนปีที่ 6 บิดามารดาของเธอจึงส่งให้ไปเรียนที่เกาหลี 1 ปี หลังจากกลับมา บิดามารดาได้ให้ มิเชลล์ รีห์ได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนเอกชน ด้วยเห็นว่าโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกานั้นยังมีจุดอ่อนอยู่

เมื่อโตขึ้น บิดาของรีห์ได้สนับสนุนให้รีห์ทำงานด้านบริการสังคม ในช่วงเป็นวัยรุ่น เธอทำงานกับเด็กๆและใช้เวลาภาคฤดูร้อนทำงานในเขตพื้นที่สงวนของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน (Native American reservation)

รีห์จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนชื่อ Maumee Valley Country Day School ในปี ค.ศ. 1988 และเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ที่ซึ่งเธอได้รับปริญญาตรีในสายรัฐศาสตร์ (B.A. in government) และต่อมาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขานโยบายสาธารณะ (master's degree in public policy) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คณะวิชารัฐศาสตร์จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (Harvard University's John F. Kennedy School of Government)